O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

15.04 Žiniasklaida

 

NumerisPavadinimas
R-257 Laikraščio „Tarybų Lietuva“ redakcija
R-275 Straipsnių laikraščiams rankraščių kolekcija
R-420 Laikraščio „Gimtasis kraštas“ redakcija
R-522 Vyriausioji valstybinių paslapčių spaudoje saugojimo valdyba prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos
R-550 Lietuvos telegramų agentūra prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos (ELTA)
R-553 Lietuvos TSR „Žinijos“ draugijos valdyba
595 Savaitraščio „Verslas“ redakcija
596 Laikraščio „Moteris“ redakcija
597 Savaitraščio „Mūsų laikraštis“ redakcija
R-599 Antinacinės rezistencijos spaudos kolekcija
R-602 Laikraščio „Europos lietuvis“ redakcija ir Nidos knygų klubas
610 Lietuvos žurnalistų sąjunga
617 Komunistinės periodinės spaudos, 1918--1938 m. platintos Vilniaus krašte ir Vakarų Baltarusijoje, kolekcija
R-634 Vokiečių informacijos biuras Kaune (Das deutsche Nachrichtenbüro in Kauen)
634 Baltarusių spaudos biuras Kaune (Белорусcкое пресс-бюро в Ковне)
R-635 Lietuvos studijų biuras (Studien-Büro Litauen)
R-636 Vilniaus radijo stotis (Vilniaus radiofonas, Rundfunksender Wilna)
R-639 Laikraščio „Naujoji Lietuva“ redakcija
R-640 Laikraščio „Goniec codzienny“ redakcija
R-641 Laikraščio „Bielaruski holas“ („Weissruthenische Stimme“) redakcija
R-653 Žurnalo „Mūsų gamta“ redakcija
R-744 Žurnalo „Sveikatos apsauga“ redakcija
R-757 Žurnalo „Mūsų sodai“ redakcija
R-765 Žurnalo „Žemės ūkis“ redakcija
R-816 Lietuvos TSR ryšių ministerijos Spaudos platinimo susivienijimas „Lietuvos spauda“
R-847 Visasąjunginio radijo komiteto Lietuviškų laidų redakcija
R-851 Žurnalo „Mūsų žodis“ redakcija
851 Lietuvos telegramų agentūra Elta
R-853 Laikraščio „Komjaunimo tiesa“ redakcija
891 Laikraščių „Karys“ ir „Kardas“ redakcijos
R-892 Laikraščio „Tarybinis mokytojas“ redakcija
R-900 Žurnalo „Mokslas ir gyvenimas“ redakcija
R-901 Žurnalo „Tarybinė mokykla“ redakcija
R-902 Žurnalo ,,Statyba ir architektūra“ redakcinė leidybinė grupė
R-925 Žurnalo „Mokslas ir technika“ redakcija
938 Laikraščio „Socialdemokratas“ redakcija
R-941 Laikraščių ir žurnalų susivienijimas „Periodika“
964 Valstybės radiofonas
1249 Laikraščio „Rytas“ redakcija
1260 Žurnalo „Tautos mokykla“ redakcija
1263 Žurnalo „Policija“ redakcija
1266 „Vyriausybės žinių“ administracija
R-1267 Laikraščio ,,Panevėžio apygardos balsas“ redakcija
1268 Laikraščių ir žurnalų redakcijos
1274 Dvisavaitinio leidinio „Poprostu“ redakcija ir administracija (Redakcja i Administracja Dwutygodnika „Poprostu“)
1315 Laikraščio „Darbininkas“ redakcija
1337 Dr. J. Basanavičiaus monografijos redakcija
1486 Lietuvių informacijos biuras (Bureau d'Information de Lituanie)
R-1492 Biuletenio „Savitarpinės pagalbos žinios“ redakcija
R-1532 Žurnalo „Žiburėlis“ administracija
R-1553 Laikraščių „Kauener Zeitung“ ir „Wilnaer Zeitung“ redakcijos
1643 Laikraščio „Lietuvos aidas“ redakcija
1644 Laikraščio „Trimitas“ redakcija
1792 Laikraščių „Darbininkų žodis“ ir „Darbininkų atstovas“ redakcijos

 

 

 

Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2014-10-03 13:35