O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

LCVA fondo R-275 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

STRAIPSNIŲ LAIKRAŠČIAMS RANKRAŠČIŲ KOLEKCIJĄ NR. R-275

2009-01- Nr. SA-

Vilnius

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie kolekcijos dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas 1966-12-19 iš laikraščio ,,Červony štandar“ redakcijos perėmė 23 neaprašytas bylas, iš laikraščio ,,Vakarinės naujienos“ redakcijos – 19 neaprašytų bylų, iš laikraščio ,,Valstiečių laikraštis“ redakcijos – 21 neaprašytą bylą.

1980-01-28 sudaryta laiškų redakcijoms kolekcija, į kurią įrašyti 64 apskaitos vienetai.

2009 m. pakeistas kolekcijos pavadinimas. Kolekcija pavadinta ,,Straipsnių laikraščiams rankraščių kolekcija“.

Iš viso kolekcijoje Nr. R-275 yra 1 apyrašas, 64 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1965–1966 m. Dokumentai lietuvių, rusų, lenkų kalbomis.

Laikraščio ,,Červony štandar“ redakcijos veiklos bylos yra laikraščio ,,Červony štandar“ redakcijos fonde Nr. R-943.

Laikraščio ,,Vakarinės naujienos“ redakcijos veiklos dokumentų yra Lietuvos komunistų partijos Centro komiteto ir Lietuvos visasąjunginės Lenino komunistinės jaunimo sąjungos Centro komiteto leidyklų fondo Nr. R-607 apyraše Nr. 1.

 

Straipsnių rankraščių bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti laikraščių ,,Červony štandar“, ,,Vakarinės naujienos“, ,,Valstiečių laikraštis“ redakcijoms atsiųstų straipsnių rankraščiai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal sudarytojus ir chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 64 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1965–1966 m. Dokumentai lietuvių, rusų, lenkų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, mašinraštis su taisymais, rankraštis, rankraštis su taisymais, spaudinys.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Danuta Bruzgul

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-13 13:03