Maironio g. 28B, 44249 Kaunas , tel. (8 37) 32 31 11, faks. (8 37) 20 71 82
el. p. kaunas@archyvai.lt, kodas Juridinių asmenų registre 190765474,
Atsiskaitomoji sąskaita AB bankas „Swedbank“ LT81 7300 0100 0222 9404

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

Asmenų aptarnavimas

 

Archyve asmenys aptarnaujami, jų prašymai, pareiškimai, skundai nagrinėjami Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 patvirtintų taisyklių nustatyta tvarka.

Mūsų paskyra socialiniame tinkle Facebook

 

KAUNO REGIONINIO VALSTYBĖS ARCHYVO DEKLARACIJA DĖL Į MUS BESIKREIPIANTIEMS ASMENIMS TEIKIAMŲ PASLAUGŲ IR APTARNAVIMO KOKYBĖS

 

  

 

Nuo 2021 m. liepos 1 d.  Archyvo skaitykloje vienu metu priimame 4 skaitytojus, rekomenduojame iš anksto užsiregistruoti: 

tel. (8 37) 22 29 44 ir el. p. kaunas.skaitykla@archyvai.lt

Atvykusius skaitytojus be registracijos priimsime tik tuo atveju jei tuo metu bus laisvų darbo vietų.

 

Skaitykloje  PRIVALOMA dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones.

Skaityklos patalpos periodiškai vėdinamos ir dezinfekuojami dažnai liečiami paviršiai kiekvieną darbo dieną nuo 12 val. iki 13 val., tuo metu skaitytojai privalo išeiti iš skaityklos. 

 

Neaptarnaujami lankytojai, kurie nedėvi nosį ir burną dengiančių apsaugos priemonių, karščiuoja, turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių, nesilaiko asmens higienos (rankų higienos, kosėjimo čiaudėjimo etiketo), nepaklūsta archyvo darbuotojų reikalavivams susijusiems su Covid-19 grėsmėms ir jų suvaldymu.

 

Aktualijos

SKELBIAMAS REORGANIZAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

2014-07-24

ALYTAUS IR MARIJAMPOLĖS APSKRIČIŲ ARCHYVŲ

REORGANIZAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Alytaus ir Marijampolės apskričių archyvų reorganizavimo sąlygų aprašas (toliau – Aprašas) nustato Alytaus apskrities archyvo ir Marijampolės apskrities archyvo reorganizavimo tvarką.

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 14 straipsniu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 2 d. nutarimu Nr. 621 „Dėl sutikimo reorganizuoti valstybės archyvus“.

 

II SKYRIUS

REORGANIZUOJAMŲ IR REORGANIZAVIME DALYVAUJANČIŲ

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ DUOMENYS

 

3. Duomenys apie reorganizuojamus juridinius asmenis:

3.1. Alytaus apskrities archyvas:

3.1.1. teisinė forma – biudžetinė įstaiga;

3.1.2. buveinės adresas –Alytaus miesto savivaldybė, Alytus, Jotvingių g. 7;

3.1.3. kodas –190766238;

3.1.4. duomenys apie biudžetinę įstaigą kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

3.2. Marijampolės apskrities archyvas:

3.2.1. teisinė forma – biudžetinė įstaiga;

3.2.2. buveinės adresas –Marijampolės savivaldybė, Marijampolė,P. Butlerienės g. 9;

3.2.3. kodas – 190766576;

3.2.4. duomenys apie biudžetinę įstaigą kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

4. Duomenys apie reorganizavime dalyvaujantį juridinį asmenį – Kauno apskrities archyvą:

4.1. teisinė forma – biudžetinė įstaiga;

4.2. buveinės adresas – Kauno miesto savivaldybė, Kaunas, Maironio g. 28B;

4.3. kodas – 190765474;

4.4. duomenys apie biudžetinę įstaigą kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

 

III SKYRIUS

REORGANIZAVIMO BŪDAS, PASIBAIGIANČIOS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS, PO REORGANIZAVIMO VEIKSIANTI BIUDŽETINĖ ĮSTAIGA

 

5. Reorganizavimo būdas – Alytaus apskrities archyvas ir Marijampolės apskrities archyvas reorganizuojami jungimo būdu, prijungiant juos prie Kauno apskrities archyvo, kuriam pereina visos reorganizuojamų Alytaus apskrities archyvo ir Marijampolės apskrities archyvo teisės ir pareigos. Po reorganizavimo veiksiančios biudžetinės įstaigos Kauno apskrities archyvo pavadinimas bus pakeistas į Kauno regioninį valstybės archyvą.

6. Po reorganizavimo pasibaigiančios biudžetinės įstaigos – Alytaus apskrities archyvas, Marijampolės apskrities archyvas.

7. Po reorganizavimo veiksianti biudžetinė įstaiga – Kauno apskrities archyvas.

 

IV SKYRIUS

MOMENTAS, NUO KURIO PASIBAIGIANČIŲ BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ TEISĖS IR PAREIGOS PEREINA PO REORGANIZAVIMO VEIKSIANČIAI BIUDŽETINEI ĮSTAIGAI

 

8. Po reorganizavimo pasibaigiančių biudžetinių įstaigų Alytaus apskrities archyvo ir Marijampolės apskrities archyvo teisės ir pareigos 2015 m. sausio 1 d. perduodamos po reorganizavimo veiksiančiai biudžetinei įstaigaiKauno apskrities archyvui. Iki 2014 m. gruodžio 31 d. po reorganizavimo veiksiančios biudžetinės įstaigos pakeisti nuostatai turi būti įregistruoti Juridinių asmenų registre.

9. Reorganizuojamų biudžetinių įstaigų Alytaus apskrities archyvo ir Marijampolės apskrities archyvo direktoriai iki 2014 m. gruodžio 1 d. sudaro ilgalaikio ir trumpalaikio turto sąrašus, archyvo ir kitų dokumentų sąrašus, kurie iki 2014 m. gruodžio 31 d. bus perduodami po reorganizavimo veiksiančiai biudžetinei įstaigai Kauno apskrities archyvui.

Reorganizuojamų biudžetinių įstaigų archyvų fondai nebus performuojami ir perskirstomi, bylos nebus peršifruojamos.

10. Po reorganizavimo pasibaigiančių biudžetinių įstaigų dokumentai perduodami Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka. Dokumentai perduodami pagal reorganizuojamų biudžetinių įstaigų Alytaus apskrities archyvo ir Marijampolės apskrities archyvo direktorių patvirtintus sąrašus, pasirašant perdavimo–priėmimo aktus.

 

V SKYRIUS

PO REORGANIZAVIMO VEIKSIANČIOS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS

SAVININKO TEISES IR PAREIGAS ĮGYVENDINANTI INSTITUCIJA

 

11. Po reorganizavimo veiksiančios biudžetinės įstaigos savininko teises ir pareigas (išskyrus sprendimų dėl reorganizavimo, likvidavimo ir buveinės pakeitimo priėmimą) įgyvendins Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.

12. Aprašas skelbiamas reorganizuojamų Alytaus apskrities archyvo, Marijampolės apskrities archyvo ir po reorganizavimo veiksiančios biudžetinės įstaigos Kauno apskrities archyvo interneto svetainėse http://www.archyvai.lt/lt/aaa.html, http://www.archyvai.lt/lt/maa_naujienos.html, http://www.archyvai.lt/lt/kaa_naujienos.html ir vieną kartą raštu pranešama visiems kreditoriams.

______________

 

 

 

 
 
Informaciją atnaujino: Jelena Solnceva, Veiklos administravimo ir skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2014-07-24 15:08