Maironio g. 28B, 44249 Kaunas , tel. (8 37) 32 31 11, faks. (8 37) 20 71 82
el. p. kaunas@archyvai.lt, kodas Juridinių asmenų registre 190765474,
Atsiskaitomoji sąskaita AB bankas „Swedbank“ LT81 7300 0100 0222 9404

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

Asmenų aptarnavimas

 

Archyve asmenys aptarnaujami, jų prašymai, pareiškimai, skundai nagrinėjami Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 patvirtintų taisyklių nustatyta tvarka.

Mūsų paskyra socialiniame tinkle Facebook

 

KAUNO REGIONINIO VALSTYBĖS ARCHYVO DEKLARACIJA DĖL Į MUS BESIKREIPIANTIEMS ASMENIMS TEIKIAMŲ PASLAUGŲ IR APTARNAVIMO KOKYBĖS

 

  

 

KAUNO REGIONINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS INFORMUOJA, KAD NUO 2020 M. SPALIO 28 D. IKI ATSKIRO PRANEŠIMO: 

1. SKAITYKLOJE LANKYTOJAI NEAPTARNAUJAMI.  

2. PRAŠYMUS REKOMENDUOJAME TEIKTI NUOTOLINIU BŪDU: 

Elektroninio pašto adresu: kaunas@archyvai.lt

 

Naudojantis integralia administracinių paslaugų sistema - I@ps 

Elektroninio archyvo informacinėje sistemoje EAIS arba per e – pristatymo sistemą 

PRAŠYMŲ FORMOS   

Užpildytus prašymus galima siųsti ir paštu adresu Maironio g. 28 B, LT-44249 Kaunas bei įmesti į pašto dėžutę esančią prie įėjimo 

Informacija teikiama telefonais:

Priėmimas (8 37) 20 76 96 

Skaitykla (8 37) 22 29 44 

Bendra informacija (8 37) 32 31 11   

VISI ATVYKSTANTYS Į ARCHYVĄ PRIVALO DĖVĖTI NOSĮ IR BURNĄ DENGIANČIAS APSAUGOS PRIEMONES, MATUOTIS KŪNO TEMPERATŪRĄ IR PAKLUSTI ARCHYVO DARBUOTOJŲ NURODYMAMS BEI REIKALAVIMAMS, SUSIJUSIEMS SU COVID-19 GRĖSMĖMIS IR JŲ SUVALDYMU 

 

NEAPTARNAUJAMI LANKYTOJAI, KURIE KARŠČIUOJA, TURI ŪMIŲ VIRŠUTINIŲ KVĖPAVIMO TAKŲ INFEKCIJŲ POŽYMIŲ, NESILAIKO ASMENS HIGIENOS (RANKŲ HIGIENOS, KOSĖJIMO ČIAUDĖJIMO ETIKETO), NEPAKLŪSTA ARCHYVO DARBUOTOJŲ NURODYMAMS BEI REIKALAVIMAMS, SUSIJUSIEMS SU COVID-19 GRĖSMĖMIS IR JŲ SUVALDYMU 

 

Aktualijos

Kauno ir Marijampolės apskričių archyvų atstovai lankėsi Baltarusijos nacionaliniame istorijos archyve Gardine

2013-09-10

       

Kauno ir Marijampolės apskričių archyvų atstovai – Kauno apskrities archyvo direktorius Gintaras Dručkus, Kauno apskrities archyvo Veiklos administravimo ir elektroninių dokumentų skyriaus vedėja Kristina Stanišauskė ir Marijampolės apskrities archyvo direktorius Rimvydas Urbonavičius š.m. rugsėjo 8-14 dienomis lankėsi Baltarusijos nacionaliniame istorijos archyve Gardine (Baltarusijos Respublika).  

       Šiuo darbo vizitu buvo tęsiamas projekto „Lietuvos ir Baltarusijos archyvarų gebėjimų stiprinimas, identifikuojant ir puoselėjant lituanistinį dokumentinį paveldą Baltarusijos archyvuose“ įgyvendinimas. Apsilankymo tikslas – identifikuoti ir atrinkti archyvinius dokumentus, susijusius su Lietuvos istorija, prioritetinį dėmesį skiriant Kauno ir Marijampolės miestų bei regionų dokumentinio paveldo identifikavimui bei atrankai.

 

     Baltarusijos nacionalinis istorijos archyvas Gardine (toliau – Archyvas) įkurtas 1940 metais. Įvairiais istoriniais laikotarpiais Archyvo pavadinimas keitėsi: iš pradžių vadinosi Centrinio Baltarusijos Tarybų Socialistinės Respublikos (BTSR) istorijos archyvo filialu Gardine, vėliau buvo reorganizuotas į Baltarusijos TSR Centrinį valstybinį istorijos atchyvą. Dabartinis pavadinimas – „Valstybės įstaiga „Nacionalinis Baltarusijos istorijos archyvas Gardine“ Archyvui suteiktas 2001 metais.

 

     Archyve yra 1200 fondų. Saugoma 408000 saugojimo vienetų. Archyvinių dokumentų chronologinės ribos – nuo XVI a. iki XX a. pradžios. Šiuo metu Archyve dirba 27 darbuotojai.

 

     Kauno ir Marijampolės apskričių archyvų darbo grupė (3 asmenys) dirbo Nacionaliniame Baltarusijos istorijos archyve. Darbo metu buvo peržiūrėtas topografinių žemėlapių rinkinys (F. 686), privačių valdų inventorių kolekcija (F.1143), Rusijos imperijos gyventojų pasų kolekcija (F. 1884), giminių fondai – Bulgarinų (F. 485), Slizenių (F. 1663), Bychovcų (F. 1664). Išsamiai Gardino gubernatoriaus kanceliarijos fondo analizei pritrūko laiko.

 

     Bene reikšmingiausi pasiekti rezultatai – identifikuoti keli Marijampolės bei Kauno regionų inventoriai (pvz., 99 valstybės iždui priklausančių valdų, esančių Kauno gubernijos teritorijoje, inventoriniai aprašymai, visos eilės Marijampolės regiono valdų inventoriai ir inventoriniai aprašymai ir kt.).

 

     Taip pat paminėtinas Kauno gubernijos žemėlapis. Šiame 1888 metais Kauno statistikos komiteto išleistame žemėlapyje pažymėtos apskričių ribos, miestai ir miesteliai, geležinkeliai, sausumos keliai, telegrafo linijos, veikiančios geležinkelio stotys ir kt.

 

     Darbo grupė taip pat turėjo susitikimus su Baltarusijos nacionalinio istorijos archyvo Gardine direktore T. V. Afanasjeva, susipažino su Archyvo veikla, saugyklomis, etc. Susitikimų metu buvo pasidalinta profesine patirtimi, aptartos tolimesnio bendradarbiavimo identifikuojant bei puoselėjant bendrą Lietuvos ir Baltarusijos istorijos paveldą galimybės ir kiti klausimai.

 

 

 

 

 
 
Informaciją atnaujino: Jelena Solnceva, Veiklos administravimo ir skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2013-09-18 15:29