O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

Kontaktai

Faks. (8  5) 276 5318 
El. paštas lcva@archyvai.lt
 

           

Pareigos

Vardas, pavardė, el. paštas

Darbo tel.

 

Direktorius

Dalius Žižys 

d.zizys@archyvai.lt

(8  5)
247 7811

Direktoriaus pavaduotoja

Sigita Baranauskienė 
s.baranauskiene@archyvai.lt

(8  5) 
247 7813

L.e. direktoriaus pavaduotojos pareigas

 Inga Vizgirdienė

 i.vizgirdiene@archyvai.lt

(8  5) 
247 7819

 

Informacijos ir apskaitos skyrius  

Skyriaus vedėja

Inga Klypšienė

inga.klypsiene@archyvai.lt

(8  5)
247 7814

Patarėja

Neringa Betingienė

n.betingiene@archyvai.lt

(8  5) 
247 7800

Vyriausioji archyvistė

Liucija Lukoševičiūtė

(8  5)
247 7809

Vyriausioji archyvistė

Liudmila Funikova 

(8  5)
247 7810

Vyriausioji archyvistė

Salomėja Vickienė

lcva_savadas@archyvai.lt

(8  5)
247 7809

Vyriausioji archyvistė

Danuta Bruzgul

(8  5)
247 7800

Vyriausioji archyvistė

Elena Vydrina

(8  5)
247 7809

Vyriausioji archyvistė

 Natalija Kairienė

(8  5)
247 7800

Vyriausioji archyvistėLigija Augūnienė (8  5) 
247 7800
Vyriausioji archyvistė

Sondra Daunienė 

s.dauniene@archyvai.lt

 (8  5) 
265 2251
Vyriausioji archyvistė Gražina Grudzinskienė (8  5) 
265 2251

Vyresnioji archyvistė

 Eglė Kubilienė

 (8  5)
247 7800

 

 

 

    

Rašytinių dokumentų skyrius

Skyriaus vedėja

Loreta Čiuikinienė

l.ciuikiniene@archyvai.lt

(8  5)
247 7836

Patarėja

Elžbeta Šimelevičienė

e.simeleviciene@archyvai.lt

(8  5) 
247 7815

Vyriausioji specialistė

Inga Bumažnikova

(8  5)
247 7808

Vyriausioji archyvistė 

Lida Varkauskienė

l.varkauskiene@archyvai.lt

(8  5) 
247 7835

Vyriausioji archyvistė

Alicija Cybulskienė

(8  5)
247 7833

Vyriausioji archyvistė

Lijana Augulienė

(8  5) 
247 7808

Vyriausioji archyvistė

Nijolė Juodzevičiūtė

(8  5)
247 7834

Vyriausioji archyvistė 

Daiva Trakimavičienė

(8  5) 
247 7834

Vyriausioji archyvistė

Gražina Baranauskienė

(8  5)
247 7812

Vyriausiasis fondų saugotojas

Vygintas Medeiša

(8  5)
247 7812

Vyresnioji fondų saugotoja

Diana Susnienė 

(8  5)
247 78
12

Vyresnioji fondų saugotoja

Jelena Čeken

(8  5)
247 7815

Vyriausioji fondų saugotoja

Halina Skudutienė

(8  5)
247 7820

Vyresnioji fondų saugotoja

Miroslava Lipnevič

(8  5)
247 7820

Fondų saugotoja

Žaneta Peganova

(8  5)
247 7834

Fondų saugotoja

Daiva Sergedaitė

(8  5) 
247 78
12

Fondų saugotoja

Jolanta Stankevičienė

(8  5) 
247 7834

     

Kino dokumentų skyrius

Skyriaus vedėjas

Nikolajus Gubanovas

n.gubanovas@archyvai.lt

(8  5)
247 7823

Vyriausiasis specialistas

Rolandas Skarbauskas

r.skarbauskas@archyvai.lt

(8  5)
247 7824

Vyriausiasis specialistas

Vytautas Vizgintas

(8  5) 
247 7824

Vyresnioji archyvistė

Nijolė Uldinskienė 

(8  5)
247 7824

Vyresnioji archyvistė

Dalia Kalesnikienė

(8  5)
247 7824

Vyresnioji technikė

Elena Bubelevičienė

 (8  5) 
247 7824

Vyresnysis technikas

Romas Susnys

(8  5)
247 7824

Vyriausioji specialistė

Danutė Veronika Valienė 

8 608 30195

Vyresnioji specialistė

Vida Misiūnienė

8 608 30191

 

Fotodokumentų skyrius

Skyriaus vedėja

 Inga Vizgirdienė

 i.vizgirdiene@archyvai.lt

(8  5)
247 7819

Patarėja

Jūratė Katilienė

 j.katiliene@archyvai.lt

(8  5)
247 7819

Vyriausioji specialistė

Simona Juzėnienė

s.juzeniene@archyvai.lt

 (8  5) 
247 7819
 

Vyriausioji archyvistė

Ramutė Vaikšnoraitė

r.vaiksnoraite@archyvai.lt

(8  5)
247 7822

Vyriausioji archyvistė

Uršulia Jautakienė

 (8  5) 
247 7819
 

Vyresnioji archyvistė

Inga Liubomirskaitė

i.liubomirskaite@archyvai.lt

(8  5)
247 7819

Vyresnioji archyvistė 

Vitalija Mažeikienė

(8  5)
247 7822

Vyriausioji archyvistė 

Inesa Petkevičienė

i.petkeviciene@archyvai.lt

 (8  5) 
247 7822

Vyresnioji archyvistė

Larisa Dmuchovskaja

l.dmuchovskaja@archyvai.lt

(8  5)
247 7822

     

Garso ir videodokumentų skyrius

Skyriaus vedėja

Laurencija Volungevičienė

l.volungeviciene@archyvai.lt

(8  5)
247 7825

Vyriausioji archyvistė

 Ana Dedulevič

(8  5)
247 7825

Vyriausioji archyvistė

Giedrė Maciulevičienė

g.maciuleviciene@archyvai.lt

(8  5) 
247 7825

Vyriausiasis archyvistas

Artūras Tomelaitis

(8  5) 
247 7825

Vyresnysis archyvistas

Deividas Puodžiulis 

(8  5)
247 7825

Archyvistė

Brigita Verbuvienė

(8  5)
247 7825

     

Skaitmeninių dokumentų skyrius

Skyriaus vedėjas

Povilas Šivickis

p.sivickis@archyvai.lt

 (8  5)
247 7826

Vyriausiasis specialistas

Tomas Sakalauskas

t.sakalauskas@archyvai.lt

 

Vyriausiasis specialistas

Gediminas Margis

g.margis@archyvai.lt

 

Vyriausiasis specialistas

Gintautas Petkevičius 

g.petkevicius@archyvai.lt

 

Vyriausioji specialistė

 Ina Dastikienė

i.dastikiene@archyvai.lt

 

Vyriausiasis specialistas

Romas Susnys

 

 

Dokumentų sklaidos skyrius

Skyriaus vedėja

Džiuginta Kasiulaitienė

 dz.kasiulaitiene@archyvai.lt

(8  5)
247 7802

Patarėja

 

Reda Vainauskaitė

r.vainauskaite@archyvai.lt

 (8  5) 
247 7801

Vyriausioji archyvistė

Miglė Maleckaitė

migle.maleckaite@archyvai.lt

 (8  5) 
247 7801

Vyriausioji archyvistė

 Ignė Rasickaitė

igne.rasickaite@archyvai.lt

  (8  5) 
247 7800

Vyriausioji archyvistė

Simona Grikšaitė

simona.griksaite@archyvai.lt

(8  5) 
247 7802
 
Vyriausioji archyvistė

Ugnė Kazlauskaitė

ugne.kazlauskaite@archyvai.lt

  (8  5) 
247 7816

 

Dokumentų techninės priežiūros skyrius

Skyriaus vedėja

Jolė Stimbirytė

j.stimbiryte@archyvai.lt

(8  5)
247 7829

Vyriausioji specialistė

Raimonda Turonienė

(8  5) 
247 7821

Vyresnioji fondų saugotoja

Lina Mastavičienė

(8  5)
247 7821

Vyresnioji technikė

Lionia Karaciejienė

(8  5)
247 7821

Vyresnioji technikė

Alvyra Valeikienė

(8  5) 
247 7821

Vyresnioji technikė

Olga Fariga

(8  5) 
247 7821

    

Kopijavimo ir mikrofilmavimo skyrius

Skyriaus vedėja

Ala Poletajeva

a.poletajeva@archyvai.lt

(8  5)
247 7817

Patarėjas

Česlav Tavkin

(8  5)
247 7817

Vyresnioji technikė

Marta Berčytė

(8  5)
247 7831

Vyresnioji technikė

Violeta Butkevičiūtė

(8  5)
247 7831

Vyresnioji technikė

Birutė Eitminavičiūtė

(8  5)
247 7831

Vyresnysis technikas

Valentinas Vaičekauskas

(8  5)
247 7831

Vyresnioji technikė

Anastazija Jegorova

(8  5)
247 7831

Vyresnioji technikė

Alma Kaupienė

(8  5)
247 7831

Vyresnioji technikė

Rasa Rutkauskaitė

(8  5)
247 7831

Vyresnioji technikė

Daiva Dirmienė

(8  5)
247 7831

Vyresnioji technikė

Anastazija Kralikauskienė

(8  5)
247 7831

Vyresnioji technikė

Sonata Verbienė

(8  5)
247 7831

Vyresnioji technikė

Nijolė Vyšniauskienė

(8  5)
247 7831

      

Dokumentų restauravimo skyrius

Skyriaus vedėja

Danguolė Šlaustienė

d.slaustiene@archyvai.lt

(8  5)
247 7827

Patarėja

Ana Barisionakienė

(8  5)
247 7827

Vyriausioji restauratorė

Edita Augustaitytė

(8  5)
247 7818

Vyriausiasis restauratorius

Mindaugas Bagočiūnas

(8  5)
247 7818

Vyresnioji restauratorė

Vesta Kriaučiūnaitė

(8  5)
247 7818

Vyresnioji restauratorė

Jurgita Čėnienė

(8  5)
247 7818

Vyresnioji restauratorė

Janina Gulbinovič

(8  5)
247 7818

Knygrišė-restauratorė

Jūratė Dubinskienė

(8  5)
247 7818

Knygrišė-restauratorė

Olga Jukelienė

(8  5)
247 7818

Knygrišė-restauratorė

Jadvyga Kalinskaja

(8  5)
247 7818

 

Bendrųjų reikalų skyrius

Skyriaus vedėja

Jolanta Raguotienė

 j.raguotiene@archyvai.lt

(8  5)
247 7811

Vyriausioji specialistė

Lina Kargertaitė

 l.kargertaite@archyvai.lt

(8  5)
247 7800

Vyresnioji raštininkė

Rima Sokolovienė

 

mob.

8 659 93692

 __________

(8  5)
247 7830

 Vyriausioji specialistė

Jelena Kiserauskienė

 (8  5)
247 7800

Vyriausioji specialistė

Lilija Voiniuš

lilija.voinius@archyvai.lt

(8  5)
247 7805

Vyriausioji specialistė

Regina Tyščiukienė

(8  5)
247 7807

Vyresnioji specialistė

Lilija Gaidamavičienė

(8  5)
276 4527

 

 

 

Ūkio skyrius

Skyriaus vedėjas

Donatas Šriupša
d.sriupsa@archyvai.lt

(8  5)
247 7803

Vyriausiasis energetikas

Jan Voiniuš

(8  5)
247 7803

Vyriausiasis mechanikas

Arvydas Vankevičius

(8  5)
247 7800

 Apsaugos darbuotojai 

 

(8  5)
247 7828

 

 

 

 

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-06-02 09:32