O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

Kontaktai

Faks. (8  5) 276 5318 (Vidinis tel. 431)
El. paštas lcva@archyvai.lt
 

           

Pareigos

Vardas, pavardė, el. paštas

Darbo tel.

Vidinis tel.

 

Direktorius

Dalius Žižys 

d.zizys@archyvai.lt

(8  5)
247 7811

443

Direktoriaus pavaduotoja

Sigita Baranauskienė 
s.baranauskiene@archyvai.lt

(8  5) 
247 7813

445

Direktoriaus pavaduotoja

Valerija Jusevičiūtė  

 v.juseviciute@archyvai.lt

(8  5)
247 7829

461

 

Informacijos ir apskaitos skyrius  

Skyriaus vedėja

Inga Klypšienė

inga.klypsiene@archyvai.lt

(8  5)
247 7814

446

Patarėja

Neringa Betingienė

n.betingiene@archyvai.lt

(8  5) 
247 7800

466

Vyriausioji archyvistė

Liucija Lukoševičiūtė

(8  5)
247 7809

441

Vyriausioji archyvistė

Liudmila Funikova 

(8  5)
247 7810

442

Vyriausioji archyvistė

Salomėja Vickienė

lcva_savadas@archyvai.lt

(8  5)
247 7809

441

Vyriausioji archyvistė

Danuta Bruzgul

(8  5)
247 7800

466

Vyriausioji archyvistė

Elena Vydrina

(8  5)
247 7809

441

Vyriausioji archyvistė

 Natalija Kairienė

(8  5)
247 7800

466

Vyriausioji archyvistėLigija Augūnienė (8  5) 
247 7800
466
Vyriausioji archyvistė

Sondra Daunienė 

s.dauniene@archyvai.lt

 (8  5) 
265 2251
 
Vyriausioji archyvistė Gražina Grudzinskienė (8  5) 
265 2251
 

Vyresnioji archyvistė

 Eglė Kubilienė

 (8  5)
247 7800

 466

Vyresnioji archyvistė

Viktorija Talalienė

(8  5)
247 7800

466

    

Rašytinių dokumentų skyrius

Skyriaus vedėja

Loreta Čiuikinienė

l.ciuikiniene@archyvai.lt

(8  5)
247 7836

468

Vyriausioji specialistė

Inga Bumažnikova

(8  5)
247 7808

440

Vyriausioji archyvistė 

Lida Varkauskienė

l.varkauskiene@archyvai.lt

(8  5) 
247 7835

467

Vyriausioji specialistė

Elžbeta Šimelevičienė

e.simeleviciene@archyvai.lt

(8  5)
247 7815

447

Vyriausioji archyvistė

Alicija Cybulskienė

(8  5)
247 7833

465

Vyriausioji archyvistė

Lijana Augulienė

(8  5) 
247 7808

440

Vyriausioji archyvistė

Nijolė Juodzevičiūtė

(8  5)
247 7834

466

Vyriausioji archyvistė 

Daiva Trakimavičienė

(8  5) 
247 7834

466

Vyriausioji archyvistė

Gražina Baranauskienė

(8  5)
247 7812

444

Vyriausiasis fondų saugotojas

Vygintas Medeiša

(8  5)
247 7812

444

Vyresnioji fondų saugotoja

Diana Susnienė 

(8  5)
247 78
12

444

Vyresnioji fondų saugotoja

Jelena Čeken

(8  5)
247 7815

447

Vyriausioji fondų saugotoja

Halina Skudutienė

(8  5)
247 7820

452

Vyresnioji fondų saugotoja

Miroslava Lipnevič

(8  5)
247 7820

452

Fondų saugotoja

Žaneta Peganova

(8  5)
247 7834

466

Fondų saugotoja

Daiva Sergedaitė

(8  5) 
247 78
12

444

Fondų saugotoja

Jolanta Stankevičienė

(8  5) 
247 7834

466

     

Kino dokumentų skyrius

Skyriaus vedėjas

Nikolajus Gubanovas

n.gubanovas@archyvai.lt

(8  5)
247 7823

455

Vyriausiasis specialistas

Rolandas Skarbauskas

r.skarbauskas@archyvai.lt

(8  5)
247 7824

456

Vyriausiasis specialistas

Vytautas Vizgintas

(8  5) 
247 7824

456

Vyresnioji archyvistė

Nijolė Uldinskienė 

(8  5)
247 7824

456

Vyresnioji archyvistė

Dalia Kalesnikienė

(8  5)
247 7824

456

Vyresnioji technikė

Elena Bubelevičienė

 (8  5) 
247 7824
 456

Vyresnysis technikas

Romas Susnys

(8  5)
247 7824

456

Vyriausioji specialistė

Danutė Veronika Valienė 

8 608 30195

 

Vyresnioji specialistė

Vida Misiūnienė

8 608 30191

 

 

Fotodokumentų skyrius

Skyriaus vedėja

 Inga Vizgirdienė

 i.vizgirdiene@archyvai.lt

(8  5)
247 7819

451

Patarėja

Jūratė Katilienė

 j.katiliene@archyvai.lt

(8  5)
247 7819

451

Vyriausioji specialistė

Simona Juzėnienė

s.juzeniene@archyvai.lt

 (8  5) 
247 7819
 
 451

Vyriausioji archyvistė

Ramutė Vaikšnoraitė

r.vaiksnoraite@archyvai.lt

(8  5)
247 7822

454

Vyriausioji archyvistė

Uršulia Jautakienė

 (8  5) 
247 7819
 

451

Vyresnioji archyvistė

Inga Liubomirskaitė

i.liubomirskaite@archyvai.lt

(8  5)
247 7819

451

Vyresnioji archyvistė 

Vitalija Mažeikienė

(8  5)
247 7822

454

Vyriausioji archyvistė 

Inesa Petkevičienė

i.petkeviciene@archyvai.lt

 (8  5) 
247 7822
 

Vyresnioji archyvistė

Larisa Dmuchovskaja

l.dmuchovskaja@archyvai.lt

(8  5)
247 7822

454

     

Garso ir videodokumentų skyrius

Skyriaus vedėja

Laurencija Volungevičienė

l.volungeviciene@archyvai.lt

(8  5)
247 7825

457

Vyriausioji archyvistė

 Ana Dedulevič

(8  5)
247 7825

457

Vyriausioji archyvistė

Giedrė Maciulevičienė

g.maciuleviciene@archyvai.lt

(8  5) 
247 7825

457

Vyriausiasis archyvistas

Artūras Tomelaitis

(8  5) 
247 7825

457

Vyresnysis archyvistas

Deividas Puodžiulis 

(8  5)
247 7825

457

Archyvistė

Brigita Verbuvienė

(8  5)
247 7825

457

     

Skaitmeninių dokumentų skyrius

Skyriaus vedėjas

Povilas Šivickis

p.sivickis@archyvai.lt

 (8  5)
247 7826

 458

Vyriausiasis specialistas

Tomas Sakalauskas

t.sakalauskas@archyvai.lt

 

 

Vyriausiasis specialistas

Gediminas Margis

g.margis@archyvai.lt

  

Vyriausiasis specialistas

Gintautas Petkevičius 

g.petkevicius@archyvai.lt

  

Vyriausioji specialistė

 Ina Dastikienė

i.dastikiene@archyvai.lt

  

Vyriausiasis specialistas

Romas Susnys

  

 

Dokumentų sklaidos skyrius

Skyriaus vedėja

Džiuginta Kasiulaitienė

 dz.kasiulaitiene@archyvai.lt

(8  5)
247 7802

434

Patarėja

 

Reda Vainauskaitė

r.vainauskaite@archyvai.lt

 (8  5) 
247 7801

 

Vyriausiasis archyvistas

Vaidas Agurkis

v.agurkis@archyvai.lt

 (8  5)
247 7800

 
 466

Vyriausioji archyvistė

Simona Grikšaitė

(8  5) 
247 7802
 
434 
Vyriausioji archyvistėUgnė Kazlauskaitė  (8  5) 
247 7816
 

 

Dokumentų techninės priežiūros skyrius

Skyriaus vedėja

Jolė Stimbirytė

j.stimbiryte@archyvai.lt

(8  5)
247 7829

451

Vyriausioji specialistė

Raimonda Turonienė

(8  5) 
247 7821

453

Vyresnioji fondų saugotoja

Lina Mastavičienė

(8  5)
247 7821

453

Vyresnioji technikė

Lionia Karaciejienė

(8  5)
247 7821

453

Vyresnioji technikė

Alvyra Valeikienė

(8  5) 
247 7821

453

Vyresnioji technikė

Olga Fariga

(8  5) 
247 7821

453

 

    

Kopijavimo ir mikrofilmavimo skyrius

Skyriaus vedėja

Ala Poletajeva

a.poletajeva@archyvai.lt

(8  5)
247 7817

449

Patarėjas

Česlav Tavkin

(8  5)
247 7817

449

Vyresnioji technikė

Marta Berčytė

(8  5)
247 7831

463

Vyresnioji technikė

Violeta Butkevičiūtė

(8  5)
247 7831

463

Vyresnioji technikė

Birutė Eitminavičiūtė

(8  5)
247 7831

463

Vyresnysis technikas

Valentinas Vaičekauskas

(8  5)
247 7831

463

Vyresnioji technikė

Anastazija Jegorova

(8  5)
247 7831

463

Vyresnioji technikė

Alma Kaupienė

(8  5)
247 7831

463

Vyresnioji technikė

Rasa Rutkauskaitė

(8  5)
247 7831

463

Vyresnioji technikė

Daiva Dirmienė

(8  5)
247 7831

463

Vyresnioji technikė

Anastazija Kralikauskienė

(8  5)
247 7831

463

Vyresnioji technikė

Sonata Verbienė

(8  5)
247 7831

463

Vyresnioji technikė

Nijolė Vyšniauskienė

(8  5)
247 7831

463

      

Dokumentų restauravimo skyrius

Skyriaus vedėja

Danguolė Šlaustienė

d.slaustiene@archyvai.lt

(8  5)
247 7827

459

Patarėja

Ana Barisionakienė

(8  5)
247 7827

459

Vyriausioji restauratorė

Edita Augustaitytė

(8  5)
247 7818

450

Vyriausiasis restauratorius

Mindaugas Bagočiūnas

(8  5)
247 7818

450

Vyresnioji restauratorė

Vesta Kriaučiūnaitė

(8  5)
247 7818

450

Vyresnioji restauratorė

Jurgita Čėnienė

(8  5)
247 7818

450

Vyresnioji restauratorė

Janina Gulbinovič

(8  5)
247 7818

450

Knygrišė-restauratorė

Jūratė Dubinskienė

(8  5)
247 7818

450

Knygrišė-restauratorė

Olga Jukelienė

(8  5)
247 7818

450

Knygrišė-restauratorė

Jadvyga Kalinskaja

(8  5)
247 7818

450

 

Bendrųjų reikalų skyrius

Skyriaus vedėja

Jolanta Raguotienė

 j.raguotiene@archyvai.lt

(8  5)
247 7811

443

Vyriausioji specialistė

Lina Kargertaitė

 l.kargertaite@archyvai.lt

(8  5)
247 7800

466

Vyresnioji raštininkė

Rima Sokolovienė

 

mob.

8 659 93692

 __________

(8  5)
247 7830

462

 Vyriausioji specialistė

Jelena Kiserauskienė

 (8  5)
247 7800

466

Vyriausioji specialistė

Lilija Voiniuš

lilija.voinius@archyvai.lt

(8  5)
247 7805

437

Vyriausioji specialistė

Regina Tyščiukienė

(8  5)
247 7807

439

Vyresnioji specialistė

Lilija Gaidamavičienė

(8  5)
276 4527

430

 

 

 

 

Ūkio skyrius

Skyriaus vedėjas

Donatas Šriupša
d.sriupsa@archyvai.lt

(8  5)
247 7803

435

Vyriausiasis energetikas

Jan Voiniuš

(8  5)
247 7803

435

Vyriausiasis mechanikas

Arvydas Vankevičius

(8  5)
247 7800

432

 Apsaugos darbuotojai 

 

(8  5)
247 7828

460

 

 

 

 

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-01-08 11:11