O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

Vaidas Agurkis

DARBUOTOJAS ATLIEKA ŠIAS FUNKCIJAS:

 

Teikia konsultacijas žodžiu ir informaciją raštu apie archyvo rašytinius dokumentus bei informacijos paieškos sistemas, užtikrina efektyvią rašytinių, vaizdo ir garso, kino, fotodokumentų sklaidą;

Nagrinėja teminius fizinių ir juridinių asmenų prašymus, archyvo dokumentų pagrindu rengia į juos atsakymus;

Teikia ir atnaujina aktualią informaciją valstybės archyvų interneto svetainei;

Rengia parodas: atrenka ir aprašo archyve saugomus dokumentus organizuojamoms parodoms, rašo parodų pratarmes, dalyvauja rengiant bendras tarpinstitucines parodas;

Savarankiškai rengia arba dalyvauja rengiant edukacines programas;

Veda pažintines ekskursijas, edukacinius renginius archyve;

Dalyvauja rengiant susitikimus ar kitus valstybės archyvų sistemos darbuotojams ir visuomenei skirtus renginius archyve, rūpinasi archyvo įvaizdžio formavimu;

Prireikus dalyvauja komisijų darbe.

Vykdo kitas archyvo vadovybės ir skyriaus vedėjo pavestas užduotis.

 

 

DARBUOTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS:

 

turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;

būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos archyvų darbą reglamentuojančiais teisės aktais;

žinoti archyvo rašytinių, vaizdo ir garso, kino bei fotodokumentų kompleksų sudėtį, saugojimo ir naudojimo tvarką reglamentuojančius teisės aktus;

mokėti naudotis archyvo informacijos paieškos sistemomis;

mokėti kaupti, atrinkti, sisteminti, apibendrinti informaciją;

sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu valstybine kalba;

mokėti anglų kalbą;

mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;

būti pareigingam, darbščiam, gebėti bendrauti su žmonėmis;

nuolat kelti savo kvalifikaciją.

 

 

Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2018-09-04 08:04