O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

Informuojame, kad š. m. rugpjūčio 3-14 d. Rašytinių dokumentų skaitykla nedirbs.
Atsiprašome už nepatogumus.
 

Please be informed that our Written Document Reading Room will be closed from 3 to 14 August, 2020. We apologize for any inconvenience caused.
Uprzejmie informujemy, że w dniach 3–14 sierpnia br. pracownia naukowa dokumentacji pisanej będzie nieczynna. Przepraszamy za utrudnienia.

Mus rasite

Asmenys aptarnaujami Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 patvirtintų taisyklių nustatyta tvarka
Interesantai priimami kiekvieną darbo dieną darbo laiku.  Prašymai priimami ir informacija teikiama Raštinėje, 3 kabinetas (O.Milašiaus g. 21, Vilnius), tel. (8 5) 247 7830.   
Darbo laikas: I–IV 8.00–17.00, V 8.00–15.45, pietų pertrauka 12.00–12.45.

 

 Lietuvos centrinis valstybės archyvas dirba įprastine tvarka. Lankantis archyve rekomenduojama dėvėti apsaugines veido kaukes arba apsaugines veido priemones.

 

Mūsų paskyra socialiniame tinkle Facebook       

 

Mūsų paskyra socialiniame tinkle Instagram       

 

       

 

Naujienos

Lietuvių katalikų mokslo akademijos dokumentai papildė Lietuvos centrinio valstybės archyvo fondus

2014-02-05

Lietuvos centrinio valstybės archyvo fondus papildė sutvarkyti Lietuvių katalikų mokslo akademijos (toliau – LKMA) veiklos dokumentai. 2011 m. neaprašytus dokumentus (39 sąlyginius vienetus) archyvui perdavė LKMA.

LKMA buvo įsteigta 1922 m. Kaune. LKMA yra vadovavę vyskupas J. Skvereckas, prelatas A. Dambrauskas-Jakštas, profesorius S. Šalkauskis. 1940 m. Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą, LKMA buvo uždaryta.

1954-12-30 Švento Kazimiero kolegijoje Romoje susirinkusi iniciatorių grupė (vyskupas V. Padolskis, prelatas Vl. Tulaba, profesorius Z. Ivinskis, kunigai K. Rėklaitis, J. Vaišnora ir kiti) nusprendė atkurti LKMA veiklą išeivijoje.

1956 m. buvo išrinkta LKMA Centro valdyba ir Revizijos komisija. Daug metų Centro valdybos pirmininku buvo profesorius A. Liuima.

1956 m. pradėjo kurtis LKMA skyriai (židiniai), kurie veikė Čikagoje, Niujorke, Bostone, Detroite, Monrealyje, Toronte, Otavoje ir kitur.

Prie LKMA veikė Dokumentinės medžiagos apie Lietuvos religinę padėtį centras ir Istorijos ir religinės kultūros lietuvių institutas. 1973 m. LKMA pasipildė trečiąja institucija – prelatas P. Juras perdavė sukauptą Amerikos lietuvių kultūros archyvą – Alką.

LKMA veiklos tikslas buvo telkti Lietuvoje ir užsienyje gyvenančius lietuvius mokslininkus katalikus mokslo darbui, sudaryti jiems mokslinio darbo sąlygas, ugdyti mokslines asmenybes, skleisti lietuvių katalikų mokslo pasiekimus, puoselėti krikščioniškąją kultūrą. LKMA steigė bibliotekas, muziejus ir kitas kultūros ir mokslo įstaigas, rengė suvažiavimus, kursus ir paskaitas.

LKMA leido „Suvažiavimo darbus“, „Metraštį“, biografijų seriją „Negęstantieji žiburiai“, istorijos šaltinių seriją „Fontes Historiae Lituaniae“, A. Salio, S. Šalkauskio, Z. Ivinskio ir kitų autorių veikalus.

1990 m. LKMA buvo atkurta Lietuvoje, 1992 m. LKMA Centro valdyba perkelta į Vilnių.

2013 m. Lietuvių katalikų mokslo akademijos fondo Nr. 681 dokumentai sutvarkyti, sudarytos 255 bylos, kurios įrašytos į Veiklos bylų apyrašą Nr. 1 ir Leidybinės veiklos bylų apyrašą Nr. 2.

Archyvui perduoti LKMA organizacinę, mokslinę ir leidybinę veiklą liudijantys dokumentai: LKMA Romoje bei Lietuvoje veiklos atkūrimo, suvažiavimų rengimų dokumentai, Centro valdybos posėdžių protokolai, žinios apie LKMA narius, gauti ir siųsti raštai narystės LKMA, leidybos, finansinės paramos bei kitais veiklos klausimais, LKMA leidinių rengimo, jų išleidimo bei platinimo dokumentai, taip pat surinkti dokumentai apie LKMA narius, Lietuvos kunigus ir veikėjus ir kiti dokumentai religijos, bažnyčios istorijos temomis.

Dokumentų chronologinės ribos 1952–2005 m. LKMA 1922–1940 m. veiklos dokumentai Lietuvos centriniam valstybės archyvui neperduoti.

Apyrašus galima peržiūrėti http://eais-pub.http://www.archyvai.lt arba prisijungus prie Elektroninio archyvo informacinės sistemos (EAIS).

  

      
      

 

 

 

Parengė Informacijos ir apskaitos skyrius

 
Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2014-02-05 15:22
 
 

Rašyti komentarą

Vardas
Tekstas