Biudžetinė įstaiga, Mindaugo g. 8, LT- 03107 Vilnius, Tel. (8 5) 265 1137
El.p. lvat@archyvai.lt,faks. (8 5) 265 2314, kodas Juridinių asmenų registre 188697087
Darbo laikas: I–IV 8.00–17.00, V 8.00–15.45, pietų pertrauka 12.00–12.45.
Papildomai asmenų prašymai priimami pirmadieniais ir antradieniais iki 18 val.

INFORMACINĖS SISTEMOS

ELEKTRONINIO ARCHYVO INFORMACINĖ SISTEMA (EAIS)

Darbuotojams      Vartotojams

 

INTEGRALI ADMINISTRACINIŲ PASLAUGŲ SISTEMA (I@PS)

Prisijungti 

ASMENŲ APTARNAVIMAS

Asmenys aptarnaujami Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 patvirtintų taisyklių nustatyta tvarka.

Informaciją teikia ir prašymus priima vyriausioji specialistė Daina Čenytė, tel. (8 5) 265 2255, el. p. daina.cenyte@archyvai.lt

 

 

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

Mūsų paskyros socialiniuose tinkluose

  


 

Naujienos

Identifikuoti Brazilijos lietuvių dokumentai San Paulo valstijoje

2018-10-17

Vykdydami Lietuvos kultūros tarybos iš dalies finansuotą projektą „Lituanistinio paveldo San Paulo valstijoje paieška, įvertinimas ir tvarkymas“, Lietuvos valstybės archyvų darbuotojai spalio 1 d. pradėjo ekspediciją į Braziliją. Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos vyriausiasis specialistas Darius Bujokas bei Lietuvos centrinio valstybės archyvo direktoriaus pavaduotoja Sigita Baranauskienė ir Fotodokumentų skyriaus vedėja Inga Vizgirdienė dirbo San Paulo valstijoje, Brazilijoje, kur buvo vykdoma dokumentų bei knygų paieška, atranka ir tvarkymas. Brazilijos lietuvių sukaupto unikalaus kultūrinio paveldo (archyvų, fotografijų, leidinių ir muziejinių vertybių) išsaugojimas ir informacijos apie jį prieinamumas – bendras Lietuvos institucijų ir Brazilijoje veikiančių lietuviškųjų organizacijų rūpestis.

Lietuviškų sodybų kompleksą „Vila Lituanika“ Brazilijos lietuviai įsteigė 1976 m. netoli Atibaia miestelio (apie 100 km nuo San Paulo). Šiuose bendruomenės namuose buvo sukaupta nemažai dokumentinės medžiagos, atspindinčios lietuvių emigrantų gyvenimą Brazilijoje.

Peržiūrėjus saugomus dokumentus, knygas, nustatyta, kad tai įvairių lietuviškų organizacijų veiklos dokumentai: susirinkimų protokolai, statutai, susirašinėjimo bei finansiniai dokumentai ir kita. Verta paminėti Šv. Juozapo parapijos bei Lietuvių moksleivių ateitininkų Brazilijoje veiklos dokumentus. Nemažai Lietuvių katalikų jaunimo sąjungos „Vytis“, Lietuvių katalikų sąjungos „Viltis“ bei Pasaulio lietuvių jaunimo kongresų dokumentų. Taip pat rasta pavienių asmenų dokumentų.

Rasta ir reikšmingų nuotraukų, pavyzdžiui, unikalus kunigų fotografijų albumas, dovanotas kunigui Feliksui Jakubauskui, šventusiam 50-ies metų kunigystės jubiliejų. Nuotraukose užfiksuoti lietuvių kunigai, kurie dirbo Brazilijoje, JAV ir Lietuvoje. Taip pat rasti tarpukario Lietuvos atvirukai, fotografo Kazio Vosyliaus nuotraukos bei kitos pavienės nuotraukos, nemažai tarpukariu Lietuvoje leistų knygų.

Deja, tenka konstatuoti faktą, jog sąlygos dokumentų saugojimui „Lituanikoje“ yra netinkamos, todėl jie buvo pergabenti į San Paulą, Lietuvių bendruomenės Brazilijoje patalpas.

San Paule, Lietuvių Sąjungos Brazilijoje bibliotekoje, buvo peržiūrėta šios organizacijos sukaupta medžiaga, rasti San Paule veikusių lituanistinių mokyklų dokumentai: dienynai, moksleivių sąrašai su moksleivių gimimo datomis, informacija apie jų tėvus bei gyvenamosios vietos adresais. Taip pat rasta nuotraukų, 2 vinjetės, albumas bei negatyvų. Šalia knygų ir dokumentų rastos ir 5 kino juostų (35 mm) dėžės, tikėtina, kad jose užfiksuotas lietuvių gyvenimas Brazilijoje.

Lietuviškame Vila Zelinos rajone San Paule buvo peržiūrėti Lietuvių bendruomenės Brazilijoje dokumentai, saugomi šalia Šv. Juozapo bažnyčios esančiose bendruomenės patalpose. Nustatyta, kad ir šios patalpos nėra tinkamos dokumentų saugojimui. Dalis dokumentų atrinkta pergabenimui į Lietuvą, dalis Brazilijos lietuvių bendruomenei svarbių nuosavybės dokumentų perduota saugoti bendruomenės vicepirmininkei Liucijai Jodelis-Butrimavičius. Bendruomenės vice-pirmininkė taip pat sutiko, kad jos saugoti dokumentai, susiję su Brazilijos lietuviais, būtų išsiųsti į Lietuvos valstybės archyvus.

Ekspedicijos pabaigoje buvo surengtas archyvarų susitikimas su vietos lietuviais, kurio metu buvo pristatyti paieškų rezultatai, supažindinta su Lietuvos centrinio valstybės archyvo veikla bei patirtimi bendradarbiaujant su užsienio lietuvių bendruomenėmis. Brazilijos lietuviai buvo paraginti atnešti savo dokumentus į Brazilijos lietuvių bendruomenę, kad kartu su jau atrinktais dokumentais jie pasiektų Lietuvos valstybės archyvus.

Vietos lietuvių organizacijos mielai sutiko perduoti atrinktus dokumentus į Lietuvą, kur dokumentai bus sutvarkyti, aprašyti ir saugomi tinkamomis sąlygomis. Dalį Brazilijoje rastų nuotraukų į Lietuvą pervežė patys archyvarai. Tačiau Brazilijoje dar liko atrinktų, pargabenimui į Lietuvą skirtų dokumentų – 15 įvairių dydžių dėžių bei 5 kino juostos. Visa atrinkta medžiaga šiuo metu saugoma Brazilijos lietuvių bendruomenės patalpose, o Lietuvą pasieks kitais metais.

Ši ekspedicija nebūtų įvykusi be Lietuvos kultūros tarybos finansavimo, Lietuvos generalinio konsulato San Paule pritarimo ir ypač be Brazilijos lietuvių bendruomenės geranoriškumo, rūpesčio bei paramos, susijusios su archyvarų apgyvendinimu ir logistika. Vietos lietuvių pagalba buvo itin naudinga identifikuojant nuotraukose užfiksuotus asmenis, verčiant kai kuriuos dokumentus iš portugalų į lietuvių kalbą bei padedant archyvarams iš Lietuvos nepaklysti San Paulo megapolyje.

Projekto vykdytojas – Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba, partneris – Lietuvos centrinis valstybės archyvas.

Nuotraukų autoriai: Darius Bujokas, Inga Vizgirdienė, Sigita Baranauskienė.

 
 
Informaciją atnaujino: Andrius Zilnys, Dokumentų ir archyvų valdymo ir naudojimo skyrius
Informacija atnaujinta: 2018-10-17 15:35