Biudžetinė įstaiga, Mindaugo g. 8, LT- 03107 Vilnius, Tel. (8 5) 265 1137
El.p. lvat@archyvai.lt,faks. (8 5) 265 2314, kodas Juridinių asmenų registre 188697087
Darbo laikas: I–IV 8.00–17.00, V 8.00–15.45, pietų pertrauka 12.00–12.45.
Papildomai asmenų prašymai priimami pirmadieniais ir antradieniais iki 18 val.

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

Karjeros galimybės

DARBUOTOJŲ PAGAL DARBO SUTARTĮ KONKURSO APRAŠYMAS

 

Pareigos: Projekto „ELEKTRONINĖS PASLAUGOS EAIS „SKAITMENINĖ SKAITYKLA“ SUKŪRIMAS“ Bažnyčių koordinatorius, koef. 10,5
Pareigybės aprašymas:

                                                                                                                                      PATVIRTINTA

                                                                                                                                      Lietuvos vyriausiojo archyvaro

                                                                                                                                      2019-02-08 įsakymu Nr. (9.15 E)V2E-24

 

PROJEKTO „ELEKTRONINĖS PASLAUGOS EAIS „SKAITMENINĖ SKAITYKLA“ SUKŪRIMASBAŽNYČIŲ KOORDINATORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

  1. Projekto „Elektroninės paslaugos EAIS „Skaitmeninė skaitykla“ sukūrimasbažnyčių koordinatorius yra specialistas.
  2. Pareigybės lygis – A2.

II SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM

DARBUOTOJUI

 

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

3.1. turėti aukštąjį universitetinį humanitarinių ar socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;

3.2. turėti darbo patirties dokumentų valdymo srityje;

3.3. mokėti anglų kalbą B2 lygiu;

3.4. mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti ir apibendrinti gaunamą informaciją;

3.5. sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu;

3.6. gebėti savarankiškai organizuoti savo darbą;

3.7. būti pareigingas, darbštus, kūrybiškas, gebėti bendrauti;

3.8. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1. bendradarbiauja su Lietuvos katalikų bažnyčios arkivyskupijomis, vyskupijų kurijomis ir parapijomis dėl jų saugomų metrikų dokumentų skaitmeninimo;

4.2. koordinuoja LVAT vykdomo projekto „Elektroninės paslaugos EAIS „Skaitmeninė skaitykla“ sukūrimas veiklas, susijusias su skaitmeninimo darbais;

4.3. organizuoja LVAT vykdomo projekto „Elektroninės paslaugos EAIS „Skaitmeninė skaitykla“ sukūrimas“ skaitmenintojų darbą;

4.4. užtikrina, kad darbai būtų vykdomi pagal numatytus skaitmeninimo terminus;

4.5. konsultuoja LVAT darbuotojus skaitmeninimo veiklų klausimais;

4.6. analizuoja kultūros paveldo skaitmeninimo situaciją Lietuvoje ir Europoje, sukauptas žinias taiko įgyvendinant LVAT vykdomą projektą „Elektroninės paslaugos EAIS „Skaitmeninė skaitykla“ sukūrimas;

4.7. rengia ir teikia savo veiklos ataskaitas;

4.8. pagal kompetenciją rengia, kaupia ir saugo dokumentus LVAT vykdomo projekto „Elektroninės paslaugos EAIS „Skaitmeninė skaitykla“ sukūrimasveiklos klausimais;

4.9. projekto vadovo pavedimu pagal savo kompetenciją atlieka kitas su projekto įgyvendinimu susijusias funkcijas.

__________________

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Adresas: Mindaugo g. 8, LT-03107 Vilnius
Telefonas: (8 5) 265 2316
El. paštas: a.zilnys@archyvai.lt

 

Informaciją atnaujino: Andrius Zilnys, Dokumentų ir archyvų valdymo ir naudojimo skyrius
Informacija atnaujinta: 2019-02-14 11:15