Mindaugo g. 8, 03107 Vilnius, tel. (8 5) 219 5320, (8 5) 213 7482, faks. (8 5) 278 4369,
el. p. istorijos.archyvas@lvia.lt, kodas Juridinių asmenų registre 190764568
AB "Swedbank" atsiskaitomoji sąskaita LT837300010002457221

 

Dokumentų, patvirtinančių tam tikrus juridinius faktus, išdavimas

 ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

 

2017-10-19 Nr. 2

Vilnius

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

269

2.

Administracinės paslaugos versija

V0.1.

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Dokumentų, patvirtinančių tam tikrus juridinius faktus, išdavimas.

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Prašymai gali būti pateikiami raštu (tiesiogiai atvykus į archyvą, atsiuntus paštu ar per pasiuntinį), elektroniniu būdu ar per Integralią administracinių paslaugų sistemą.

Elektroniniu paštu pateikti prašymai turi būti pasirašyti elektroniniu parašu.

Į prašymus atsakoma tokiu būdu, kokiu buvo pateiktas prašymas, jeigu paslaugos gavėjas nepageidauja gauti atsakymo kitu būdu.

Gimimo, santuokos (ar santuokos nutraukimo), mirties faktą iki 2007 metų patvirtinančio dokumento (archyvo pažymos ar patvirtintos dokumento kopijos) išdavimas.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas;

Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas;

Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas;

Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas;

Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Prašymas (prašymas turi būti pasirašytas, nurodytas asmens vardas(-ai), pavardė(-ės), gyvenamoji vieta (jeigu kreipiasi fizinis asmuo) arba pavadinimas, kodas, buveinės adresas (jeigu kreipiasi juridinis asmuo).

Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas arba jo kopija, jei prašymas siunčiamas paštu.

Atstovavimą ir atstovaujančio asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai arba jų kopijos, jei prašymas siunčiamas paštu (kai dėl informacijos apie asmenį kreipiasi jo atstovas).

Jei prašymas pateikiamas per Integralią administracinių paslaugų sistemą, pateikiama asmens tapatybę patvirtinančio dokumento skenuota kopija ar atstovavimą ir atstovaujančio asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų skenuotos kopijos.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Prašymas, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija (kai prašymas siunčiamas paštu ar pateikiamas per Integralią administracinių paslaugų sistemą), atstovavimą ir atstovaujančio asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų kopijos (kai dėl informacijos apie asmenį jo atstovas kreipiasi paštu ar pateikia prašymą per Integralią administracinių paslaugų sistemą) bei, atsižvelgiant į prašymo turinį, reikiama informacija ir (ar) dokumentai ar jų kopijos.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Dokumentų naudojimo skyrius:

Esma Matusienė, skyriaus patarėja, tel. (8-5) 2137902, el. p. e.matusiene@lvia.lt;

Jovita Vaineikienė, vyriausioji specialistė, tel. (8-5) 2337846, e. p. j.vaineikiene@lvia.lt;

Zita Vitkauskienė, vyriausioji specialistė, tel. (8-5) 2199981, el. p. z.vitkauskiene@lvia.lt;

Gitana Mockevičienė, vyriausioji specialistė, tel. (8-5) 2199981, el. p. g.mockeviciene@lvia.lt;

Valentina Ravoit, vyresnioji archyvistė, tel. (8-5) 2199981, el. p. v.ravoit@lvia.lt;

Daiva Delnickaitė, vyresnioji archyvistė, tel. (8-5) 2199981, el. p. d.delnickaite@lvia.lt;

Ugnė Keburienė, vyresnioji archyvistė, tel. (8-5) 2195892, el. p. u.keburiene@lvia.lt;

Jūratė Jovaišienė, vyresnioji archyvistė, tel. (8-5) 2195892, el. p. j.jovaisiene@lvia.lt.

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Aušra Rutulienė, Dokumentų naudojimo skyriaus vedėja, tel. (8-5) 2137902, el. p. a.rutuliene@lvia.lt.

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Administracinė paslauga suteikiama eilės tvarka (per 20 darbo dienų nuo administracinės procedūros pradžios) arba per šalių susitarimu nustatytą terminą. Kai dėl objektyvių priežasčių per šį terminą administracinė paslauga negali būti suteikta, administracinę procedūrą pradėjęs viešojo administravimo subjektas gali pratęsti administracinės paslaugos suteikimo terminą, bet ne ilgiau kaip 10 darbo dienų.

Asmenų prašymai nagrinėjami pagal šio aprašymo priede nurodytų veiksmų sekos schemą.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Dokumentų paieška apmokestinta pagal Valstybės archyvų teikiamų paslaugų kainoraštį, patvirtintą Lietuvos Respublikos Kultūros ministro 2017 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. ĮV-377 „Dėl Lietuvos Respublikos Kultūros ministro 2011 m. birželio 8 d. įsakymo Nr. ĮV-425 „Dėl Valstybės archyvų teikiamų paslaugų kainoraščio patvirtinimo“ pakeitimo“, įkainius.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymų formos, pildymo pavyzdžiai pateikiami archyve ir interneto svetainėje www.archyvai.lt

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Informacija apie archyvo teikiamą administracinę paslaugą, prašymų formos ir jų pildymo pavyzdžiai pateikiami interneto svetainėje www.archyvai.lt

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Paslauga yra galutinė.

 

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Aprašymas užregistruojamas ir saugomas atitinkamoje byloje pagal dokumentacijos planą.

 

Informaciją atnaujino: Oksana Krivenko-Bužinskaja, LVIA
Informacija atnaujinta: 2019-01-22 10:51