Mindaugo g. 8, 03107 Vilnius, tel. (8 5) 219 5320, (8 5) 213 7482, faks. (8 5) 278 4369,
el. p. istorijos.archyvas@lvia.lt, kodas Juridinių asmenų registre 190764568
AB "Swedbank" atsiskaitomoji sąskaita LT837300010002457221

 

Edukacinių ir kultūrinių renginių organizavimas

LIETUVOS VALSTYBĖS ISTORIJOS ARCHYVAS

 

VIEŠOSIOS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

 

2017-10-19 Nr. 6

Vilnius

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Viešosios paslaugos pavadinimas

Edukacinių ir kultūrinių renginių organizavimas

2.

Viešosios paslaugos kodas

2.2.

3.

Versija

V0.1.

4.

Viešosios paslaugos aprašymas

 

Lietuvos valstybės istorijos archyvas (toliau – Archyvas) organizuoja edukacines programas, mokomuosius pažintinius seminarus, pažintines ekskursijas ir kitus renginius.

Edukacinės programos, mokomieji pažintiniai seminarai ir kiti renginiai organizuojami Archyvo edukacinėse salėse (Mindaugo g. 8, Vilniuje). Pažintinės ekskursijos pagal pageidavimą gali būti rengiamos Archyvo dokumentų saugyklose (Mindaugo g. 8, Vilnius).

Priimamos grupės iki 20 žmonių.

Edukacinės programos skirtos Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų, neformalaus ugdymo įstaigų mokiniams. Edukacinių užsiėmimų dalyviams pasirinktinai pristatomos Archyvo parengtos teminės edukacinės programos, įdomesni dokumentai.

Mokomieji pažintiniai seminarai skirti Lietuvos aukštųjų mokyklų studentams, Trečiojo amžiaus universitetų klausytojams ir kt. Mokomųjų pažintinių seminarų dalyviai susipažįsta su Archyvo veikla, saugomais dokumentais, apsilanko dokumentų saugyklose.

Pažintinės ekskursijos bei kiti renginiai skirti visiems Lietuvos istorija, Archyvo veikla ir saugomais dokumentais besidomintiems asmenims.

Renginiai organizuojami pateikus prašymą žodžiu (tiesiogiai atvykus į Archyvą ar elektroniniais ryšiais) arba raštu (tiesiogiai atvykus į Archyvą, atsiuntus paštu ar elektroniniais ryšiais).

5.

Viešosios paslaugos gavėjai

Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių fiziniai ir juridiniai asmenys

6.

Viešosios paslaugos teikimo būdas

Paslauga teikiama neelektroninėmis priemonėmis

7.

Viešosios paslaugos rezultatas

Edukacinė programa, mokomasis pažintinis seminaras, pažintinė ekskursija ar kitas renginys

8.

Teisės aktai, reglamentuojantys viešosios paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas;

Lietuvos valstybės istorijos archyvo nuostatai

9.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Rašytinis arba žodinis prašymas

 

10.

Viešosios paslaugos inicijavimo forma

Laisvos formos prašymas (jei paslaugos gavėjas kreipiasi raštu)

11.

Viešosios paslaugos teikėjai

Alfonsas Tamulynas, direktoriaus pavaduotojas, tel. (8 5) 2137612, el. p. a.tamulynas@lvia.lt;

Neringa Češkevičiūtė, Informacijos ir sklaidos skyriaus vedėja, tel. (8 5) 2137484, el. p. n.ceskeviciute@lvia.lt;

Neringa Banevičienė, Informacijos ir sklaidos skyriaus patarėja, tel. (8 5) 2104382, el. p. n.baneviciene@lvia.lt

12.

Viešosios paslaugos vadovai

Direktoriaus pavaduotojas, laikinai atliekantis Lietuvos valstybės istorijos archyvo direktoriaus funkcijas Alfonsas Tamulynas tel. (8-5) 2137612, el. p. a.tamulynas@lvia.lt

13.

Viešosios paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Viešoji paslauga teikiama nemokamai

14.

Viešosios paslaugos suteikimo trukmė

Edukacinių programų, mokomųjų pažintinių seminarų ir pažintinių ekskursijų trukmė 1 val., kitų renginių – pagal susitarimą

15.

Viešosios paslaugos teikimo proceso aprašymas ir paslaugos teikimo schema

Viešoji paslauga teikiama pagal šio aprašymo 1 priede nurodytų veiksmų sekos schemą

16.

Viešosios paslaugos teikimo

ypatumai

Paslauga yra galutinė

17.

Viešųjų paslaugų teikimo aprašymo įtraukimas į dokumentų apskaitą

Aprašymas registruojamas ir saugomas atitinkamoje byloje pagal dokumentacijos planą

  Viešosios paslaugos teikimo aprašymo 1 priedas

 

Informaciją atnaujino: Oksana Krivenko-Bužinskaja, LVIA
Informacija atnaujinta: 2019-01-25 09:41