O. Milašiaus g. 19, 10102 Vilnius, tel. (8 5) 265 2253, faks (8 5) 265 2253,
el. p. lvna@archyvai.lt, kodas Juridinių asmenų registre 191520296,
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT257300010002462339

 

Komisijos ir darbo grupės

 

Parodos "...nuo šiol vėl nepriklausoma. Kovo 11" rengimo darbo grupė  

 

Lietuvos valstybės naujojo archyvo direktorės 2020 m. sausio 7 d.  įsakymu Nr. 6V-1 sudaryta darbo grupė parodai "...nuošiol vėl nepriklausoma. Kovo 11".

 

Darbo grupės pirmininkė, parodos koordinatorė Dokumentų valdymo priežiūros skyriaus vedėja Rūta Sakalauskienė

 

Darbo grupės nariai:

Dovydas Mozūras, Dokumentų valdymo priežiūros vyriausiasis specialistas;

Darius Gudelis, Dokumentų saugojimo ir informacijos skyriaus archyvaras;

Ingrida Dranseikienė, Dokumentų saugojimo ir informacijos skyriaus vedėja;

Alvita Butmanaitė, Dokumentų saugojimo ir informacijos skyriaus vyriausioji specialistė.

 

Darbo grupei pavesta:

1. iki 2020 m. kovo 1 d. parengti ir atlikti visus su parodos organizavimu susijusius darbus;

2. parodos kuratorei Rūtai Sakalauskienei organizuoti ir kontroliuoti darbo grupės veiklą.

 

 

Informaciją atnaujino: Alvita Butmanaitė,
Informacija atnaujinta: 2020-01-30 10:58