O. Milašiaus g. 19, 10102 Vilnius, tel. (8 5) 265 2253, faks (8 5) 265 2253,
el. p. lvna@archyvai.lt, kodas Juridinių asmenų registre 191520296,
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT257300010002462339

 

Vadovo užduotys

 

2019  METŲ UŽDUOTYS:

 

1. Per I pusmetį užtikrinti naujos redakcijos Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo taikymą.

2. Per I pusmetį priimti reikiamus sprendimus archyvo administruojamų įslaptintų dokumentų fizinės apsaugos klausimais.

3. Per I pusmetį parengti pranešimą archyvo veiklos ar saugomų dokumentų viešinimo tikslais.

4. Per I-III ketvirčius užtikrinti archyvo veiklos dokumentų (užbaigtų 2017 m. ir anksčiau) sutvarkymą ir įrašymą į apskaitos dokumentus teisės aktų nustatyta tvarka, bei apskaitos dokumentų (jų duomenų patiekimą derinti Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybai).

 

 

 

 

 

 

Informaciją atnaujino: Alvita Butmanaitė,
Informacija atnaujinta: 2019-01-18 08:18