O. Milašiaus g. 19, 10102 Vilnius, tel. 8 660 38600,
el. p. lvna@archyvai.lt, kodas Juridinių asmenų registre 191520296,
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT257300010002462339

 

Vadovo užduotys

 

2020  METŲ UŽDUOTYS:

 

  1. Įgyvendinti 2020 m. veiklos plane numatytas užduotis ne mažiau nei 90 procentų.
  2. Užtikrinti Nacionalinio dokumentų fondo kaupimą ir prieinamumą, perimant nuolat ir ilgai saugomus elektroninius dokumentus,
  3. Prisidėti prie tautinės savimonės stiprinimo, pasitelkiant archyvo saugomus dokumentus organizuojant parodas ir edukacinius renginius.
  4. Teikti  siūlymus ir dalyvauti rengiant  LVAT ir valstybės archyvų renginių organizavimo,  viešinimo ir keitimosi  informacija  tvarką nustatančio  teisės akto projektą.
  5. Užtikrinti teisės aktų, reglamentuojančių dokumentų valdymą, įsigaliojusių nuo 2020 m. sausio 1 d. taikymą.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2020-02-13 12:51