Gedimino pr. 40/1, 01110 Vilnius, tel. (8 5) 264 9024, faks.: (8 5) 251 4211,
el.p. lya@archyvai.lt, kodas Juridinių asmenų registre 193053247,
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT487300010002462313

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

Informacijos apie archyvo veiklą ir saugomus dokumentus teikimas

LIETUVOS YPATINGASIS ARCHYVAS

                                                                                         

ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

 

2017-09-20  Nr. (1.28.) V6-353

Vilnius

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Informacijos apie archyvo veiklą ir saugomus dokumentus teikimas

2.

Administracinės paslaugos kodas

2.2.

3.

Administracinės paslaugos versija

V 0.5

4.

Administracinės paslaugos aprašymas

Prašymai gali būti pateikiami žodžiu (tiesiogiai asmeniui atvykus į Lietuvos ypatingąjį archyvą (toliau – Archyvas) ar elektroniniais ryšiais) arba raštu (tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į Archyvą, atsiuntus paštu, elektroniniais ryšiais arba per Integralią administracinių paslaugų sistemą (toliau – IAPS) ar Elektroninio archyvo informacinę sistemą (toliau – EAIS).     

Prašymai žodžiu priimami tik tais atvejais, kai į juos galima atsakyti nedelsiant, nepažeidžiant asmens, kuris kreipiasi, kitų asmenų ar Archyvo interesų. Jeigu į žodžiu pateiktą asmens prašymą negalima atsakyti nedelsiant, asmeniu sudaroma galimybė išdėstyti prašymą raštu.     

Į prašymus atsakoma tokiu būdu, kokiu buvo pateiktas prašymas, jeigu asmuo, kuris kreipiasi, nepageidauja gauti atsakymo kitu būdu.

Atsakymai raštu pateikiami tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į Archyvą, siunčiami paštu ar elektroniniais ryšiais.  

Archyve asmenys aptarnaujami ir prašymai nagrinėjami taikant „vieno langelio“ principą. Atvykusius į Archyvą asmenis ar jų atstovus  aptarnauja ir prašymus priima Vidaus veiklos administravimo skyrius (priimamasis), kuris Archyve atlieka „vieno langelio“ asmenų aptarnavimo funkcijas.

5.

Administracinės paslaugos gavėjai

Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių fiziniai ir juridiniai asmenys

6.

Administracinės paslaugos teikimo būdas

Paslauga teikiama elektroninėmis ir neelektroninėmis priemonėmis

7.

Administracinės paslaugos rezultatas

Suteikta informacija apie archyvo veiklą ir saugomus dokumentus 

8.

Teisės aktai, reglamentuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas;

Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas;

Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo
“ (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 26 d. nutarimo Nr. 913 redakcija);

Asmenų prašymų nagrinėjimo Lietuvos ypatingajame archyve tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos ypatingojo archyvo direktoriaus 2013 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. V1-82 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo Lietuvos ypatingajame archyve tvarkos aprašo patvirtinimo“.

9.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Prašymas žodžiu arba laisvos formos prašymas raštu, kuris turi būti parašytas įskaitomai, nurodytas asmens vardas ir pavardė arba pavadinimas ir elektroninio pašto adresas, adresas arba kiti kontaktiniai duomenys, pagal kuriuos asmuo pageidauja gauti atsakymą.

Prie prašymo, atsižvelgiant į jo turinį, gali būti pridedami dokumentai ar jų kopijos bei pateikiama kita informacija, reikalinga prašymo nagrinėjimui. 

Jei prašymas pateikiamas per IAPS ar EAIS, jis turi būti pasirašytas elektroniniu parašu. 

10.

Administracinės paslaugos inicijavimo forma

Prašymo forma, pildymo pavyzdys pateikiami Archyvo priimamajame ir interneto svetainėje http://www.archyvai.lt/lt/lya_prasymu-formos.html

11.

Administracinės paslaugos teikėjai

Kęstas Remeika, Direktoriaus pavaduotojas, tel. (8 5) 261 9612, el. p. k.remeika@archyvai.lt;

Vilma Stočkūnienė Vidaus veiklos administravimo skyriaus vedėja, tel. (8 5) 251 4210, el. p. v.stockuniene@archyvai.lt;

Nijolė Maslauskienė, LKP dokumentų skyriaus vedėja, tel. (8 5) 212 6000, el. p. n.maslauskiene@archyvai.lt;

Povilas Girdenis, VRM dokumentų skyriaus vedėjas,  tel. (8 5) 247 7871, el. p. p.girdenis@archyvai.lt;

Vilma Ektytė, KGB dokumentų skyriaus vedėja, tel. (8 5) 251 4212, el. p. v.ektyte@archyvai.lt;

Rasa Masiulionytė, Dokumentų apskaitos skyriaus vedėja, tel. (8 5) 264 9026, el. p. r.masiulionyte@archyvai.lt.

12.

Administracinės paslaugos vadovai

Kęstas Remeika, Direktoriaus pavaduotojas, tel. (8 5) 261 9612, el. p. k.remeika@archyvai.lt;

Vilma Stočkūnienė Vidaus veiklos administravimo skyriaus vedėja, tel. (8 5) 251 4210, el. p. v.stockuniene@archyvai.lt;

Nijolė Maslauskienė, LKP dokumentų skyriaus vedėja,tel. (8 5) 212 6000, el. p. n.maslauskiene@archyvai.lt;

Povilas Girdenis, VRM dokumentų skyriaus vedėjas,  tel. (8 5) 247 7871, el. p. p.girdenis@archyvai.lt;

Vilma Ektytė, KGB dokumentų skyriaus vedėja, tel. (8 5) 251 4212, el. p. v.ektyte@archyvai.lt;

Rasa Masiulionytė, Dokumentų apskaitos skyriaus vedėja, tel. (8 5) 264 9026, el. p. r.masiulionyte@archyvai.lt.

13.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Administracinė paslauga teikiama nemokamai

14.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Į žodžiu pateiktus asmenų prašymus, esant galimybėms, atsakoma nedelsiant.

Kitais atvejais administracinė paslauga suteikiama per 20 darbo dienų nuo administracinės procedūros pradžios. Kai dėl objektyvių priežasčių per šį terminą administracinė paslauga negali būti suteikta, Archyvo direktorius ar jo įgaliotas asmuo turi teisę pratęsti šį terminą dar iki 20 darbo dienų.

15.

Administracinės paslaugos teikimo proceso aprašymas ir paslaugos teikimo schema

Administracinė paslauga teikiama pagal šio aprašymo 1 ir 2 prieduose  nurodytų veiksmų sekos schemas

16.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Paslauga yra galutinė

17.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymo įtraukimas į dokumentų apskaitą

Aprašymas užregistruojamas ir saugomas atitinkamoje byloje pagal dokumentacijos planą

 Administracinės paslaugos teikimo aprašymo1 priedas

 

 Administracinės paslaugos teikimo aprašymo2 priedas

 

[Atsisiųsti paslaugos aprašymą pdf formatu]

  

 


Informaciją atnaujino: Linas Liauksminas, LYA
Informacija atnaujinta: 2017-09-21 15:42