P. Butlerienės g. 9, 68306 Marijampolė, tel. (8 343) 92 991, faks. (8 343) 92 976,
el. p. marijampole@archyvai.lt, kodas Juridinių asmenų registre 304440683

 

Kitos paslaugos

 

      Archyvas, saugomų dokumentų pagrindu, išduoda archyvo pažymas, dokumentų kopijas, kai jų prireikia atkuriant piliečių nuosavybės teises, teisiškai registruojant nekilnojamąjį turtą, nustatant darbo stažą ir t.t.

     Dokumentų paieškos, tyrimo ir kopijavimo paslaugos yra mokamos pagal Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2011 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. ĮV-425 (Žin., 2011, Nr. 73-3527) patvirtintą Valstybės archyvų mokamų paslaugų kainoraštį, remiantis 2014 m. gruodžio 29 d. Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymo Nr. ĮV-990 pakeitimu.

      Paslaugų kainoraštis.

_ _ _

Informaciją atnaujino: Daiva Bobinienė,
Informacija atnaujinta: 2015-01-07 10:54