Vilniaus g. 160, 76298 Šiauliai, tel. (8 41) 52 45 05, faks. (8 41) 50 43 40,
el. p. siauliai@archyvai.lt, kodas Juridinių asmenų registre 290765660
AB "Swedbank" atsiskaitomoji sąskaita LT507300010002409606

 

2009 metai

Nauji dokumentai fonduose

(Pagal 2009 m. apskaitos duomenis)

 

Fondo Nr.

Fondo pavadinimas

Dokumentų chronologinės ribos

Dokumentų kiekis

(apsk. vnt.)

Dokumentų apibūdinimas

1684

Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Šiaulių skyrius

1988–2003 m.

85

Šiaulių miesto "Tremtinio" klubo steigiamojo ir visuotinio susirinkimo protokolas; skyriaus, ataskaitinių-rinkiminių susirinkimų protokolai; pajamų-išlaidų sąmatos, ataskaitos, suvestinės; susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai; darbo užmokesčio išmokėjimo žiniaraščiai.

1563

Šiaulių apskrities archyvas

1990–2008 m.

53

Archyvo nuostatai; vidaus audito ataskaita; valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, sąrašai; mokesčių mokėjimo ir kitos statistinės ataskaitos; archyvo rekonstrukcijos-išplėtimo techniniai projektai, pastato pripažinimo tinkamu naudoti aktas; darbuotojų asmens sąskaitų kortelės; atkleistų darbuotojų asmens bylos.

1622

Šiaulių miesto savivaldybė

1991–2002 m.

781

Tarybos sesijų protokolai su priedais; tarybos pirmininko potvarkiai; nuolatinių komisijų veiklos dokumentai; susirašinėjimo su valstybinėmis institucijomis dokumentai; valdybos posėdžių protokolai; mero potvarkiai; administratoriaus įsakymai veiklos klausimais; biudžeto ir specialiųjų lėšų sąmatos; balansai.

 

 


Informaciją atnaujino: Armantas Mockevičius, Šiaulių regioninis valstybės archyvas
Informacija atnaujinta: 2012-02-18 19:38