Vilniaus g. 160, 76298 Šiauliai, tel. (8 41) 52 45 05, faks. (8 41) 50 43 40,
el. p. siauliai@archyvai.lt, kodas Juridinių asmenų registre 290765660
AB "Swedbank" atsiskaitomoji sąskaita LT507300010002409606

 

2011 metai

Nauji dokumentai fonduose

(Pagal 2011 m. apskaitos duomenis)

 

Fondo Nr.

Fondo pavadinimas

Dokumentų chronologinės ribos

Dokumentų kiekis

(apsk. vnt.)

Dokumentų apibūdinimas

1688

Lietuvos veterinarijos akademijos Gyvulininkystės institutas

1995–2010 m.

351

Direktoriaus įsakymai veiklos organizavimo klausimais ir jų registrai, tarybos posėdžių protokolai, mokslo tiriamojo darbo planai, finansiniai planai, veiklos ataskaitos, finansinės atskaitomybės dokumentai, asmens bylos.

1689

Valstybės įmonė „Šeduvos avininkystė“

1993–2010 m.

84

Įmonės įstatai, darbo apmokėjimo nuostatai, direktoriaus įsakymai veiklos klausimais ir jų registrai, kolektyvinės sutartys, statistinės ataskaitos, finansinės atskaitomybės dokumentai.

1690

Radviliškio darbo birža

1991–2010 m.

541

Direktoriaus įsakymai veiklos organizavimo klausimais ir jų registrai, trišalės komisijos posėdžių protokolai ir jų registrai, darbuotojų pasitarimų protokolai ir jų registrai, darbo rinkos užimtumo politikos programos, personalo ugdymo ir kvalifikacijos kėlimo programos, pajamų ir išlaidų sąmatos, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, valstybės kontrolės institucijų atliktų patikrinimų dokumentai, veiklos ataskaitos, personalo statistinės ataskaitos, darbo rinkos statistinės ataskaitos, finansinės atskaitomybės dokumentai, darbo biržos parengtų vidaus nuolatinio saugojimo dokumentų registrai, asmens bylos.

1691 Joniškio darbo birža 1991–2010 m. 372 Direktoriaus įsakymai veiklos organizavimo klausimais ir jų registrai, trišalės komisijos posėdžių protokolai ir jų registrai, darbuotojų pasitarimų protokolai ir jų registrai, darbo rinkos užimtumo politikos programos, personalo ugdymo programos, etatų sąrašai ir jų keitimo dokumentai, užimtumo fondo lėšų ir išlaidų sąmatos ir jų keitimo dokumentai, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, veiklos ataskaitos, personalo statistinės ataskaitos, darbo rinkos statistinės ataskaitos, finansinės atskaitomybės dokumetai, asmens bylos.
1692 Pakruojo darbo birža 1991–2010 m. 490 Direktoriaus įsakymai veiklos organizavimo klausimais ir jų registrai, trišalės komisijos posėdžių protokolai ir jų registrai, darbuotojų pasitarimų protokolai ir jų registrai, darbo biržos veiklos programos, pajamų ir išlaidų sąmatos ir jų keitimo dokumentai, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, pareigybių sąrašai, veiklos ataskaitos, personalo statistinės ataskaitos, darbo rinkos statistinės ataskaitos, finansinės atskaitomybės dokumentai, darbo biržos parengtų vidaus nuolatinio saugojimo dokumentų registrai, asmens bylos.
1693 Valstybės įmonė„Šiaulių regiono veislininkystė“ 1990–2011 m. 164 Įmonės įstatai, vidaus tvarkos taisyklės, darbuotojų darbo apmokėjimo nuostatai, direktoriaus įsakymai veiklos organizavimo klausimais ir jų registrai, darbuotojų susirinkimų protokolai, tarybos posėdžių protokolai, etatų sąrašai, veislininkystės programų finansavimo dokumentai, audito ataskaitos, finansinės atskaitomybės dokumentai.
1694 Akmenės darbo birža 1991–2010 m. 277 Direktoriaus įsakymai veiklos organizavimo klausimais ir jų registrai, trišalės komisijos posėdžių protokolai ir jų registrai, darbuotojų pasitarimų protokolai ir jų registrai, darbo rinkos užimtumo politikos programos, pajamų ir išlaidų sąmatos ir jų keitimo dokumentai, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, veiklos ataskaitos, darbo rinkos statistinės ataskaitos, finansinės atskaitomybės dokumentai, darbo biržos parengtų vidaus nuolatinio saugojimo dokumentų registrai, asmens bylos.
1695 Kelmės darbo birža 1991–2010 m. 424 Direktoriaus įsakymai veiklos organizavimo klausimais ir jų registrai, trišalės komisijos posėdžių protokolai ir jų registrai, darbuotojų pasitarimų protokolai ir jų registrai, darbo rinkos užimtumo politikos programos, personalo ugdymo programos, etatų sąrašai, užimtumo fondo pajamų ir išlaidų sąmatos ir jų keitimo dokumentai, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, veiklos ataskaitos, darbo rinkos statistinės ataskaitos, statistinės personalo ataskaitos, finansinės atskaitomybės dokumentai, asmens bylos.
707 Šiaulių valstybinis akcinis neaustinių medžiagų fabrikas 1944–1982 m. 215 Fabriko įstatai, steigiamojo akcininkų susirinkimo protokolas, stebėtojų tarybos posėdžių protokolai, darbo mokslinio organizavimo planai ir ataskaitos apie jų įvykdymą, naujos technikos ir technologijų įdiegimo ataskaitos, ūkinės finansinės veiklos revizijų aktai, profsąjungos komiteto ataskaitinių-rinkiminių konferencijų protokolai, profsąjungos komiteto posėdžių protokolai.
779 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Gyvulių veislininkystės gamybinio susivienijimo Šiaulių tarprajoninė veislininkystės įmonė 1957–1984 m. 67 Direktoriaus įsakymai gamybiniais klausimais, gamybinių pasitarimų protokolai, metinės apyskaitos, darbo planai ir ataskaitos, veiklos statistinės ataskaitos, liaudies kontrolės grupės posėdžių protokolai, patikrinimų aktai.
867 Lietuvos Respublikos Kelmės rajono Liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Kūno kultūros ir sporto komitetas 1970–1982 m. 59 Sporto komiteto įsakymai sportinio darbo klausimais, respublikinio ir rajono sporto komitetų įsakymai ir nutarimai sportinių atskyrių, PDG ženklininkų ir atskirų sporto šakų teisėjų klausimais, sporto komiteto posėdžių protokolai, rajoninių varžybų nuostatai, darbo planai, metinės statistinės ataskaitos, darbo patikrinimo pažymos.
1622 Šiaulių miesto savivaldybė 1990–1998 m. 2230 Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus dokumentai: 600x600 mm formato metalo lakštai su miesto topografine informacija.
1685 Šiaulių apskrities viršininko administracija 1995–2010 m. 11 Likvidatoriaus įsakymai dėl finansinių įsiskolinimų, piniginių lėšų ir turto perdavimo įvairioms įstaigoms dokumentai ir jų registrai, likvidatoriaus sutartys, finansinių įsipareigojimų ir piniginių lėšų bei turto perdavimo-priėmimo aktai su priedais ir jų registrai. 
1686 Šiaulių teritorinė muitinė 1991–2009 m. 22 Muitinės viršininko įsakymai, muitinės skyrių ir postų nuostatai bei pareigybių aprašymai, išlaidų sąmatos ir jų keitimo dokumentai, statistinės ir finansinės ataskaitos, finansinės atskaitomybės dokumentai, asmens bylos.

 

 

 


Informaciją atnaujino: Armantas Mockevičius, Šiaulių regioninis valstybės archyvas
Informacija atnaujinta: 2012-11-09 11:17