Vilniaus g. 160, 76298 Šiauliai, tel. (8 41) 52 45 05, faks. (8 41) 50 43 40,
el. p. siauliai@archyvai.lt, kodas Juridinių asmenų registre 290765660
AB "Swedbank" atsiskaitomoji sąskaita LT507300010002409606

 

2012 metai

NAUJI  DOKUMENTAI  FONDUOSE

(Pagal 2012 m. apskaitos duomenis)

 

Fondo Nr.

Fondo pavadinimas

Dokumentų chronologinės ribos

Dokumentų kiekis

(apsk. vnt.)

Dokumentų apibūdinimas

Nauji fondai

1070

Joniškio rajono teismas

1988–1991 m.

17

Baudžiamosios bylos.

1696

Akmenės rajono policijos komisariatas

1991–2008 m.

198

Viršininko įsakymai veiklos organizavimo klausimais ir jų registrai, biudžeto bei specialiosios programos lėšų sąmatos, strateginių veiklos ir biudžeto plano programų vykdymo ataskaitos, finansinės atskaitomybės dokumentai, kriminalistinių ekspertizių aktų ir specialistų išvadų registrai, atleistų pareigūnų tarnybos bylos.

1697

Pakruojo rajono policijos komisariatas

1989–2008 m.

161

Viršininko įsakymai veiklos organizavimo klausimais ir jų registrai, strateginiai veiklos planai, veiklos ataskaitos, išlaidų sąmatos, finansinės atskaitomybės dokumentai, operatyvinių pasitarimų, susirinkimų protokolai, atleistų pareigūnų tarnybos bylos.

1698 Kelmės rajono policijos komisariatas 1990–2008 m. 112

Viršininko įsakymai veiklos organizavimo klausimais ir jų registrai, darbuotojų susirinkimų protokolai, strateginiai veiklos planai, veiklos ataskaitos, biudžeto išlaidų ir specialiųjų lėšų sąmatos, finansinės atskaitomybės dokumentai, kriminalistinių ekspertizių aktų ir specialistų išvadų registrai, atleistų pareigūnų tarnybos bylos.

1699 Joniškio rajono policijos komisariatas 1990–2008 m. 155 Viršininko įsakymai veiklos organizavimo klausimais ir jų registrai, darbuotojų susirinkimų protokolai, strateginiai veiklos planai, veiklos ataskaitos, biudžeto išlaidų ir specialiųjų lėšų sąmatos, finansinės atskaitomybės dokumentai, atleistų pareigūnų tarnybos bylos.
1700 Šiaulių miesto vyriausiasis policijos komisariatas 1991–2008 m. 239 Viršininko įsakymai veiklos organizavimo klausimais ir jų registrai, komisariato ataskaitinių susirinkimų ir operatyvinių pasitarimų protokolai, veiklos strateginiai planai, veiklos ataskaitos, biudžeto išlaidų sąmatos, finansinės atskaitomybės dokumentai, komisariato reorganizavimo dokumentai, atleistų pareigūnų asmens bylos.
1701 Šiaulių rajono policijos komisariatas 1991–2008 m. 208 Viršininko įsakymai veiklos organizavimo klausimais ir jų registrai, komisariato darbuotojų susirinkimų protokolai su priedais, veiklos strateginiai planai, veiklos ataskaitos, biudžeto išlaidų ir specialiųjų lėšų sąmatos, jų pakeitimo dokumentai, finansinės atskaitomybės dokumentai, kriminalistinių ekspertizių aktų ir specialistų išvadų registrai, atleistų pareigūnų tarnybos bylos.
1702 Radviliškio rajono policijos komisariatas 1990–2008 m. 246 Viršininko įsakymai veiklos organizavimo klausimais ir jų registrai, komisariato darbuotojų susirinkimų protokolai, veiklos strateginiai planai, veiklos ataskaitos, biudžeto išlaidų ir specialiųjų lėšų sąmatos, finansinės atskaitomybės dokumentai, atleistų pareigūnų tarnybos bylos.
1704 Šiaulių apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento Šiaulių rajono žemėtvarkos skyrius 1992–2001 m. 120 Skyriaus vedėjo įsakymai veiklos organizavimo klausimais ir jų registrai, ekspertų komisijos išvados dėl nuosavybės teisės į žemę atkūrimo, komisijos kompensacijų už žemę ir mišką išmokėjimui išimties tvarka posėdžių protokolai, ataskaitos apie žemės paskirstymą pagal naudotojų grupes ir žemės naudmenas, statistinės ataskaitos, valstybinių patikrinimų aktai, biudžeto išlaidų ir specialiųjų lėšų sąmatos, balansai, atleistų tarnautojų asmens bylos.
1705 Šiaulių apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento Šiaulių miesto žemėtvarkos skyrius 1992–1995 m. 14

Skyriaus vedėjo įsakymai veiklos organizavimo klausimais, žemės sklypų aukcionuose registracijos pažymėjimai, protokolai, pažymos, ekspertų komisijos pasiūlymai, išvados dėl nuosavybės teisės į žemę atkūrimo, sąmatos, apyskaitos, atleistų tarnautojų asmens bylos.

1706 Radviliškio rajono Radviliškio miesto taryba ir meras 1990–1995 m. 131 Miesto tarybos sesijų protokolai su priedais, tarybos sprendimų rengimo dokumentai, tarybos pirmininko potvarkiai, nuolatinių komisijų veiklos dokumentai, mero potvarkiai, jų rengimo dokumentai, gyventojų sueigų protokolai, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, pajamų ir išlaidų sąmatos, pajamų, išlaidų  knygos.
1707 Viešoji įstaiga Šiaulių apskrities tuberkuliozės ir plaučių ligų ligoninė 1990–2010 m. 233 Ligoninės įstatai, vidaus tvarkos taisyklės, direktoriaus įsakymai veiklos organizavimo klausimais ir jų registrai, gydytojų konferencijų protokolai, gydytojų tarybos posėdžių protokolai, etikos komisijos posėdžių protokolai, etatų sąrašai, pajamų ir išlaidų sąmatos, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, medicininio audito ataskaitos, gydymo-profilaktikos ataskaitos, finansinės atskaitomybės dokumentai, ligonių registravimo priėmimo skyriuje apskaitos žurnalai.
1708 Valstybinė kiaulių veislininkystės stotis 1994–2012 m. 110 Direktoriaus įsakymai veiklos organizavimo klausimais ir jų registrai, biudžeto išlaidų ir specialiųjų lėšų sąmatos, vienkartinės statistinės ataskaitos, valstybinių patikrinimų aktai, finansinės atskaitomybės dokumentai, vidaus nuolat saugomų dokumentų registrai.
1709 Šeduvos technologijų ir verslo mokykla 1990–2011 m. 217 Mokyklos nuostatai, direktoriaus įsakymai veiklos organizavimo klausimais ir jų registrai, mokyklos tarybos posėdžių protokolai, mokiinių susirinkimų dokumentai, mokinių tarybos dokumentai, mokinių tarybos dokumentai, susirašinėjimo mokyklos veiklos klausimais dokumentai, mokyklos inspektavimo knygos, statistinės ataskaitos, biudžeto išlaidų sąmatos, etatų sąrašai, finansinės atskaitomybės dokumentai.
Papildyti fondai (papildomai gauti apsk. vnt.)    
276 Kelmės rajono liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas 1979–1990 m. 664 Rajono DŽDT sesijų protokolai ir jų ruošimo dokumentai, vykdomojo komiteto posėdžių protokolai, potvarkiai, suvestinės žinios apie apylinkių socialistinio lenktyniavimo rezultatus, išlaidų sąmatos, nuolatinių komisijų veiklos dokumentai, statistinės ataskaitos, rinkimų dokumentai, buhalterinės apyskaitos, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, profsąjungos vietos komiteto posėdžių protokolai.
404 Joniškio rajono liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas 1976–1990 m. 951 Rajono DŽDT sesijų protokolai ir jų ruošimo dokumentai, vykdomojo komiteto posėdžių protokolai, potvarkiai, išlaidų sąmatos, nuolatinių komisijų veiklos dokumentai, statistinės ataskaitos, rinkimų dokumentai, buhalterinės apyskaitos, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, profsąjungos vietos komiteto posėdžių protokolai.
902 Šiaulių miesto liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Sveikatos apsaugos skyriaus tuberkuliozės dispanceris 1981–1989 m. 70 Direktoriaus bendro pobūdžio įsakymai, gamybinių pasitarimų protokolai, medicinos seserų tarybos konferencijų protokolai, metiniai darbo planai, metinė ataskaitos, naujai išaiškintų aktyvia tuberkulioze sergančiųjų sąrašai, ligoninės ir jos skyrių darbo patikrinimo aktai, pažymos, profsąjungos komiteto posėdžių protokolai.
1692 Pakruojo darbo birža 2010 m. 5 Direktoriaus įsakymai veiklos organizavimo klausimais.

 

 

 


Informaciją atnaujino: Armantas Mockevičius, Šiaulių regioninis valstybės archyvas
Informacija atnaujinta: 2015-02-06 14:51