Vilniaus g. 160, 76298 Šiauliai, tel. (8 41) 52 45 05, faks. (8 41) 50 43 40,
el. p. siauliai@archyvai.lt, kodas Juridinių asmenų registre 290765660
AB "Swedbank" atsiskaitomoji sąskaita LT507300010002409606

 

2013 metai

NAUJI  DOKUMENTAI  FONDUOSE

(Pagal 2013 m. apskaitos duomenis)

 

Fondo Nr.

Fondo pavadinimas

Dokumentų chronologinės ribos

Dokumentų kiekis

(apsk. vnt.)

Dokumentų apibūdinimas

Nauji fondai

1071

Žagarės rajono liaudies teismas

1952–1959 m.

67

Lietuvos TSR Aukščiausiojo Teismo nutarčių baudžiamosiose ir civilinėse bylose nuorašai, baudžiamųjų bylų nuosprendžiai, nutartys, civilinių bylų sprendimai, teismo vykdytojo darbo ataskaitos, statistinės ataskaitos, baudžiamųjų ir civilinių bylų statistinės kortelės, abecelinės rodyklės.

1072

Akmenės rajono veterinarijos stotis

1977–1990 m.

16

Įsakymai pagrindinės veikos klausimais.

1073

Pakruojo rajono veterinarijos stotis

1985–1990 m.

5

Įsakymai pagrindinės veikos klausimais.
1074 Pakruojo rajono prokuratūra 1952–1989 m. 42 Prokuroro įsakymai, prokuratūros ketvirčių darbo planai, išlaidų sąmatos ir etatų sąrašai, statistinės ataskaitos, reikalų perdavimo ir priėmimo aktai keičiantis prokuratūros vadovams, prokuratūros iškeltų, tiriamų baudžiamųjų bylų registracijos ir apskaitos žurnalai.
1075 Šiaulių transporto prokuratūra 1979 m., 1984–1985 m. 3 Susirašinėjimo su Valstybės saugumo komiteto Šiaulių miesto skyriumi nusikaltimų ir pažeidimų Šiaulių ruožo geležinkeliuose tyrimo klausimais dokumentai.
1076 Radviliškio rajono prokuratūra 1963–1964 m., 1970–1990 m. 55 Prokuratūros perspektyviniai darbo planai, ketvirčių darbo planai, veiklos ketvirčių ataskaitos, informacijos apie teisėtumo būklę rajone, pranešimai partiniams ir tarybiniams organams apie prokuratūros darbą, perdavimo ir priėmimo aktai keičiantis prokuratūros vadovams.
1077 Šiaulių srities prokuratūra 1950–1953 m. 4 Srities prokuroro įsakymai veiklos, kadrų, komandiruočių ir atostogų klausimais. 
1078 Šiaulių miesto prokuratūra 1947 m., 1957 m., 1962 m., 1966–1989 m. 57 Vyriausiojo prokuroro įsakymai veiklos, kadrų ir atostogų klausimais, prokuratūros, teismo ir milicijos darbuotojų pasitarimų protokolai, susirašinėjimo su Lietuvos TSR prokuratūra teisiniais klausimais dokumentai, pažymos, apibendrinimai, informacijos apie teisėtumo būklę rajone, tardymo izoliatoriaus patikrinimų aktai, prokuratūros iškeltų, tiriamų baudžiamųjų bylų registracijos ir apskaitos žurnalai.
1710 Šiaulių miesto valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba 1991–2001 m. 123 Viršininko įsakymai veiklos organizavimo klausimais, įsakymų registracijos žurnalai, kolektyvinės sutartys, darbuotojų pasitarimš protokolai, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, etatų sąrašai, biudžeto išlaidų ir specialiųjų lėšų sąmatos, preišepizootinių profilaktinių darbų planai ir veiklos ataskaitos, laboratorinių tyrimų ataskaitos, statistinės ataskaitos, balansai, asmens bylos.
1711 Šiaulių apskrities valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba 1995–2000 m. 391 Vidaus tvarkos taisyklės, tarnybos nuostatai, viršininko įsakymai veiklos organizavimo klausimais, įsakymų registracijos žurnalai, kolektyvinės sutartys, darbuotojų pasitarimš protokolai, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, etatų sąrašai, biudžeto išlaidų ir specialiųjų lėšų sąmatos, apskrities rajonų preišepizootinių profilaktinių darbų mėnesių ir metų veiklos ataskaitos, laboratorinių tyrimų ataskaitos, statistinės ataskaitos, finansinės atskaitomybės dokumentai, asmens bylos.
1712 Kelmės rajono valstybinė veterinarijos ligoninė 1991–2000 m. 143 Veterinarijos ligoninės nuostatai, įsakymai pagrindinės veiklos klausimais, darbuotojų susirinkimų protokolai, etatų sąrašai, išlaidų sąmatos, priešepizootinių priemonių planai ir ataskaitos, neužkrečiamų ligų ataskaitos, labaratorinių tyrimų ataskaitos, statistinės ir vienkartinės ataskaitos, balansai, asmens bylos.
1713 Kelmės rajono valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba 2000–2011 m. 140 Veterinarijos tarnybos viršininko įsakymai veiklos klausimais ir jų registras, darbuotojų susirinkimų protokolai, etatų sąrašai, išlaidų sąmatos, priešepizootinių profilaktinių darbų mėnesių veiklos ataskaitos, statistinės ataskaitos, balansai, finansinės atskaitomybės dokumentai, asmens bylos.
1714 Radviliškio rajono valstybinė veterinarijos ligoninė 1988 m., 1991–2000 m. 141 Veterinarijos ligoninės nuostatai, įsakymai pagrindinės veiklos klausimais, darbuotojų susirinkimų protokolai, etatų sąrašai, išlaidų sąmatos, priešepizootinių priemonių planai ir ataskaitos, neužkrečiamų ligų ataskaitos, labaratorinių tyrimų ataskaitos, statistinės ir vienkartinės ataskaitos, balansai, asmens bylos.
1715 Radviliškio rajono valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba 2000–2011 m. 124 Veterinarijos tarnybos viršininko įsakymai veiklos klausimais ir jų registras, darbuotojų susirinkimų protokolai, etatų sąrašai, išlaidų sąmatos, priešepizootinių profilaktinių darbų mėnesių veiklos ataskaitos, statistinės ataskaitos, finansinės atskaitomybės dokumentai, asmens bylos.
1716 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Pakruojo skyrius 1999–2011 m. 146 Direktoriaus įsakymai veiklos organizavimo klausimais ir jų registras, darbuotojų susirinkimų protokolai ir jų registrai, skyriaus valstybinio socialinio draudimo biudžeto projektai, pajamų ir išlaidų sąmatos, pareigų perdavimo ir priėmimo aktai keičiantis direktoriui, skyriaus veiklos ataskaitos, finansinio audito ataskaitos, finansinės atskaitomybės dokumentai.
1717 Akmenės rajono valstybinė veterinarijos ligoninė 1991–2000 m. 73 Veterinarijos ligoninės nuostatai, įsakymai pagrindinės veiklos klausimais, gydytojų pasitarimų protokolai, etatų sąrašai, išlaidų sąmatos, priešepizootinių priemonių planai ir ataskaitos, neužkrečiamų ligų ataskaitos, labaratorinių tyrimų ataskaitos, statistinės ir vienkartinės ataskaitos, balansai, asmens bylos.
1718 Akmenės rajono valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba 2000–2011 m. 106 Veterinarijos tarnybos nuostatai, viršininko įsakymai veiklos klausimais ir jų registras, darbuotojų susirinkimų protokolai, etatų sąrašai, išlaidų sąmatos, tarnybos veiklos ataskaitos, statistinės ataskaitos, finansinės atskaitomybės dokumentai, asmens bylos.
1719 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių rajono skyrius 1991–1996 m. 21 Skyriaus veiklos įsakymai, pajamų-išlaidų sąmatos, statistinės ataskaitos, finansinės atskaitomybės dokumentai.
1720 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių skyrius 1991–2011 m. 134 Direktoriaus įsakymai veiklos organizavimo klausimais ir jų registras, darbuotojų susirinkimų protokolai ir jų registrai, skyriaus valstybinio socialinio draudimo biudžeto projektai, pajamų ir išlaidų sąmatos, pareigų perdavimo ir priėmimo aktai keičiantis direktoriui, skyriaus veiklos ataskaitos, finansinio audito ataskaitos, finansinės atskaitomybės dokumentai.
1721 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Radviliškio skyrius 1990–2011 m. 192 Skyriaus nuostatai, direktoriaus įsakymai veiklos organizavimo klausimais ir jų registras, darbuotojų susirinkimų protokolai ir jų registrai, skyriaus valstybinio socialinio draudimo biudžeto projektai, pajamų ir išlaidų sąmatos, pareigų perdavimo ir priėmimo aktai keičiantis direktoriui, skyriaus veiklos ataskaitos, finansinio audito ataskaitos, finansinės atskaitomybės dokumentai.
1722 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kelmės skyrius 1990–2011 m. 109 Direktoriaus įsakymai veiklos organizavimo klausimais ir jų registras, darbuotojų susirinkimų protokolai ir jų registrai, skyriaus valstybinio socialinio draudimo biudžeto projektai, pajamų ir išlaidų sąmatos, skyriaus veiklos ataskaitos, finansinės atskaitomybės dokumentai.
1723 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Joniškio skyrius 1991–2011 m. 103 Direktoriaus įsakymai veiklos organizavimo klausimais ir jų registras, darbuotojų susirinkimų protokolai ir jų registrai, skyriaus valstybinio socialinio draudimo biudžeto projektai, pajamų ir išlaidų sąmatos, skyriaus veiklos ataskaitos.
1724 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Akmenės skyrius 1991–2011 m. 118 Direktoriaus įsakymai veiklos organizavimo klausimais ir jų registras, skyriaus planavimo dokumentai, skyriaus valstybinio socialinio draudimo biudžeto projektai, pajamų ir išlaidų sąmatos, skyriaus veiklos ataskaitos, finansinio audito ataskaitos.
1725 Pakruojo rajono valstybinė veterinarijos ligoninė 1991–2000 m. 116 Veterinarijos ligoninės nuostatai, įsakymai pagrindinės veiklos klausimais, kolektyvinės sutartys, gydytojų pasitarimų protokolai, etatų sąrašai, išlaidų sąmatos, priešepizootinių priemonių planai ir ataskaitos, neužkrečiamų ligų ataskaitos, labaratorinių tyrimų grupės planai ir ataskaitos, statistinės ir vienkartinės ataskaitos, finansinės atskaitomybės dokumentai, asmens bylos.
1726 Pakruojo rajono valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba 2000–2011 m. 193 Veterinarijos tarnybos viršininko įsakymai veiklos klausimais ir jų registras, darbuotojų pasitarimų protokolai, etatų sąrašai, išlaidų sąmatos, priešepizootinių profilaktinių darbų mėnesių veiklos ataskaitos, statistinės ataskaitos, finansinės atskaitomybės dokumentai, asmens bylos.
1727 Joniškio rajono valstybinė veterinarijos ligoninė 1991–2000 m. 108 Įsakymai pagrindinės veiklos klausimais, kolektyvinės sutartys, gydytojų pasitarimų protokolai, etatų sąrašai, išlaidų sąmatos, priešepizootinių priemonių planai ir ataskaitos, neužkrečiamų ligų ataskaitos, labaratorinių tyrimų grupės planai ir ataskaitos, statistinės ir vienkartinės ataskaitos, finansinės atskaitomybės dokumentai, asmens bylos.
1728 Joniškio rajono valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba 2000–2011 m. 126 Veterinarijos tarnybos nuostatai, viršininko įsakymai veiklos klausimais ir jų registras, darbuotojų susirinkimų protokolai, etatų sąrašai, išlaidų sąmatos, tarnybos veiklos planai ir ataskaiytos, priešepizootinių profilaktinių darbų mėnesių veiklos ataskaitos, statistinės ataskaitos, finansinės atskaitomybės dokumentai, asmens bylos.
1729 Akmenės rajono apylinkės prokuratūra 1980–2012 m. 111 Prokuroro įsakymai ir jų registrai, prokuratūros pusmečių darbo planai, išlaidų sąmatos ir etatų sąrašai, statistinės ataskaitos, prokuratūros iškeltų, ikiteisminio tyrimo bylų registracijos žurnalai.
1730 Pakruojo rajono apylinkės prokuratūra 1990–2012 m. 134 Prokuroro įsakymai, nurodymai ir jų registrai, pareigūnų pasitarimų protokolai, prokuratūros darbo planai ir ataskaitos, statistinės ataskaitos apie ikiteisminį tyrimą ir prokurorų veiklą, teisėtumo būklės analizės, ataskaitos, pažymos.
1731 Radviliškio rajono apylinkės prokuratūra 1994–2012 m. 81 Prokuroro įsakymai ir jų registrai, pasitarimų protokolai, prokuratūros pusmečių darbo planai, išlaidų sąmatos ir etatų sąrašai, statistinės ataskaitos, pažymos apibendrinimai apie prokurorų veiklą ginant nepilnamečių teises, viešąjį interesą.
1732 Šiaulių miesto apylinkės prokuratūra 1990–2012 m. 152 Prokuroro įsakymai, nurodymai ir jų registrai, pareigūnų pasitarimų protokolai, prokuratūros darbo planai ir ataskaitos, statistinės ataskaitos apie ikiteisminį tyrimą ir prokurorų veiklą ginant nepilnamečių teises, viešąjį interesą, teisėtumo būklės analizės, ataskaitos, pažymos.
Papildyti fondai (papildomai gauti apsk. vnt.)    
49 Šiaulių rajono liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas 1985–1990 m. 361 Kandidatų į rajono liaudies deputatų tarybą iškėlimo protokolai, apylinkių ir apygardų rinkiminių komisijų rinkimams į vietines liaudies deputatų tarybos balsavimo protokolai, žinios apie rinkimų rezultatus ir išrinktų deputatų sąrašai.
81 Šeduvos rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Socialinio aprūpinimo skyrius 1955–1961 m. 7 Metiniai balansai apie pensijų ir pašalpų išmokėjimą. 
103 Radviliškio rajono liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas 1982–1990 m. 541 Rajono rinkiminės komisijos rinkimams į Radviliškio rajono liaudies deputatų tarybą deputatų sąrašai, balsavimo protokolai, kandidatų į deputatus autobiografijos.
482 Pakruojo rajono liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas 1985–1990 m. 205 Kandidatų į vietines liaudies deputatų tarybų deputatus iškėlimo protokolai, apygardų rinkiminių komisijų rinkimams į vietines liaudies deputatų tarybas balsavimo protokolai.
666 Linkuvos rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Socialinio aprūpinimo skyrius 1957 m.  1  Ketvirčių statistinės ataskaitos.
790 Šiaulių miesto liaudies teismas 1966–1973 m. 348 Baudžiamųjų ir civilinių bylų abėcėlinės rodyklės ir statistinės kortelės, baudžiamosios ir civilinės bylos, baudžiamųjų bylų nuosprendžiai ir nutartys, civilinių bylų sprendimai, nutarimai ir nutartys.
1070 Joniškio rajono teismas 1945–1991 m. 700 Lietuvos TSR Aukščiausiojo Teismo nutarčių baudžiamosiose ir civilinėse bylose nuorašai, baudžiamųjų bylų nuosprendžiai, nutartys, civilinių bylų sprendimai, teismo vykdytojo darbo ataskaitos, statistinės ataskaitos, darbo planai, etetų sąrašai, išlaidų sąmatos, baudžiamųjų ir civilinių bylų statistinės kortelės, abecelinės rodyklės, ieškininės teisenos bylos, ypatingos teisenos bylos.
1563 Šiaulių apskrities archyvas 2009–2011 m. 28 Direktoriaus įsakymai veiklos klausimais, veiklos planai ir ataskaitos, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, sąrašai, mokesčių mokėjimo ir kitos statistinės ataskaitos.
1699 Joniškio rajono policijos komisariatas 2008 m. 1 Atleisto pareigūno tarnybos byla.
1705 Šiaulių apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento Šiaulių miesto žemėtvarkos skyrius 1993–1999 m., 2001 m., 2003–2006 m. 49 Skyriaus vedėjo įsakymai veiklos organizavimo klausimais, žemės sklypų aukcionuose registracijos pažymėjimai, protokolai, pažymos, ekspertų komisijos pasiūlymai, išvados dėl nuosavybės teisės į žemę atkūrimo, sąmatos, apyskaitos, atleistų tarnautojų asmens bylos.

 

 

 


Informaciją atnaujino: Armantas Mockevičius, Šiaulių regioninis valstybės archyvas
Informacija atnaujinta: 2015-02-09 15:53