Vilniaus g. 160, 76298 Šiauliai, tel. (8 41) 52 45 05, faks. (8 41) 50 43 40,
el. p. siauliai@archyvai.lt, kodas Juridinių asmenų registre 290765660
AB "Swedbank" atsiskaitomoji sąskaita LT507300010002409606

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

Informacijos apie archyvo veiklą ir saugomus dokumentus teikimas

ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS „INFORMACIJOS APIE ARCHYVO VEIKLĄ IR SAUGOMUS DOKUMENTUS TEIKIMAS“ TEIKIMO APRAŠYMAS

 

Patvirtinta 2017-10-20 Nr. V2-139 (1.14)

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos versija

7

2.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Informacijos apie archyvo veiklą ir saugomus dokumentus teikimas.

3.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Prašymai (žodžiu arba raštu) suteikti informaciją apie archyvo veiklą bei saugomus dokumentus pateikiami tiesiogiai, telefonu, faksimiliniu ryšiu, paštu ar elektroninėmis priemonėmis:
1. Integralia administracinių paslaugų sistema.
2. Elektroninio archyvo informacinė sistema.
3. E. pristatymo sistema.
4. Archyvo elektroninio pašto adresais siauliai@archyvai.lt, panevezys@archyvai.lt.
Informacija pateikiama tokiu būdu, kokiu paslaugos gavėjas buvo pateikęs prašymą, ar kitu jo pageidaujamu būdu.

4.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

- Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas;
- Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas;
- Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas;
- Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas;
- Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr.875 „Dėl asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“.

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Asmuo turi pateikti laisvos formos pasirašytą prašymą, nurodant savo vardą(-us), pavardę(-es), gyvenamąją vietą (jeigu kreipiasi fizinis asmuo) arba pavadinimą, kodą, buveinės adresą (jeigu kreipiasi juridinis asmuo), kontaktinius duomenis bei kuo tikslesnę informaciją jį dominančiu klausimu.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Asmuo turi pateikti laisvos formos pasirašytą prašymą, nurodant savo vardą(-us), pavardę(-es), gyvenamąją vietą (jeigu kreipiasi fizinis asmuo) arba pavadinimą, kodą, buveinės adresą (jeigu kreipiasi juridinis asmuo), kontaktinius duomenis bei kuo tikslesnę informaciją jį dominančiu klausimu.

7.

Administracinės paslaugos teikėjas

1. Šiaulių regioninio valstybės archyvo vyriausioji fondų saugotoja Regina Jarockienė, tel. (8 41) 524 505, el. p. r.jarockiene@archyvai.lt;
2. Šiaulių regioninio valstybės archyvo vyriausioji specialistė Stasė Barančiukaitė, tel. (8 41) 524 505; el. p. s.baranciukaite@archyvai.lt;
3. Šiaulių regioninio valstybės archyvo vyriausioji specialistė Irena Šliauterytė-Kramenkienė, tel. (8 41) 524 505, el. p. i.sliauteryte@archyvai.lt;
4. Šiaulių regioninio valstybės archyvo Panevėžio filialo vyriausioji specialistė Dalia Žaleduonienė, tel. (8 45) 583 158, el. p. d.zaleduoniene@archyvai.lt.

8.

Administracinės paslaugos vadovas

1. Šiaulių regioninio valstybės archyvo direktorius Armantas Mockevičius, tel. (8 41) 524 504, el. p. a.mockevicius@archyvai.lt;
2. Šiaulių regioninio valstybės archyvo Panevėžio filialo vedėjas Leonas Kaziukonis, tel. (8 45) 461 537, el. p. l.kaziukonis@archyvai.lt (Panevėžio filiale).

9.

Administracinės paslaugos teikimo proceso aprašymas

Administracinė paslauga suteikiama pagal „Būtinų veiksmų, atliekamų teikiant administracinę paslaugą „Informacijos apie archyvo veiklą ir saugomus dokumentus teikimas“ sekos schemą“ (priedas).

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Paslauga suteikiama per 20 darbo dienų nuo administracinės procedūros pradžios. Kai dėl objektyvių priežasčių per šį terminą administracinė paslauga negali būti suteikta, archyvo direktorius gali pratęsti administracinės paslaugos suteikimo terminą, bet ne ilgiau kaip 10 darbo dienų.
Jei klausimo pobūdis nereikalauja išsamesnio nagrinėjimo, paslauga suteikiama nedelsiant.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiama neatlygintinai.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Paslaugos gavėjas laisvos formos prašyme nurodo  savo vardą, pavardę, gyvenamąją vietą, kontaktinius duomenis bei pateikia kuo tikslesnę informaciją jį dominančiu klausimu.

13.

Administracinės paslaugos informacija teikiama

Informacija teikiama darbo laiku atvykus į Šiaulių regioninį valstybės archyvą (Vilniaus g. 160, Šiauliai) arba  Šiaulių regioninio valstybės archyvo Panevėžio filialą (M Valančiaus g. 3, Panevėžys) bei telefonu Šiauliuose (8 41) 524 505 ir el. p. siauliai@archyvai.lt, telefonu Panevėžio filiale (8 45) 583 158 ir el. p. panevezys@archyvai.lt bei archyvo svetainėje www.archyvai.lt

14.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Administracinės paslaugos teikimo aprašymas įtraukiamas į Šiaulių regioninio valstybės archyvo dokumentų apskaitą ir saugomas atitinkamoje byloje pagal dokumentacijos planą.

 

 

 


Informaciją atnaujino: Armantas Mockevičius, Šiaulių regioninis valstybės archyvas
Informacija atnaujinta: 2017-10-23 11:06