Vilniaus g. 160, 76298 Šiauliai, tel. (8 41) 52 45 05, faks. (8 41) 50 43 40,
el. p. siauliai@archyvai.lt, kodas Juridinių asmenų registre 290765660
AB "Swedbank" atsiskaitomoji sąskaita LT507300010002409606

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

Saugomų Nacionalinio dokumentų fondo dokumentų teikimas susipažinti

VIEŠOSIOS PASLAUGOS „SAUGOMŲ NACIONALINIO DOKUMENTŲ FONDO DOKUMENTŲ TEIKIMAS SUSIPAŽINTI“ TEIKIMO APRAŠYMAS

 

Patvirtinta 2017-10-20 Nr. V2-141 (1.14)

Eil.

Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Viešosios paslaugos versija

1

2.

Viešosios paslaugos pavadinimas 

Saugomų Nacionalinio dokumentų fondo dokumentų teikimas susipažinti

3.

Viešosios paslaugos aprašymas 

Šiaulių regioninio valstybės archyvo (toliau – archyvas) saugomų Nacionalinio dokumentų fondo dokumentų ir jų kopijų teikimas asmenims susipažinti archyvo skaityklose:
Vilniaus g. 160, Šiauliuose bei archyvo Panevėžio filiale M. Valančiaus g. 3, Panevėžyje.
Archyvo skaityklose aptarnaujami tik registruoti skaitytojai. Skaitytojai gali registruotis per Integralią administracinių paslaugų sistemą (toliau – IAPS) arba pateikę rašytinius prašymus. Rašytiniai prašymai pateikiami tiesiogiai atvykus į skaityklas, siunčiami paštu, per pasiuntinį, elektroniniu paštu ir priimami, jei parašyti įskaitomai ir galima identifikuoti siuntėją.
Skaitytojai kiekvienais kalendoriniais metais registruojami iš naujo.
Skaitytojams skaitykloje pateikiamos visos turimos dokumentų paieškos priemonės ir suteikiamos prieigos prie kompiuterizuotų duomenų paieškos priemonių.
Pageidaujamus dokumentus skaitytojai gali užsakyti per IAPS arba skaityklos darbuotojui pateikęs rašytinį užsakymo lapą. Rašytinis užsakymas gali būti pateikiamas tiesiogiai atvykus į skaityklas, siunčiamas paštu arba elektroniniais ryšiais ir priimamas, jei pateikiami duomenys yra teisingi, parašyti įskaitomai ir galima identifikuoti siuntėją.
Skaitytojo rašytiniu prašymu teikiamos mokamos dokumentų kopijavimo, skaitmeninimo ir kitos paslaugos.

4.

Viešosios paslaugos gavėjai

Lietuvos Respublikos gyventojai, užsieniečiai, verslo subjektai, viešojo sektoriaus subjektai. Fiziniai asmenys turi būti ne jaunesni nei 16 metų.

5.

Viešosios paslaugos teikimo būdas

Paslauga teikiama neelektroninėmis priemonėmis.

6.

Viešosios paslaugos rezultatas

Asmenims susipažinti pateikti dokumentai ar jų kopijos.

7.

Teisės aktai, reguliuojantys viešosios paslaugos teikimą 

- Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas;
- Darbo valstybės archyvų skaityklose tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2013 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. V-68 „Dėl Darbo valstybės archyvų skaityklose tvarkos aprašo patvirtinimo“;
- Priėjimo prie blogos fizinės būklės dokumentų tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-99 „Dėl Priėjimo prie blogos fizinės būklės dokumentų tvarkos aprašo patvirtinimo“.

8.

Viešosios paslaugos inicijavimo forma

Per IAPS arba pateikę rašytinius prašymus ir dokumentų užsakymo lapus. Prašymo susipažinti su archyve saugomais dokumentais ir dokumentų užsakymo lapo formos pateikiamos Archyvo skaityklose ar interneto svetainėje www.archyvai.lt

9.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

- prašymas susipažinti su archyve saugomais dokumentais;
- dokumentų užsakymo lapas;
- asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.

 

10.

Viešosios paslaugos teikėjas

1. Šiaulių regioninio valstybės archyvo skaitykloje (Vilniaus g. 160, Šiauliai) vyriausioji specialistė Stasė Barančiukaitė, tel. (8 41) 524 505; el. p. s.baranciukaite@archyvai.lt;
2. Šiaulių regioninio valstybės archyvo Panevėžio filialo skaitykloje (M. Valančiaus g. 3, Panevėžys) vyriausioji specialistė Dalia Žaleduonienė, tel. (8 45) 583 158, el. p. d.zaleduoniene@archyvai.lt

11.

Viešosios paslaugos vadovas

1. Šiaulių regioninio valstybės archyvo direktorius Armantas Mockevičius, tel. (8 41) 524 504, el. p. a.mockevicius@archyvai.lt;
2. Šiaulių regioninio valstybės archyvo Panevėžio filialo vedėjas Leonas Kaziukonis, tel. (8 45) 461 537, el. p. l.kaziukonis@archyvai.lt (Panevėžio filiale).

12.

Viešosios paslaugos teikimo proceso aprašymas

Viešoji  paslauga  teikiama  pagal  „Būtinų  veiksmų, atliekamų  teikiant viešąją  paslaugą  „Saugomų  nacionalinio  dokumentų  fondo  dokumentų teikimas susipažinti“ sekos schemą“ (priedas).

13.

Viešosios paslaugos suteikimo trukmė

Dokumentai į skaityklą išduodami skaitytojo ir skaityklos darbuotojo sutartą dieną, kuri užfiksuojama IAPS arba dokumentų užsakymo lape. Jei nurodytąją dieną išduoti dokumentų nėra galimybės, dokumentai išduodami kitą skaitytojo ir skaityklos darbuotojo sutartą dieną.

14.

Viešosios paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Dokumentai ar jų kopijos bei dokumentų paieškos priemonės archyvo skaitytojams susipažinti teikiami nemokamai.

 

15.

Viešosios paslaugos informacija teikiama

Informacija teikiama darbo laiku atvykus į Šiaulių regioninį valstybės archyvą (Vilniaus g. 160, Šiauliai) arba  Šiaulių regioninio valstybės archyvo Panevėžio filialą (M. Valančiaus g. 3, Panevėžys) bei telefonu Šiauliuose (8 41) 524 505 ir el. p. siauliai@archyvai.lt, telefonu Panevėžio filiale (8 45) 583 158 ir el. p. panevezys@archyvai.lt bei archyvo svetainėje www.archyvai.lt

16.

Viešųjų paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Viešosios paslaugos teikimo aprašymas įtraukiamas į Šiaulių regioninio valstybės archyvo dokumentų apskaitą ir saugomas atitinkamoje byloje pagal dokumentacijos planą.

 

 

 


Informaciją atnaujino: Armantas Mockevičius, Šiaulių regioninis valstybės archyvas
Informacija atnaujinta: 2017-10-23 11:31