Biudžetinė įstaiga, O. Milašiaus g. 23, 10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7856,
el. p. vilnius@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 193171427,
AB „Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT857300010002462326

 

2020 metai

Pateikiame naujus fondų dokumentus, 2020 metais priimtus iš valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių.

 

Fondo Nr.

Fondo pavadinimas

Dokumentų chronologinės ribos

Dokumentų kiekis

(apsk. vnt.)

Dokumentų apibūdinimas

1035

Respublikinis žemėtvarkos projektavimo institutas 1973–1996 m. 242 Lietuvos naftos telkinių schemų, profilaktoriumų išdėstymo bylos, rajonų poilsių zonų išdėstymo schemos, Lietuvos rajonų ūkių perspektyvinės vidaus kelių bylos, Lietuvos geležinkelio dokumentai ir schemos, ruožų planai ir kt.

1216

Švenčionėlių 1-oji profesinė technikos mokykla 1944–1989 m. 132 Mokyklos direktoriaus įsakymai veiklos ir personalo⃰  klausimais, etatų sąrašai ir registracijos kortelės, išlaidų sąmatos, metinės apyskaitos apie mokyklos veiklą, liaudies kontrolės, profsąjungos, draugiškojo teismo veiklos dokumentai, pedagogų tarybos posėdžių protokolai.

1217

Švenčionėlių autovairuotojų mokykla 1982–1990 m. 20 Etatų registracijos kortelės ir etatų sąrašai, išlaidų sąmatos, pedagogų tarybos posėdžių protokolai, mokyklos įsakymai veiklos klausimais.

2272

Vilniaus rajono apylinkės teismas 1996–2017 m. 406 Veiklos bylos, baudžiamojo, civilinio, administracinio procesų bylos, nuosprendžiai ir nutarys bei sprendimai⃰.

2317

Šalčininkų rajono apylinkės teismas 1994–2013 m. 89 Veiklos bylos, baudžiamojo, civilinio, administracinio procesų bylos, nuosprendžiai ir nutarys bei sprendimai, abėcėlinės rodyklės, statistinės kortelės⃰.

2318

Širvintų rajono apylinkės teismas 1992–2017 m.  142 Baudžiamojo, civilinio administracinio proceso bylos⃰, veiklos dokumentai.

2323

VĮ Valstybinis žemėtvarkos institutas 1918–2007 m. 64 Lietuvos rajonų įvairių žemės naudotojų atribojimo bylos, Lietuvos kaimo turizmo ir alternatyvinės ūkinės veiklos katalogas ir žemėlapis, dujų tiekimo schema, pasiruošimo deryboms su TSRS dokumentai dėl geodezinės, kartografinės medžiagos grąžinimo ir nuostolio kompensavimo ir kt.

2334

VĮ Vilniaus miškų urėdija 2013–2018 m. 73 Įsakymai veiklos klausimais, veiklos ataskaitos, urėdijos tarybos posėdžių protokolai ir jų registrai, susirašinėjimo dokumentai dėl miškų reformos, žemės pardavimo, jos paskirties keitimo, rezervuotų nuosavybės atkūrimui miškų klausimais⃰ ir kiti dokumentai.

2354

Juozas Navikas 1931–1998 m. 182 Juozo Naviko dienoraščiai, asmens dokumentai, žemės ūkio apskaitos dokumentai ir kt.

2360

Vilniaus Petro Vileišio aukštesnioji transporto mokykla 1991–2003 m. 76 Mokyklos direktoriaus įsakymai veiklos klausimais ir jų registrai, etatų sąrašai, susirašinėjimas su Švietimo ministerija veiklos klausimais, mokyklos tarybos ir direkcinių posėdžių protokolai, studentų priėmimo skaičiaus ir kontingento judėjimo ataskaitos, mokyklos veiklos ataskaitos.

2361

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas

 1989–2018 m.  321  Įsakymai veiklos klausimais, gamybinių pasitarimų protokolai, etatų sąrašai ir sąmatos, įvairios ataskaitos, susirašinėjimo pagrindinės veiklos klausimais dokumentai, Vilniaus mieste, Širvintų, Ukmergės, Vilniaus, Trakų ir kt. rajonuose ypatingų ekologinių situacijų valdymo protokolai, miškų urėdijų, valstybinių parkų ir kitų miškų naudotojų patikrinimo miškų naudojimo, atkūrimo ir rajonų agentūrų patikrinimo privačių miškų kontrolės klausimais patikrinimo pažymos su priedais, departamento direktoriaus sprendimai dėl apsaugos įstatymų vykdymo patikrinimo aktų patvirtinimo su priedais ir rengimo dokumentai, departamento direktoriaus 2008 m. rugpjūčio 1 d. įsakymas Nr. VR-V-162 veiklos organizavimo klausimu ir juo patvirtinti valstybės tarnautojų pareigybių aprašymai ir valstybės tarnautojų pareigybių sąrašas, departamentų skyrių ir agentūrų funkcijų vykdymo patikrinimo dokumentai, departamento posėdžių protokolai.

2362

Švenčionėlių politechnikos mokykla

1990–2000 m. 45 Mokyklos direktoriaus įsakymai veiklos klausimais, etatų sąrašai, pedagogų tarybos posėdžių protokolai, mokymo planai, metiniai balansai, ataskaitos, mokyklos tarybos posėdžių protokolai.

 

* yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas įstatymų numatyta tvarka.

 

Informaciją atnaujino: Justinas Žakauskas,
Informacija atnaujinta: 2020-03-20 07:43