O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

 

Darbo užmokestis

Lietuvos centrinio valstybės archyvo

valstybės tarnautojų ir darbuotojų vidutinis mėnesio (bruto) darbo užmokestis 

 

 

Valstybės tarnautojai 

Pareigybės pavadinimas

 

Darbuotojų skaičius

 

2017 m.

 

2018 m.

I ketvirtis

2018 m.

II ketvirtis

2018 m.

III ketvirtis

2018 m.

IV ketvirtis

Direktorius

1 2153 2198  2198 2198  2198

Direktoriaus pavaduotojai

2  1639 1650  1650 1650  1650

Skyrių vedėjai

8 1157 1176  1176  1185 1185

Skyrių vedėjų pavaduotojai

2 986 1016 1016   1016 1016

Vyriausieji specialistai

6 830 847  847 874  874

Specialistai

2 1056 901  901 1232  1073

Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis

Pareigybės pavadinimas

 

Darbuotojų skaičius 

 

2017 m.

2018 m.

I ketvirtis

2018 m.

II ketvirtis

 

2018 m.

III ketvirtis

2018 m.

IV  ketvirtis

Skyrių vedėjai

4 794 846  849  819 819

Skyrių vedėjų pavaduotojai

2 680 699  699  707 707

Vyriausieji specialistai

41 584 598 598   637 638

Vyresnieji specialistai

45 486 504  504 512  511

Specialistai

8 567 560  560 563  563

Darbininkai

10 380 400  400 400  400

 

 

 

 

Informaciją atnaujino: Irena Žalytė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2019-01-08 14:10