O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

 

Vadovo užduotys

EINAMŲJŲ METŲ VADOVO UŽDUOTYS:

 

 

1. Užtikrinti Archyvo 2018 metų veiklos plano užduočių įvykdymą.

2. Organizuoti ir užtikrinti skaitmenintų archyvo saugomų dokumentų atsarginių kopijų išsaugojimą.

3. Užtikrinti archyvo oficialių elektroninių dokumentų (iki 2015 įskaitytinai) sutvarkymą ir įrašymą į apskaitos dokumentus teisės aktų nustatyta tvarka. Didinti archyvo rengiamų elektroninių dokumentų skaičių, siekti, kad elektroniniai dokumentai  sudarytų ne mažiau kaip 10 proc. archyvo dokumentų apyvartos.

4. Užtikrinti investicinio projekto sklandų  įgyvendinimą ir efektyvų lėšų panaudojimą.

 

 

 

 

 

Informaciją atnaujino: Irena Žalytė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2018-01-16 11:24