O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

 

Vadovo užduotys

EINAMŲJŲ METŲ VADOVO UŽDUOTYS:

 

 

1. Per I pusmetį užtikrinti archyvo vykdomų dokumentų restauravimo darbų atlikimo instrukcijos projekto parengimą ir pateikimą derinti Lietuvos vyriausiajam archyvarui.

 

2. Per einamuosius metus užtikrinti investicinio projekto „Archyvų komplekso pastato Vilniuje, O. Milašiaus g. 23, statyba“ sklandų 2019 m. numatytų veiklų įgyvendinimą ir efektyvų lėšų panaudojimą.

 

3. Per einamuosius metus užtikrinti naujos redakcijos Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo taikymą.

 

4. Per einamuosius metus užtikrinti archyvo veiklos dokumentų (užbaigtų 2017 m. ir anksčiau) sutvarkymą ir įrašymą į apskaitos dokumentus teisės aktų nustatyta tvarka.

 

 

 

 

 

Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2019-03-13 09:31