Jotvingių g. 7, 62116 Alytus, tel. (8 315) 52 054, faks. (8 315) 52 054,
el. p. alytus@archyvai.lt, kodas Juridinių asmenų registre 304440676

 

Asmenų aptarnavimas

 

 

Asmenys aptarnaujami, jų prašymai, pareiškimai, skundai nagrinėjami Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 patvirtintų taisyklių nustatyta tvarka.

 

INFORMUOJAME, KAD ARCHYVAS ATNAUJINO SKAITYKLŲ DARBĄ IR KONTAKTINĮ  ASMENŲ APTARNAVIMĄ.

Į ARCHYVO SKAITYKLAS ĮLEIDŽIAMI TIK IŠ ANKSTO UŽSIREGISTRAVĘ IR PATVIRTINIMĄ GAVĘ LANKYTOJAI.

 

Dėl išsamesnės informacijos apie Kauno regioninio valstybės archyvo skaityklų darbą žr. nuorodą „Skaitykla“

Atsižvelgdami į epidemiologinę situaciją rekomenduojame prašymus teikti nuotoliniu būdu

Elektroninio pašto adresu:

Alytuje – zene.bernataviciene@archyvai.lt

Naudojantis integralia administracinių paslaugų sistema - I@ps 

Elektroninio archyvo informacinėje sistemoje EAIS arba per e – pristatymo sistemą 

PRAŠYMŲ FORMOS   

Užpildytus prašymus galima siųsti ir paprastu paštu. 

Informacija teikiama telefonu: (8 315) 52 054;

 

Darbo laikas: I–IV 8.00–17.00, V 8.00–15.45, pietų pertrauka 12.00–12.45

 

KAUNO REGIONINIO VALSTYBĖS ARCHYVO ALYTAUS FILIALO DEKLARACIJA

DĖL Į MUS BESIKREIPIANTIEMS ASMENIMS TEIKIAMŲ

PASLAUGŲ IR APTARNAVIMO KOKYBĖS

 

DĖMESIO
KAUNO REGIONINIO VALSTYBĖS ARCHYVO
LANKYTOJAI PRIVALO:  

  

DĖVĖTI NOSĮ IR BURNĄ DENGIANČIAS APSAUGOS PRIEMONES (VEIDO KAUKES, RESPIRATORIUS AR KITAS PRIEMONES) VISĄ BUVIMO LAIKĄ ARCHYVO PATALPOSE.
 
BŪTI SVEIKI, NETURĖTI ŪMIŲ VIRŠUTINIŲ KVĖPAVIMO TAKŲ INFEKCIJŲ IR KITŲ UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ POŽYMIŲ (KARŠČIAVIMAS (37,3 0IR DAUGIAU), SLOGA, KOSULYS, PASUNKĖJĘS KVĖPAVIMAS, VĖMIMAS, VIDURIAVIMAS IR PAN.).
 
TURĖTI ASMENINES RAŠYMO PRIEMONES, DEZINFEKUOTI RANKAS IR LAIKYTIS HIGIENOS REIKALAVIMŲ.
 
ASMENYS NESILAIKANTYS ŠIŲ REIKALAVIMŲ Į ARCHYVĄ NEĮLEIDŽIAMI IR PASLAUGOS NETEIKIAMOS 

 

Apie mus

 

Veiklos kryptys

Kauno regioninio valstybės archyvo Alytaus filialas (toliau - Archyvas) teisės aktų nustatyta tvarka kaupia ir saugo Alytaus apskrities teritorijoje iki 1990 m. veikusių vietos valdžios, kitų valstybinių įstaigų ir įmonių veiklos dokumentus, nuo 1990 m. veikusių ir veikiančių valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių veiklos dokumentus, taip pat nevalstybinių organizacijų, privačių juridinių ir fizinių asmenų perduotus dokumentus; tvarko saugomų dokumentų apskaitą, užtikrinančią jų valdymą, rengia informacijos paieškos priemones ir sistemas; atlieka saugomų dokumentų fizinės būklės monotoringą ir įgyvendina dokumentų išsaugojimą užtikrinančias priemones; teisės aktų nustatyta tvarka teikia asmenims susipažinti saugomus dokumentus ar jų kopijas tam skirtose Archyvo patalpose, asmenų prašymu pagamina dokumentų kopijas; saugomų dokumentų pagrindu išduoda pažymas, patvirtintas dokumentų kopijas, išrašus asmenų prašymuose nurodytiems faktams patvirtinti; įstatytmų nustatyta tvarka laikinai perduoda naudotis saugomus dokumentus; prižiūri ir kontroliuoja, kaip Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos priskirtos Alytaus apskrityje veikiančios valstybės ir savivaldybių institucijos, įstaigos ir įmonės laikosi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo, kitų teisės aktų, reglamentuojančių dokumentų valdymą, teikia joms metodinę pagalbą; derina Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos priskirtų valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių pateiktus dokumentacijos planus ir apskaitos dokumentus, taip pat teisės aktus, nustatančius jų veiklos dokumentų registrus, kitus apskaitos dokumentus. 

 

Istorija

Alytaus apskrities archyvo istorija

Saugome

Tarybinio laikotarpio dokumentų kompleksą ir Nepriklausomybės laikotarpio dokumentų kompleksą