Jotvingių g. 7, 62116 Alytus, tel. (8 315) 52 054, faks. (8 315) 52 054,
el. p. [email protected], kodas Juridinių asmenų registre 304440676 Lietuvos Respublikos finansų ministerija, atsiskaitomoji sąskaita LT98 4040 0636 1000 0333

 

Valstybės archyvai reiškia solidarumą ir paramą Ukrainai

 

 

Asmenų aptarnavimas

 

Asmenys aptarnaujami, jų prašymai, pareiškimai, skundai nagrinėjami Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 patvirtintų taisyklių nustatyta tvarka.

 

Darbo laikas: 

pirmadienį, antradienį, trečiadienį, ketvirtadienį – nuo 8 val. iki 17 val.; 

penktadienį  nuo 8 val. iki 15.45 val.; 

pietų pertrauka – nuo 12 val. iki 12.45 val.; 

šventinių dienų išvakarėse darbo dienos trukmė trumpesnė viena valanda.

 

Susidraugaukime

 

 

Fondų sąrašas

 

 Norėdami sąraše atlikti paiešką, klaviatūroje vienu metu spauskite CTRL + F mygtukus. 

 

1. Lazdijų apskrities darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto

Liaudies švietimo skyrius  

2. Lazdijų rajono Lazdijų vidurinė mokykla

3. TSRS žemės ūkio banko Lazdijų skyrius ir Leipalingio žemės ūkio kredito draugija

5. Lazdijų rajono kolūkiai

6. Centrinės statistikos valdybos prie TSRS Ministrų Tarybos Lietuvos TSR

Alytaus apskrities inspektorius

8. Lazdijų rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto

Kelių skyrius

9. Lazdijų rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto

Komunalinio ūkio skyrius

10. Varėnos rajono Merkinės mašinų-traktorių stotis

11. Druskininkų rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas

12. Lazdijų apskrities darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas

13. Lazdijų rajono liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas

14. Lazdijų rajono Lazdijų mašinų-traktorių stotis

15. Alytaus miesto liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas

16. Lazdijų rajono Žagarių apylinkės darbo žmonių deputatų tarybos

vykdomasis komitetas

18. Lazdijų rajono Seirijų apylinkės liaudies deputatų tarybos

vykdomasis komitetas

19. Alytaus apskrities žemės ūkio kooperacijos sąjunga, bazė ir draugijos

20. Rinkiminės komisijos rinkimų į Alytaus rajono darbo žmonių deputatų

vietines tarybas

21. Druskininkų rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto

Žemės ūkio skyrius

22. Alytaus apskrities darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto

Kelių skyrius

23. Lazdijų rajono Noragėlių apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas

 

24. Alytaus miesto notarinė kontora

25. Alytaus tuberkuliozinė ligoninė

26. Alytaus apskrities darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas

27. Lazdijų rajono Būdviečio apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas

28. Lazdijų rajono Šventežerio apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas

29. Lazdijų rajono Būdviečio apylinkės Aštriosios Kirsnos daržovių sėklininkystės tarybinis ūkis

30. Lazdijų rajono Būdviečio apylinkės „Vingrėniečio“ kolūkis

31. Lazdijų rajono darbo žmonių deputatų tarybų vykdomieji komitetai

32. Alytaus apskrities darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Žemės ūkio skyrius

33. Lazdijų rajono Kučiūnų apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas

34. Alytaus pedagoginė mokykla

36. Alytaus rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Komunalinio ūkio skyrius

37. Lazdijų rajono Šeštokų apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas

38. Alytaus rajono apylinkių darbo žmonių deputatų tarybų vykdomieji komitetai

39. Lazdijų rajono Krosnos apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas

40. Varėnos rajono vartotojų kooperatyvų sąjunga

43. Alytaus rajono Alytaus mašinų-traktorių stotis

44. Laikraščio „Komunistinis rytojus“ redakcija

45. Lazdijų rajono Teizų apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas

46. Centrinės statistikos valdybos prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos Varėnos rajono inspektūra

 

47. Centrinės statistikos valdybos prie TSRS Ministrų Tarybos Druskininkų rajono inspektorius

48. Alytaus chemijos gamykla

50. Veisiejų rajono kolūkiai

51. Varėnos rajono Masališkių apylinkės „Gudakiemio“ kolūkis

52. Veisiejų rajono apylinkių darbo žmonių deputatų tarybų vykdomieji komitetai

53. Alytaus rajono Alytaus miškų ūkis

54. Lazdijų apskrities darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Finansų skyrius

55. Lazdijų apskrities darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Žemės ūkio skyrius

56. Lazdijų rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Finansų skyrius

57. Laikraščio „Komunizmo aušra“ redakcija

58. Daugų rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Komunalinio ūkio skyrius

59. Lazdijų rajono Žagarių apylinkės kolūkis „Žagariai“

60. TSRS paruošų ministerijos įgaliotinis Lietuvos TSR Daugų rajonui

61. Lazdijų rajono Žemaitkiemio apylinkės kolūkis „Dumblietis“

62. Druskininkų rajono kolūkiai

63. Daugų rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Sveikatos apsaugos skyrius

64. Varėnos apskrities valsčių darbo žmonių deputatų tarybų vykdomieji komitetai

65. Lazdijų apskrities Lazdijų valsčiaus darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas

66. Varėnos rajono apylinkių darbo žmonių deputatų tarybų vykdomieji komitetai

68. Veisiejų rajono Šlavantų apylinkės darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas

 

69. Lazdijų rajono Dziviliškių apylinkės kolūkis „Dziviliškietis“

70. Lazdijų miesto liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas

72. Veisiejų rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Finansų skyrius

73. Alytaus rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Žemės ūkio skyrius

74. Varėnos rajono Jakėnų apylinkės „Šviesos“ žemės ūkio įmonė

77. TSRS paruošų ministerijos įgaliotinis Lietuvos TSR Alytaus rajonui

78. Lazdijų notarinė kontora

79. Lazdijų rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Liaudies švietimo skyrius

80. Lazdijų apskrities žemės ūkio kooperacijos sąjunga ir jos draugijos

81. Lazdijų rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Kultūros skyrius

82. Veisiejų rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Kultūros skyrius

83. Druskininkų miesto kurortų valdyba, sanatorijos, poilsio namai ir kurortų poliklinika

84. Varėnos rajono valstybinis archyvas

85. Alytaus apskrities darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Prekybos skyrius

86. Lazdijų rajono Rudaminos apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas

87. Alytaus rajono Simno miesto liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas

88. Alytaus rajono Simno apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas

89. Alytaus rajono Parėčėnų apylinkės kolūkis „Naujoji sodyba“

90. Alytaus rajono Alytaus apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas

91. TSRS paruošų ministerijos įgaliotinis Lietuvos TSR Lazdijų rajonui

 

92. TSRS paruošų ministerijos įgaliotinis Lietuvos TSR Veisiejų rajonui

93. Veisiejų rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Komunalinio ūkio skyrius

94. Veisiejų rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Kelių skyrius

95. Varėnos rajono Merkinės apylinkės „Merkio“ kolūkis

96. TSRS paruošų ministerijos įgaliotinis Lietuvos TSR Alytaus apskričiai

97. TSRS žemės ūkio banko Alytaus skyrius

98. Alytaus mašinų gamykla

99. TSRS paruošų ministerijos įgaliotinis Lietuvos TSR Simno rajonui

100. Varėnos rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Finansų skyrius

101. Lazdijų rajono Panemunės apylinkės darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas

102. Lazdijų rajono Leipalingio apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas

103. Centrinės statistikos valdybos prie TSRS Ministrų Tarybos Lietuvos TSR Varėnos apskrities inspektorius

104. Varėnos rajono Vydenių apylinkės Mičiūrino vardo kolūkis

105. Lazdijų rajono Kapčiamiesčio apylinkės Kapčiamiesčio žemės ūkio įmonė

106. Veisiejų rajono Abarauskų apylinkės J. Janonio vardo kolūkis

107. Alytaus rajono Venciūnų apylinkės „Švyturio“ kolūkis

108. Varėnos rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Žemės ūkio inspekcija

109. Simno rajono kolūkiai

110. Lazdijų rajono Kapčiamiesčio apylinkės liaudies deputatų taybos vykdomasis komitetas

111. Daugų rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Žemės ūkio skyrius

 

112. Centrinės statistikos valdybos prie TSRS Ministrų tarybos Lietuvos TSR Daugų rajono inspektorius

113. Simno rajono Krosnos mašinų-traktorių stotis

114. Alytaus rajono Daugų tarybinis ūkis-technikumas

115. Alytaus rajono valstybinis archyvas

116. Alytaus rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Kelių skyrius

117. Varėnos rajono kolūkiai

118. Druskininkų miesto liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Finansų skyrius

119. Lazdijų apskrities vartotojų kooperatyvų sąjunga

120. Lazdijų rajono vartotojų kooperatyvas

121. Varėnos rajono liaudies deputatų tarybos Švietimo skyrius

122. Varėnos rajono Matuizų apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas

123. Druskininkų miesto vartotojų kooperatyvas

124. Varėnos rajono Jakėnų apylinkės „Naujo gyvenimo“ kolūkis

125. TSRS žemės ūkio banko Lietuvos TSR Varėnos skyrius

126. Varėnos rajono valstybinė notarinė kontora

127. Lazdijų rajono Veisiejų apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas

128. TSRS paruošų ministerijos įgaliotinis Lietuvos TSR Varėnos rajonui

129. Varėnos apskrities darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas

130. Lazdijų rajono Abarauskų apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas

131. Varėnos rajono liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas

 

132. Varėnos rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Žemės ūkio skyrius

133. Aštriosios Kirsnos gyvulininkystės mokykla

134. Alytaus pramoninės-gamybinės zonos partinės-valstybinės kontrolės komitetas

135. Varėnos rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Komunalinio ūkio skyrius

136. Lazdijų rajono Veisiejų apylinkės Černiachovskio vardo kolūkis

137. Varėnos apskrities darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Prekybos skyrius

138. Lazdijų rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Žemės ūkio skyrius

139. Varėnos rajono Varėnos mašinų-traktorių stotis

140. Lazdijų rajono Kapčiamiesčio apylinkės O. Sukackienės vardo kolūkis

141. Varėnos apskrities vartotojų kooperatyvo sąjunga

142. Lazdijų rajono Šlavantų apylinkės „Lenino keliu“ kolūkis

143. Druskininkų miesto ligoninė

144. Varėnos rajono laikraščio „Raudonoji vėliava“ redakcija

145. Varėnos rajono Ratnyčios apylinkės „Pavasario“ kolūkis

146. Veisiejų rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Socialinio aprūpinimo skyrius

147. Varėnos apskrities darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Komunalinio ūkio skyrius

148. Lazdijų rajono Leipalingio apylinkės kolūkis „Taikos aušra“

149. Varėnos rajono Kibyšių žemės ūkio įmonė

150. Varėnos rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Prekybos skyrius

151. Lazdijų rajono Žagarių apylinkės žuvininkystės kolūkis „Dzūkija“

152. Lazdijų rajono Abarauskų apylinkės „Viktarinos“ kolūkis

 

153. Lazdijų rajono „Nemuno“ žemės ūkio įmonė

154. Lazdijų rajono Leipalingio remonto-technikos stotis

155. Veisiejų rajono Leipalingio mašinų-traktorių stotis

156. Lazdijų rajono Lazdijų remonto-technikos stotis

157. Lazdijų rajono Leipalingio apylinkės Leipalingio žemės ūkio įmonė

158. Lazdijų rajono Teizų apylinkės „Dzūkijos“ žemės ūkio įmonė

159. Lazdijų rajono centrinė ligoninė

160. TSRS paruošų ministerijos įgaliotinis Lietuvos TSR Lazdijų apskričiai

161. Veisiejų rajono ligoninė

162. Lazdijų rajono Šventežerio apylinkės „Nemajūnų“ kolūkis

163. Lazdijų rajono Veisiejų miškų ūkis

164. Lazdijų rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Socialinio aprūpinimo skyrius

165. Lazdijų rajono Noragėlių apylinkės „Tarybinio kelio“ kolūkis

166. Varėnos miesto liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas

167. Lazdijų rajono Noragėlių apylinkės kolūkis „Pergalė“

168. Lazdijų rajono Leipalingio apylinkės „Seiros“ kolūkis

169. Druskininkų rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Prekybos skyrius

170. Varėnos rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Kelių skyrius

171. Veisiejų vartotojų kooperatyvas

172. Lazdijų rajono Seirijų apylinkės „Vainiūnų“ kolūkis

 

173. Lazdijų rajono Būdviečio apylinkės M. Melnikaitės kolūkis

174. Varėnos rajono Merkinės apylinkės Liškiavos kolūkis

175. Varėnos apskrities darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Kelių skyrius

176. Lazdijų rajono Žagarių apylinkės Metelių žuvininkystės ūkis

177. Druskininkų rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Kelių skyrius

179. Druskininkų rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Komunalinio ūkio skyrius

180. Varėnos rajono Rodukos apylinkės „Raudonojo spindulio“ kolūkis

181. Lazdijų rajono Lazdijų apylinkės „Draugystės“ kolūkis

182. Druskininkų miesto darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Komunalinio ūkio skyrius

183. Druskininkų miesto liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Prekybos valdyba

184. Varėnos rajono Kaniavos apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas

185. Varėnos rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Plano komisija

186. Druskininkų rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Plano komisija

187. Druskininkų rajono laikraščio „Po spalio vėliava“ redakcija

192. Simno rajono apylinkių darbo žmonių deputatų tarybų vykdomieji komitetai

193. Varėnos apskrities laikraščio „Tarybinis balsas“ redakcija

220. Varėnos rajono Kibyšių apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas

221. Druskininkų rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Liaudies švietimo skyrius

223. Varėnos apskrities darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Liaudies švietimo skyrius (AA

224. Alytaus rajono liaudies teismas

 

225. Druskininkų vaikų sanatorija „Saulutė“

226. Simno rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Plano komisija

227. Simno rajono liaudies teismas

228. Lazdijų apskrities I apylinkės liaudies teismas

229. Alytaus miesto liaudies kontrolės komitetas

230. Veisiejų rajono liaudies teismas

231. Varėnos apskrities I apylinkės liaudies teismas

232. Varėnos apskrities II apylinkės liaudies teismas

234. Lazdijų rajono valstybinis archyvas

236. Varėnos apskrities darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Finansų skyrius

237. Druskininkų rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Finansų skyrius

239. Varėnos rajono Marcinkonių apylinkės Marytės Melnikaitės vardo kolūkis

241. Laikraščio „Tarybinė Dzūkija“ redakcija

242. Daugų rajono apylinkių darbo žmonių deputatų tarybų vykdomieji komitetai

243. Daugų rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Plano komisija

244. Alytaus apskrities darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Plano komisija

245. Lazdijų apskrities darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Komunalinio ūkio skyrius

246. Alytaus apskrities darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Komunalinio ūkio skyrius

247. Alytaus rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Pramonės kombinatas

249. Alytaus rajono Butrimonių apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas

251. Lietuvos Centrinio valstybinio archyvo Alytaus filialas

 

252. Alytaus rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Plano komisija

253. Alytaus rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Žemės ūkio inspekcija

254. Lazdijų rajono Dumblių tarybinis ūkis

255. Druskininkų rajono likviduotų apylinkių darbo žmonių deputatų tarybos vykdomieji komitetai

256. Druskininkų miesto liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas

257. Lazdijų rajono Mikyčių kolūkis

258. Lazdijų rajono ,,Vienybės" kolūkis

259. Lazdijų rajono ,,Žaliojo slėnio" kolūkis

260. Alytaus rajono liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas

261. Simno rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas

262. Daugų rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas 

263. Alytaus rajono agropramoninis susivienijimas

264. Alytaus rajono Alytaus remonto-technikos stotis

265. Lazdijų rajono apylinkės teismas

266. Veisiejų rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas

268. Daugų rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Kelių skyrius

269. Varėnos rajono Vydenių apylinkės „Raudonosios vėliavos“ kolūkis

270. Lazdijų rajono Šeštokų žemės ūkio įmonė

272. Alytaus rajono Punios apylinkės liaudies deputatų tarybos

vykdomasis komitetas

273. Varėnos rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto

 Agropramoninis susivienijimas

274. Varėnos rajono liaudies kontrolės komitetas

275. Lazdijų rajono liaudies kontrolės komitetas

276. Jiezno rajono apylinkių darbo žmonių deputatų tarybų

vykdomieji komitetai

277. Lazdijų rajono Dainavos žemės ūkio įmonė

278. Alytaus informacinio skaičiavimo centro Druskininkų miesto

 informacinė skaičiavimo grupė

280. Alytaus rajono Punios apylinkės „Gimtosios žemės“ kolūkis

281. Alytaus rajono kolūkiai

282. Lazdijų rajono Lazdijų apylinkės liaudies deputatų tarybos

vykdomasis komitetas

283. Alytaus rajono Luksnėnų apylinkės liaudies deputatų tarybos

 vykdomasis komitetas

285. Alytaus rajono Simno apylinkės „Tikrojo kelio“ kolūkis

286. Lazdijų rajono Šaulėnų apylinkės darbo žmonių deputatų tarybos

 vykdomasis komitetas

290. Lazdijų rajono žemės ūkio darbuotojų profsąjungos komitetas

291. Druskininkų sanatorija „Vilnius“

292. Siuvimo fabrikas „Dainava“

293. Lazdijų rajono Veisiejų žemės ūkio technikumas

294. Alytaus rajono Daugų apylinkės liaudies deputatų tarybos

 vykdomasis komitetas

295. Alytaus rajono Rimėnų apylinkės darbo žmonių deputatų tarybos

vykdomasis komitetas

296. Alytaus rajono Verebiejų apylinkės liaudies deputatų tarybos

 vykdomasis komitetas

297. Alytaus rajono Jurgelionių apylinkės darbo žmonių deputatų tarybos

 vykdomasis komitetas

298. Alytaus rajono Domantonių apylinkės liaudies deputatų tarybos

 vykdomasis komitetas

299. Alytaus rajono valstybinė žemės ūkio įmonė „Raižiai“

300. Alytaus rajono valstybinė žemės ūkio įmonė „Domantonys“

301. Alytaus vyno gamykla

302. Alytaus medvilnės kombinatas

303. Alytaus mėsos kombinatas

304. Alytaus šaldytuvų gamykla

305. Alytaus apskrities darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto

 Finansų skyrius

306. Alytaus rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto

Finansų skyrius

307. Simno rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto

Finansų skyrius

308. Daugų rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto

Finansų skyrius

309. Alytaus apskrities darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto

 Liaudies švietimo skyrius

310. Alytaus rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto

 Liaudies švietimo skyrius

311. Daugų rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto

Liaudies švietimo skyrius

312. Simno rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto

Liaudies švietimo skyrius

313. Lazdijų rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto

Agropramoninis susivienijimas

314. Veisiejų rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto

Liaudies švietimo skyrius

315. Lazdijų rajono Šventežerio apylinkės Šventežerio žemės ūkio įmonė

316. Lazdijų rajono Noragėlių apylinkės „Paryžiaus Komunos“ kolūkis

317. Lazdijų rajono Kučiūnų apylinkės „Neravų“ kolūkis

318. Lazdijų rajono Dziviliškių apylinkės kolūkis „Palazdijai“

319. Lazdijų rajono Lazdijų apylinkės kolūkis „Kibirkštis“

320. Lazdijų rajono Šlavantų apylinkės „Tarybinio artojo“ kolūkis

321. Lazdijų rajono Žagarių apylinkės „Taikos“ kolūkis

322. Lazdijų rajono Žagarių apylinkės Vaitkūniškio tarybinis ūkis

323. Lazdijų rajono Šlavantų apylinkės Morkavo tarybinis ūkis

324. Varėnos rajono Varėnos apylinkės liaudies deputatų tarybos

vykdomasis komitetas

325. Druskininkų miesto liaudies teismas

326. Druskininkų statybos valdyba

327. Druskininkų miesto valstybinė buitinių paslaugų įmonė

328. Druskininkų miesto liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto

Liaudies švietimo skyrius

329. Lietuvos Respublikinė profsąjungų kurortų valdymo tarybos

 Druskininkų sanatorija „Nemunas“

330. Lietuvos Respublikinės profsąjungų kurortų valdymo tarybos

Druskininkų sanatorija „Pušynas“

331. Druskininkų sanatorija „Dainava“

340. Alytaus rajono Alovės apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas

341. Alytaus rajono Pivašiūnų žemės ūkio įmonė

342. Alytaus rajono Pivašiūnų apylinkės Mikalavo žemės ūkio įmonė

343. Alytaus rajono Jurgelionių apylinkės Junčionių kolūkis

344. Alytaus rajono Santaikos apylinkės liaudies deputatų tarybos

 vykdomasis komitetas

345. Alytaus rajono Parėčėnų apylinkės liaudies deputatų tarybos

 vykdomasis komitetas

347. Alytaus miesto liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto

Plano komisija

348. Alytaus rajono Alovės apylinkės kolūkis „Neris“

349. Alytaus rajono Alovės apylinkės kolūkis „Švyturys“

350. Alytaus rajono Alovės apylinkės Alovės žemės ūkio įmonė

352. Alytaus rajono Krokialaukio apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas

353. Alytaus rajono Nemunaičio apylinkės liaudies deputatų tarybos

vykdomasis komitetas

354. Varėnos rajono Kabelių tarybinis ūkis

355. Alytaus rajono centrinė ligoninė

356. Alytaus rajono Luksnėnų sodininkystės valstybinė įmonė

357. Alytaus rajono Luksnėnų apylinkės „Vienybės“ kolūkis

358. Alytaus rajono Luksnėnų apylinkės kolūkis „Ateitis“

359. Alytaus rajono Raitininkų apylinkės liaudies deputatų tarybos

 vykdomasis komitetas

360. Medicinos darbuotojų profsąjungos Druskininkų miesto komitetas

361. Alytaus rajono Domantonių apylinkės kolūkis „Naujas gyvenimas“

 

362. Alytaus rajono Jurgelionių apylinkės kolūkis „Tarybinė žemė“

363. Alytaus rajono Pivašiūnų apylinkės „Naujo gyvenimo“ žemės ūkio

įmonė

364. Žemės ūkio ir paruošų darbininkų ir tarnautojų profsąjungos

 Alytaus rajono komitetas

365. Alytaus rajono Butrimonių apylinkės Pilėnų kolūkis

366. Alytaus rajono Butrimonių žemės ūkio įmonė

367. Alytaus rajono Pivašiūnų apylinkės liaudies deputatų tarybos

 vykdomasis komitetas

368. Alytaus rajono Dubėnų apylinkės kolūkis „Taika“

369. Alytaus rajono Alytaus apylinkės Raudonikių kolūkis

370. Alytaus rajono Alytaus apylinkės „Tvirtovės“ kolūkis

371. Alytaus rajono Pivašiūnų apylinkės kolūkis „Eigirdonys“

372. Alytaus rajono Butrimonių apylinkės „Galiūno“ kolūkis

373. Centrinės statistikos valdybos prie TSRS Ministrų tarybos

Lietuvos TSR Simno rajono inspektorius

374. Valstybinės statistikos Alytaus rajono inspektūra

375. Alytaus rajono vartotojų kooperatyvų sąjunga

376. Alytaus rajono Parėčėnų apylinkės M. Melnikaitės kolūkis

377. Alytaus rajono „Dainavos“ žemės ūkio įmonė

378. Alytaus rajono Daugų apylinkės Daugų kolūkis

379. Alytaus rajono Daugų apylinkės kolūkis „Komunizmo aušra“

380. Simno rajono vartotojų kooperatyvas

381. Alytaus rajono Daugų žemės ūkio technikumo Mokomasis ūkis

382. Alytaus apskrities darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto

Socialinio aprūpinimo skyrius

383. Simno rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto

 Socialinio aprūpinimo skyrius

384. Daugų rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto

Socialinio aprūpinimo skyrius

385. Alytaus rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto

Socialinio aprūpinimo skyrius

386. Alytaus rajono Ūdrijos apylinkės darbo žmonių deputatų tarybos

 vykdomasis komitetas

387. Valstybinės statistikos Alytaus rajono informacinis skaičiavimo

 centras

388. Alytaus rajono Miroslavo apylinkės kolūkis „Balkasodis“

389. Alytaus rajono Miroslavo apylinkės Miroslavo kolūkis

390. Alytaus rajono Miroslavo apylinkės Obelijos žemės ūkio įmonė

391. Alytaus rajono Miroslavo apylinkės „Pažangos“ kolūkis

392. Varėnos konservų gamykla

393. Alytaus rajono Raitininkų apylinkės „Dzūkijos“ žemės ūkio įmonė

394. Varėnos rajono Daržininkų apylinkės darbo žmonių deputatų tarybos

 vykdomasis komitetas

395. Varėnos rajono Valkininkų apylinkės liaudies deputatų tarybos

vykdomasis komitetas

396. Varėnos rajono Dubičių apylinkės darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas

397. Varėnos rajono Jakėnų apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas

398. Alytaus rajono Krokialaukio apylinkės Krokialaukio kolūkis

399. Alytaus rajono valstybinė žemės ūkio įmonė „Simnas“

400. Daugų rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto

 Kultūros skyrius

401. Simno rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto

 Kultūros skyrius

402. Alytaus apskrities darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto

 Kultūros švietimo darbo skyrius

403. Alytaus rajoniniai kultūros namai

404. Alytaus rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto

 Kultūros skyrius

405. Alytaus rajono Simno apylinkės „Artojo“ žemės ūkio įmonė

406. Alytaus kelių ruožas

 

407. Alytaus kelių eksploatacijos ruožas

408. Alytaus rajono centrinė biblioteka

409. Valstybinių įstaigų darbuotojų profsąjungos Alytaus miesto komitetas

410. Alytaus rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto

 rajono architektas

411. Alytaus rajono Miroslavo vidurinė mokykla

412. Alytaus rajono Alovės apylinkės „Tarybų Lietuvos“ kolūkis

413. Alytaus rajono Nemunaičio žemės ūkio įmonė

414. Alytaus rajono Miroslavo apylinkės „Saulės“ kolūkis

415. Alytaus rajono Krokialaukio apylinkės Santaikos kolūkis

416. Alytaus rajono Simno apylinkės Žuvinto kolūkis

417. Alytaus melioracijos eksploatavimo valdyba

418. Varėnos rajono Merkinės apylinkės liaudies deputatų tarybos

 vykdomasis komitetas

419. Alytaus rajono pionierių ir moksleivių namai

420. Alytaus rajono Verebiejų apylinkės kolūkis „Komjaunimo keliu“

421. Alytaus rajono Simno apylinkės Verebiejų kolūkis

422. Alytaus rajono Miroslavo apylinkės liaudies deputatų tarybos

vykdomasis komitetas

423. Varėnos rajono Vydenių apylinkės liaudies deputatų tarybos

 vykdomasis komitetas

424. Alytaus rajono žemės ūkio bendrovė „Rimėnai“

425. Varėnos rajono Marcinkonių apylinkės liaudies deputatų tarybos

 vykdomasis komitetas

426. Alytaus rajono Simno pagalbinė mokykla-internatas

427. Alytaus rajono Simno mokykla-internatas

428. Alytaus rajono Simno vidurinė mokykla

429. Varėnos rajono Varėnos apylinkės „Dainavos“ žemės ūkio

 įmonė

430. Alytaus rajono Luksnėnų apylinkės Dzeržinskio kolūkis

431. Alytaus rajono Alytaus apylinkės Volungės kolūkis

432. Varėnos rajono Ratnyčios apylinkės liaudies deputatų tarybos

vykdomasis komitetas

433. Varėnos rajono Pavarėnio apylinkės liaudies deputatų tarybos

vykdomasis komitetas

434. Alytaus rajono Raitininkų apylinkės „Nemuno“ žemės ūkio bendrovė

435. Alytaus rajono Daugų vidurinė mokykla

436. Alytaus rajono Punios apylinkės Punios kolūkis

437. Statybos ministerijos Alytaus statybos trestas

438. Alytaus rajono Daugų žuvininkystės ūkis

439. Varėnos rajono Vydenių apylinkės Vydenių žemės ūkio įmonė

440. Varėnos rajono Varėnos apylinkės ,,Dzūkų krašto" žemės ūkio įmonė

441. Varėnos rajono Merkinės žemės ūkio įmonė

442. Varėnos rajono Pušyno tarybinis ūkis

443. Varėnos rajono Nedzingės apylinkės ,,Žalgirio" kolūkis

444. Varėnos rajono Perlojos bandymų stoties eksperimentinis ūkis

445. Varėnos rajono Perlojos apylinkės liaudies deputatų tarybos

vykdomasis komitetas

446. Varėnos rajono Matuizų apylinkės J.Janonio vardo kolūkis

447. Varėnos rajono Matuizų apylinkės ,,Spalio" kolūkis

448. Varėnos rajono Matuizų kolūkis

449. Kultūros darbuotojų profsąjungos Alytaus rajoninis komitetas

450. Varėnos rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto

architektas

451. Varėnos rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto

Kapitalinės statybos skyrius

452. Varėnos rajono Perlojos bandymų stotis

453. Varėnos rajono Kaniavos apylinkės Dubičių žemės ūkio įmonė

454. Varėnos rajono Rodukos apylinkės „Dzūkijos“ kolūkis

455. Varėnos rajono Kibyšių apylinkės „Ateities“ kolūkis

456. Varėnos rajono Merkinės apylinkės „Nemuno“ žemės ūkio įmonė

457. Varėnos rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Komunalinių įmonių kombinatas

458. Alytaus skydinių namų statybos kombinatas

459. Alytaus miesto liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Buitinio gyventojų aptarnavimo kombinatas

460. Raudonojo kryžiaus draugijos Varėnos rajono komitetas

461. Medicinos darbuotojų profsąjungos Varėnos rajono komitetas

462. Varėnos rajono Pionierių moksleivių namai

463. Varėnos rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto

Buitinio gyventojų aptarnavimo kombinatas

464. Alytaus miesto liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto

Kapitalinės statybos skyrius

 

465. Varėnos rajono Druskininkų valstybinis agroprekybinis ūkis

466. Druskininkų miesto Sanitarinė epidemiologinė stotis

467. Varėnos rajono Merkinės mokykla - internatas

468. Varėnos Melioracijos eksploatavimo valdyba

469. Varėnos rajono Gamtos apsaugos inspekcija

470. Druskininkų miesto komunalinių įmonių susivienijimas

471. Valstybinių įstaigų darbuotojų profsąjungos Varėnos rajoninis

 komitetas

472. Alytaus rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto

 Gamybinė butų ūkio valdyba

473. Varėnos rajono ,,Pažangos" kolūkis

474. Druskininkų gydomosios fizinės kultūros ir klimatoterapijos centras

475. ,,Žinijos" draugijos Alytaus miesto organizacijos valdyba

476. Varėnos rajono Tomo Tamulevičiaus kolūkis

477. Varėnos rajono ,,Vienybės" kolūkis

478. Varėnos rajono Pirčiupio kolūkis

479. Varėnos rajono Valkininkų kolūkis

480. Druskininkų miesto liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Kultūros skyrius

481. Varėnos rajono Merkinės Rojaus Mizaros mokykla

482. Paminklų apsaugos ir kraštotyros draugijos Varėnos rajono skyrius 

483. Varėnos rajono ,,Už taiką" kolūkis

484. Vaikų sanatorija ,,Pušelė"

485. Alytaus miesto I-oji vidurinė mokykla

486. Alytaus miesto II vidurinė mokykla

487. Sanatorija ,,Draugystė"

488. Varėnos centrinė biblioteka

489. Varėnos rajoniniai kultūros namai

490. Varėnos rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto

Kultūros skyrius

491. Varėnos autokelių eksploatacinė linijinė valdyba

492. Varėnos rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto

 Socialinio aprūpinimo skyrius

493. Alytaus profesinė technikos mokykla

494. Druskininkų miesto I vidurinė mokykla

495. Druskininkų miesto pionierių namai

496. Druskininkų miesto vaikų muzikos mokykla

497. Švietimo, aukštųjų mokyklų ir mokslo įstaigų darbuotojų profsąjungos

 Druskininkų miesto komitetas

498. Žemės ūkio ir paruošų darbininkų ir tarnautojų profsąjungos

 Varėnos rajono komitetas

499. Varėnos rajono Jakėnų apylinkės Žilinų žemės ūkio įmonė

500. Druskininkų miesto liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto

 Statybos ir architektūros skyriaus vyriausiasis architektas

501. Druskininkų miesto liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto

 Kapitalinės statybos skyrius

502. Varėnos rajono Jakėnų apylinkės „Komunizmo keliu“ kolūkis

503. Druskininkų prekybos valdybos darbuotojų jungtinis profsąjungos

 komitetas

504. Varėnos rajono valstybinės statistikos informacinė skaičiavimo stotis

505. Varėnos rajono ,,Lietuvos" žemės ūkio įmonė

506. Varėnos rajono Daržininkų apylinkės ,,Taurupio" kolūkis

507. Varėnos rajono Matuizų apylinkės ,,Krūminių" kolūkis

508. Respublikinės profsąjungų kurortų valdymo tarybos Druskininkų gydomosios fizinės kultūros ir ambulatorinio gydymo centras

509. Alytaus politechnikumas

510. Švietimo, aukštųjų mokyklų ir mokslo įstaigų darbuotojų profsąjungos Varėnos rajono komitetas

511. Varėnos rajono Kaniavos apylinkės ,,Tiesos" žemės ūkio įmonė

512. Varėnos rajono Varėnos apylinkės Tolkūnų kolūkis

513. Varėnos rajono Kaniavos apylinkės ,,Kibirkšties" kolūkis

514. Varėnos rajono Kaniavos apylinkės „Aušros“ kolūkis

515. Varėnos rajono Kaniavos apylinkės Noškūnų kolūkis

 

516. Druskininkų miesto liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto

 Socialinio aprūpinimo skyrius

517. Varėnos rajono Nedzingės apylinkės Tolkūnų kolūkis

518. Valstybinių įstaigų darbuotojų profsąjungos Druskininkų miesto komitetas

519. Druskininkų miesto liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto plano komisija

520. Kūno kultūros ir sporto komitetas prie Druskininkų miesto liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto

521. ,,Žinijos" draugijos Druskininkų miesto organizacijos valdyba

522. Varėnos apskrities darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Sveikatos apsaugos skyrius

523. Varėnos rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Sveikatos apsaugos skyrius

524. Sveikatos apsaugos ministerijos Varėnos rajono centrinė ligoninė

525. Lazdijų rajono Veisiejų miesto liaudies deputatų tarybos

vykdomasis komitetas

526. Lazdijų kelių ruožas

527. Lazdijų rajono Šlavantų apylinkės liaudies deputatų tarybos

 vykdomasis komitetas

528. Varėnos rajono Varėnos I vidurinė mokykla

529. Druskininkų fizioterapijos gydyklos

530. Kūno kultūros ir sporto komitetas prie Lazdijų rajono liaudies deputatų atrybos vykdomojo komiteto

531. Lazdijų rajono sanitarinė - epidemiologinė stotis

561. Melioracijos ir vandens ūkio ministerijos lazdijų melioracijos eksploatavimo valdyba

563. Alytaus miesto III vidurinė mokykla

564. Lazdijų rajono Veisiejų apylinkės „Gegužės“ žemės ūkio įmonė

566. Lazdijų rajono Veisiejų apylinkės Ančios žemės ūkio įmonė

567. Lazdijų rajono Teizų apylinkės Verstaminų kolūkis

572. Lazdijų rajono Teizų apylinkės Dusios žemės ūkio įmonė

575. Lazdijų rajono Lazdijų apylinkės S. Nėries žemės ūkio įmonė

576. Lazdijų rajono Šaulėnų apylinkės J. Biliūno kolūkis

577. Lazdijų rajono Šaulėnų apylinkės kolūkis ,,Kovo 8-oji"

578. Lazdijų rajono Rudaminos apylinkės ,,Artojo" kolūkis

580. Lazdijų rajono Kučiūnų apylinkės Miškinių kolūkis

581. Lazdijų rajono Kučiūnų apylinkės K. Požėlos kolūkis

582. Lazdijų rajono Vidzgailių apylinkės ,,Aušros" kolūkis

583. Lazdijų rajono Šeštokų apylinkės Kirsnos žemės ūkio įmonė

584. Lazdijų rajono Krosnos apylinkės ,,Žaliosios" kolūkis

585. Lazdijų rajono Krosnos apylinkės ,,Švyturio" žemės ūkio įmonė

586. Lazdijų rajono centrinė biblioteka

587. Lazdijų rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Kapitalinės statybos skyrius

589. Druskininkų miesto liaudies kontrolės komitetas

590. Valstybinių įstaigų darbuotojų profsąjungos Lazdijų rajoninis

komitetas

591. Lazdijų rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto

 Komunalinių įmonių kombinatas

592. Lazdijų rajono Veisiejų vidurinė mokykla

593. Švietimo, aukštųjų mokyklų ir mokslo įstaigų darbuotojų profsąjungos Alytaus rajono komitetas

594. Švietimo, aukštųjų mokyklų ir mokslo įstaigų darbuotojų profsąjungos

 Alytaus miesto komitetas

596. Verslinės kooperacijos tarybos Alytaus artelė ,,Pirmyn"

597. Daugų rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Vietinio ūkio valdyba

598. Daugų rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Pramonės kombinatas

599. Lazdijų rajono Veisiejų apylinkės „Tiesos“ kolūkis

600. Alytaus rajono Krokailaukio apylinkės Ūdrijos žemės ūkio įmonė

601. Valstybinė Alytaus komunalinė įmonė

602. Lazdijų rajono Būdviečio apylinkės „Aušros“ žemės ūkio įmonė

603. Alytaus rajono Santaikos apylinkės ,,Tarybinės Dzūkijos" kolūkis

604. Lazdijų rajono Veisiejų žemės ūkio technikumo Mokomasis ūkis

605. Lazdijų rajono Noragėlių apylinkės „Pergalės“ žemės ūkio įmonė

606. Druskininkų miesto noatrinė kontora

607. Alytaus rajono Simno mokykla - agrofirma

608. Alytaus rajono Miroslavo apylinkės ,,Naujosios sodybos" žemės ūkio įmonė

609. Lazdijų rajono Gerdašių žemės ūkio įmonė

610. Lazdijų valstybinė notarinė kontora

611. Alytaus rajono Simno apylinkės ,,Atžalyno" žemės ūkio įmonė

612. Lazdijų rajono Būdviečio žemės ūkio įmonė

613. Lazdijų rajono Šeštokų apylinkės ,,Piliakalnio" žemės ūkio įmonė

614. Varėnos rajono Kabelių valstybinis žuvininkystės ūkis

616. Komunalinio ūkio ministerijos Alytaus rajono komunalinių įmonių kombinatas

617. Alytaus rajono Daugų miesto liaudies deputatų tarybos

vykdomasis komitetas

618. Alytaus miesto liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto

Kultūros skyrius

619. Alytaus miesto liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Švietimo skyrius

620. Aviacijai ir cheminei gynybai remti draugijos Alytaus ir Lazdijų apskričių tarybos

621. Lazdijų apskrities vykdomojo komiteto Prekybos skyrius ir Kontrolės

 ataskaitinis biuras

622. Lazdijų rajoniniai kultūros namai

623. Lazdijų rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto architektas

624. Lazdijų rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto

 Plano komisija

625. Simno žemės ūkio mokykla

626. Alytaus rajono Butrimonių valstybinis paukštynas

627. Alytaus miesto liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto statybos ir architektūros valdyba 

628. Centrinės statistikos valdybos prie TSRS Ministrų tarybos Lietuvos TSR Lazdijų apskrities inspektorius

629. Valstybinės statistikos Lazdijų rajono inspektūra

630. Lazdijų rajono statistikos skyrius

631. Alytaus miesto liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Finansų skyrius

632. Švietimo ministerijos Lazdijų rajono Šeštokų vidurinė mokykla

633. Valkininkų miškų ūkis

634. Varėnos miškų ūkio gamybinis susivienijimas

635. Marcinkonių miškų ūkis

636. Druskininkų miškų ūkis

637. Alytaus rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Kapitalinės statybos skyrius

638. Alytaus tarprajoninė prokuratūra

639. Varėnos rajono liaudies teismas

640. Varėnos rajono prokuratūra

641. Alytaus rajono sanitarijos-epidemiologijos stotis

642. Druskininkų miesto apylinkės prokuratūra

643. Lazdijų rajono prokuratūra

800. Alytaus rajono Simno apylinkės Verebiejų akcinis ūkis

801. Alytaus rajono notarinė kontora

 

 

802. Alytaus rajono notarų biuras

805. Varėnos rajono Varėnos apylinkės taryba ir viršaitis

806. Lazdijų rajono Seirijų apylinkės taryba ir viršaitis

807. Varėnos rajono Valkininkų apylinkės taryba ir viršaitis

808. Varėnos rajono Jakėnų apylinkės taryba ir viršaitis

809. Alytaus rajono Nemunaičio apylinkės taryba ir viršaitis

810. Alytaus rajono Daugų miesto taryba ir meras

812. Alytaus rajono Daugų apylinkės taryba ir viršaitis

815. Varėnos rajono Varėnos miesto taryba ir meras

816. Alytaus rajono Alovės apylinkės taryba ir viršaitis

817. Alytaus rajono Raitininkų apylinkės taryba ir viršaitis

818. Varėnos rajono Ratnyčios apylinkės taryba ir viršaitis

819. Varėnos rajono Marcinkonių apylinkės taryba ir viršaitis

820. Alytaus rajono Simno apylinkės taryba ir viršaitis

821. Alytaus rajono Simno apylinkės taryba ir meras

822. Alytaus miesto valdyba

823. Alytaus miesto taryba

824. Druskininkų miesto notarė J. Kalenkevičiūtė

825. Alytaus rajono uždaroji akcinė bendrovė "Komunalininkas"

826. Alytaus rajono Miroslavo apylinkės taryba ir viršaitis

827. Lazdijų rajono Krosnos apylinkės taryba ir viršaitis

829. Alytaus rajono Butrimonių apylinkės taryba ir viršaitis

 

830. Lazdijų rajono Kučiūnų apylinkės taryba ir viršaitis

831. Varėnos rajono Matuizų apylinkės taryba ir viršaitis

832. Alytaus rajono Krokialaukio apylinkės taryba ir viršaitis

833. Lazdijų rajono Šeštokų apylinkės taryba ir viršaitis

834. Lazdijų rajono Teizų apylinkės taryba ir viršaitis

835. Lazdijų rajono Būdviečio apylinkės taryba ir viršaitis

836. Lazdijų rajono privatizavimo tarnyba

837. Lazdijų rajono Veisiejų apylinkės taryba ir viršaitis

838. Lazdijų rajono notarų biuras

839. Lazdijų rajono Šlavantų apylinkės taryba ir viršaitis

840. Lazdijų rajono Veisiejų miesto taryba ir meras

841. Lazdijų rajono Kapčiamiesčio apylinkės taryba ir viršaitis

842. Lazdijų rajono Lazdijų miesto taryba ir meras

845. Alytaus apskrities valdytojo administracijos Žemės ūkio departamento

 Alytaus rajono žemės ūkio valdyba

846. Lazdijų rajono Šventežerio apylinkės taryba ir viršaitis

847. Lazdijų rajono Lazdijų apylinkės taryba ir viršaitis

848. Varėnos buitinių paslaugų įmonė

849. Varėnos rajono Kaniavos apylinkės taryba ir viršaitis

850. Lazdijų rajono Noragėlių apylinkės taryba ir viršaitis

851. Alytaus rajono Pivašiūnų taryba ir viršaitis

856. Varėnos rajono Merkinės apylinkės taryba ir viršaitis

858. Alytaus rajono valdybos Privatizavimo tarnyba

862. Alytaus apskrities archyvas

864. Varėnos rajono Vydenių apylinkės taryba ir viršaitis

865. Alytaus rajono Punios apylinkės taryba ir viršaitis

866. Varėnos rajono taryba

867. Alytaus apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento

 Alytaus rajono žemėtvarkos skyriaus Alytaus žemėtvarkos tarnyba

868. Alytaus rajono Alovės agrarinės reformos tarnyba

869. Alytaus apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento

 Alytaus rajono žemėtvarkos skyriaus Daugų žemėtvarkos tarnyba

 

870. Alytaus apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento

 Alytaus rajono žemėtvarkos skyriaus Butrimonių žemėtvarkos tarnyba

871. Alytaus apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento

 Alytaus rajono žemėtvarkos skyriaus Krokialaukio žemėtvarkos tarnyba

872. Alytaus apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento

Alytaus rajono žemėtvarkos skyriaus Nemunaičio žemėtvarkos tarnyba

873. Alytaus apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento

 Alytaus rajono žemėtvarkos skyriaus Pivašiūnų žemėtvarkos tarnyba

874. Alytaus apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento

 Alytaus rajono žemėtvarkos skyriaus Raitininkų žemėtvarkos tarnyba

875. Alytaus apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento

 Alytaus rajono žemėtvarkos skyriaus Simno žemėtvarkos tarnyba

876. Alytaus apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento

 Alytaus rajono žemėtvarkos skyriaus Punios žemėtvarkos tarnyba

877. Alytaus rajono Miroslavo apylinkės agrarinės reformos tarnyba

878. Alytaus apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento

 Varėnos rajono žemėtvarkos skyriaus Jakėnų žemėtvarkos tarnyba

879. Alytaus apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento

 Varėnos rajono žemėtvarkos skyriaus Kaniavos žemėtvarkos tarnyba

880. Alytaus apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento

 Varėnos rajono žemėtvarkos skyriaus Marcinkonių žemėtvarkos tarnyba

881. Alytaus apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento

 Varėnos rajono žemėtvarkos skyriaus Matuizų žemėtvarkos tarnyba

882. Alytaus apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento Varėnos rajono žemėtvarkos skyriaus Merkinės žemėtvarkos tarnyba

883. Alytaus apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento

 Varėnos rajono žemėtvarkos skyriaus Ratnyčios žemėtvarkos tarnyba

884. Alytaus apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento Varėnos rajono žemėtvarkos skyriaus Valkininkų žamėtvarkos tarnyba

885. Alytaus apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento

 Varėnos rajono žemėtvarkos skyriaus Vydenių žemėtvarkos tarnyba

886. Alytaus apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento

 Varėnos rajono žemėtvarkos skyriaus Varėnos žemėtvarkos tarnyba

887. Lazdijų rajono Leipalingio apylinkės taryba ir viršaitis

888. Alytaus apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento

 Lazdijų rajono žemėtvarkos skyriaus Būdviečio žemėtvarkos tarnyba

889. Alytaus apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento

 Lazdijų rajono žemėtvarkos skyriaus Seirijų žemėtvarkos tarnyba

890. Alytaus apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento

 Lazdijų rajono žemėtvarkos skyriaus Noragėlių žemėtvarkos tarnyba

891. Alytaus apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento

 Lazdijų rajono žemėtvarkos skyriaus Kučiūnų žemėtvarkos tarnyba

892. Alytaus apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento

 Lazdijų rajono žemėtvarkos skyriaus Šeštokų žemėtvarkos tarnyba

893. Alytaus apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento

 Lazdijų rajono žemėtvarkos skyriaus Leipalingio žemėtvarkos tarnyba

894. Alytaus apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento

 Lazdijų rajono žemėtvarkos skyriaus Veisiejų žemėtvarkos tarnyba

896. Alytaus apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento

 Lazdijų rajono žemėtvarkos skyriaus Teizų žemėtvarkos tarnyba

897. Alytaus apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento

 Lazdijų rajono žemėtvarkos skyriaus Krosnos žemėtvarkos tarnyba

898. Alytaus apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento

 Lazdijų rajono žemėtvarkos skyriaus Šlavantų žemėtvarkos tarnyba

899. Alytaus apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento

Lazdijų rajono žemėtvarkos skyriaus Lazdijų žemėtvarkos tarnyba

900. Alytaus apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento

 Lazdijų rajono žemėtvarkos skyriaus Kapčiamiesčio žemėtvarkos tarnyba

904. Varėnos rajono statistikos skyrius

905. Lazdijų rajono savivaldybės administracija

907. Druskininkų savivaldybė

908. Varėnos rajono savivaldybė

909. Vyriausybės atstovo tarnyba Alytaus regione

910. Alytaus apskrities viršininko administracija

911. Druskininkų darbo birža

912. Lazdijų darbo birža

913. Varėnos darbo birža

914. Lazdijų rajono policijos komisariatas

915. Druskininkų policijos komisariatas

916. Varėnos rajono policijos komisariatas

917. Varėnos rajono apylinkės teismas

918. Alytaus rajono 1-asis notarų biuras

919. Alytaus rajono apylinkės teismas

920. Alytaus rajono apylinkės prokuratūra

921. Druskininkų miesto apylinkės prokuratūra

922. Lazdijų rajono apylinkės prokuratūra

923. Alytaus apylinkės prokuratūra

924. Druskininkų miesto apylinkės teismas

925. Lazdijų rajono apylinkės teismas

926. Alytaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas

927. Alytaus visuomenės sveikatos centras

928. Varėnos rajono Merkinės pagrindinė mokykla

929. Alytaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija

930. Alytaus miesto valstybinė mokesčių inspekcija

931. Alytaus rajono valstybinė mokesčių inspekcija

932. Lazdijų rajono valstybinė mokesčių inspekcija

933. Druskininkų miesto valstybinė mokesčių inspekcija

934. Valstybinė įmonė ,,Alytaus regiono keliai"

935. Valstybinė įmonė Alytaus miškų urėdija

936. Valstybinė įmonė Druskininkų miškų urėdija

937. Alytaus teritorinė ligonių kasa

938. Valstybinė įmonė Varėnos miškų urėdija

939. Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamentas

940. Alytaus teritorinė darbo birža

941. Valstybinė įmonė Valkininkų miškų urėdija

942. Valstybinė įmonė Daugų technologijos ir verslo mokykla

943. Alytaus kolegija

944. Valstybinė įmonė Veisiejų miškų urėdija

945. Alytaus rajono daugų Vlado Mirono gimnazija

946. Alytaus Adolfo Ramanausko - Vanago gimnazija

947. Alytaus rajono Simno gimnazija

948. Druskininkų ,,Atgimimo" mokykla

949. Druskininkų M.K. Čiurlionio meno mokykla

950. Lazdijų rajono Veisiejų Sigito Gedos gimnazija

951. Varėnos ,,Ąžuolo" gimnazija

952. Lazdijų rajono Šeštokų mokykla

953. Varėnos rajono Merkinės V. Krėvės gimnazija

954. Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė

955. Varėnos ligoninė

956. Viešoji įstaiga Druskininkų ligoninė

957. Viešoji įstaiga Lazdijų ligoninė

958. Dzūkijos nacionalinis parkas ir Čepkelių valstybinis gamtinis rezervatas

959. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyrius

960. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Druskininkų skyrius

961. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Lazdijų skyrius

962. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Varėnos skyrius

 

 

  

 

 

 

 

 _ _ _

Informaciją atnaujino: Ramunė Pajadienė,
Informacija atnaujinta: 2021-07-05 10:01