Jotvingių g. 7, 62116 Alytus, tel. (8 315) 52 054, faks. (8 315) 52 054,
el. p. [email protected], kodas Juridinių asmenų registre 304440676

 

2007 metai

           Pateikiame naujus fondų dokumentus, 2007 metais priimtus iš

valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių.

 

Fondo Nr.

Fondo

pavadinimas

Dokumentų 

chronologinės ribos       

Dokumentų kiekis

(apskaitos vnt.)              

Dokumentų apibūdinimas

642

Druskininkų miesto apylinkės prokuratūra

 1984-1989 m.

 3

Lietuvos TSR prokuratūros nurodymai veiklos klausimais, Lietuvos TSR 1984 m. prokuratūros informacinis raštas dėl slaptumo. Miesto prokuratūros slaptos raštvedybos tvarkymo patikrinimo aktas.

 906

 Alytaus rajono savivaldybė

1990-1998 m.

504

Rajono valdybos posėdžių protokolai, rajono valdybos protokolų sprendimų ruošimo dokumentai, valdytojo potvarkiai priimti vienvaldiškumo pagrindu, metinės buhalterinės apyskaitossu priedais. Savivaldybės posėdžių protokolai ir protokolų sprendimųrengimo dokumntaiadministratoriaus įsakymų veiklos klausimaisrengimo dokumentai, mero potvarkiai ir rengimo dokumentai. Tarybos posėdžių protokolai ir jų sprendimų ruošimo dokumentai. Susirašinėjimo dokumentai su įstaigomis, įmonėmis, organizacijomis.

 907

Druskininkų savivaldybė

 1990-1995 m.

203

Tarybos sesijų protokolai, vykdomojo komiteto posėdžių protokolai, valdybos posėdžių protokolai, biudžetas, išlaidų sąmatos.

908

Varėnos rajono savivaldybė

 1990-1994 m.

415

 Rajono vykdomojo komiteto posėdžių protokolai ir posėdžių sprendimų rengimo dokumentai, valdybos posėdžių protokolai, posėdžių sprendimų rengimo dokumentai, valdybos darbo planai, potvarkių apskaitos žurnalai, metinės buhalterinės apyskaitos, valdytojo potvarkiai ūkiniais klausimais ir jų apskaitos žurnalai.

 

Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2011-12-08 15:47