Jotvingių g. 7, 62116 Alytus, tel. (8 315) 52 054, faks. (8 315) 52 054,
el. p. [email protected], kodas Juridinių asmenų registre 304440676

 

Skaitykla

 

 

Nuo 2021 m. liepos 1 d. Archyvo skaitykloje vienu metu priimame 2 skaitytojus, rekomenduojame iš anksto užsiregistruoti:

tel. (8 315) 52 054; el. p [email protected]

Atvykusius skaitytojus be registracijos aptarnausime tik tuo atveju jei tuo metu bus  laisvų darbo vietų.

 

Skaitykloje  PRIVALOMA dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones.

Skaityklos patalpos periodiškai vėdinamos ir dezinfekuojami dažnai liečiami paviršiai. Dėl šių veiksmų atlikimo sprendimą priima skaityklos darbuotojas, todėl lankytojai turi paklusti reikalavimui išeiti iš skaityklos patalpų.

 

Neaptarnaujami lankytojai, kurie nedėvi nosį ir burną dengiančių apsaugos priemonių, karščiuoja, turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių, nesilaiko asmens higienos (rankų higienos, kosėjimo čiaudėjimo etiketo), nepaklūsta archyvo darbuotojų reikalavivams susijusiems su Covid-19 grėsmėms ir jų suvaldymu.

   

   Su Kauno regioninio valstybės arhyvo Alytaus filiale saugomais dokumentais skaitytojai gali susipažinti kiekvieną darbo dieną nuo 8.00 iki 17.00 val, penktadieniais nuo 8.00 iki 15.45.

      Fondų saugotojas suteikia išsamią informaciją apie archyve saugomus dokumentus. Skaitytojai gali užsisakyti dokumentų kopijas nustatyta tvarka apmokėjus už jų pagaminimą.

 

Telefonas pasiteiravimui (8 315) 52 054

 

 Skaityklos teikiamas paslaugas reglamentuojantys teisės aktai:

 

 Darbo valstybės archyvų skaityklose tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2013 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. V-68 (Žin., 2013, Nr. 134-6870).

 Dokumentų fotografavimo Alytaus apskrities archyvo skaitykloje tvarkos aprašas, patvirtintas Alytaus apskrities archyvo direktoriaus 2014 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. V-2 

Prašymo leisti fotografuoti dokumentus forma

 

 

_ _ _ 

Informaciją atnaujino: Kristina Stanišauskė,
Informacija atnaujinta: 2021-07-08 17:21