Jotvingių g. 7, 62116 Alytus, tel. (8 315) 52 054, faks. (8 315) 52 054,
el. p. alytus@archyvai.lt, kodas Juridinių asmenų registre 304440676

 

Skaitykla

 

NUO 2020 M. BALANDŽIO 27 D. ATNAUJINAMAS KAUNO REGIONINIO VALSTYBĖS ARCHYVO SKAITYKLŲ DARBAS 

 

Atsižvelgiant į karantino reikalavimus, nuo 2020 m. balandžio 27 d. iki atskiro patvarkymo, Archyvo skaityklos dirbs taip:

  • Archyvo patalpose Kaune, Maironio g. 28B – pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 8.30 iki 16.30 val.; penktadieniais – nuo 8.30 iki 15.00 val.
  • Archyvo Alytaus filiale Alytuje, Jotvingių g. 7 – pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 8.30 iki 16.30 val.; penktadieniais – nuo 8.30 iki 15.00 val.
  • Archyvo Marijampolės filiale Marijampolėje, P. Butlerienės g. 9 – pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 8.30 iki 16.30 val.; penktadieniais – nuo 8.30 iki 15.00 val.;

    Archyvo skaityklose piliečių priėmimas ir aptarnavimas vyks taip:

    Kaune vienu metu bus priimami trys skaitytojai, Alytuje ir Marijampolėje – po vieną. Norintys apsilankyti Archyvo skaityklose piliečiai turi iš anksto registruotis:

 

Į SKAITYKLĄ ASMENYS TURI ATVYKTI ARCHYVO DARBUOTOJO NURODYTU LAIKU. JEIGU UŽSIREGISTRAVĘS ASMUO NUSTATYTU LAIKU NEATVYKSTA, JO REGISTRACIJA PANAIKINAMA. ATVYKDAMI Į ARCHYVĄ, PILIEČIAI PRIVALO BŪTI SVEIKI, SU APSAUGINĖMIS KAUKĖMIS, APSAUGINĖMIS PIRŠTINĖMIS IR PAKLUSTI ARCHYVO DARBUOTOJO REIKALAVIMUI PAMATUOTI KŪNO TEMPERATŪRĄ. NEĮVYKDĘ ŠIŲ REIKALAVIMŲ PILIEČIAI, TAIP PAT – KARŠČIUOJANTYS (JEIGU KŪNO TEMPERATŪRA YRA 37,3OC IR DAUGIAU), KOSĖJANTYS, TURINTYS IŠORINIŲ SUSIRGIMŲ POŽYMIŲ ASMENYS Į ARCHYVĄ NEBUS ĮLEIDŽIAMI IR PASLAUGOS JIEMS NEBUS TEIKIAMOS. BŪDAMI ARCHYVO SKAITYKLOJE IR KITOSE PATALPOSE PILIEČIAI PRIVALO PAKLUSTI ARCHYVO DARBUOTOJŲ NURODYMAMS BEI REIKALAVIMAMS.

 

 

 

      Su Kauno regioninio valstybės arhyvo Alytaus filiale saugomais dokumentais skaitytojai gali susipažinti kiekvieną darbo dieną nuo 8.00 iki 17.00 val, penktadieniais nuo 8.00 iki 15.45.

Fondų saugotojas suteikia išsamią informaciją apie archyve saugomus dokumentus. Skaitytojai gali užsisakyti dokumentų kopijas nustatyta tvarka apmokėjus už jų pagaminimą.

 

Telefonas pasiteiravimui (8 315) 52 054

 

 Skaityklos teikiamas paslaugas reglamentuojantys teisės aktai:

 

 Darbo valstybės archyvų skaityklose tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2013 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. V-68 (Žin., 2013, Nr. 134-6870).

 Dokumentų fotografavimo Alytaus apskrities archyvo skaitykloje tvarkos aprašas, patvirtintas Alytaus apskrities archyvo direktoriaus 2014 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. V-2 

Prašymo leisti fotografuoti dokumentus forma

 

 

_ _ _ 

Informaciją atnaujino: Kristina Stanišauskė,
Informacija atnaujinta: 2020-04-24 13:41