O. Milašiaus g. 19, 10102 Vilnius, tel. 8 690 12 992, 8 690 12 990,
el. p. [email protected], kodas Juridinių asmenų registre 190764949,
AB "Swedbank" atsiskaitomoji sąskaita LT417300010002462342

 

Dažniausiai užduodami klausimai

AR LIETUVOS LITERATŪROS IR MENO ARCHYVO SKAITYKLOJE LEIDŽIAMA NAUDOTIS SAVO TURIMOMIS KOPIJAVIMO TECHNINĖMIS PRIEMONĖMIS?

Fotografuoti dokumentus savo įranga skaitykloje leidžiama nemokamai. Skaitytojai, pateikę atskirą prašymą, gali naudotis savo turimomis skaitmeninėmis kameromis ir kitomis techninėmis priemonėmis tik specialiai tam įrengtose darbo vietose pagal Lietuvos literatūros ir meno archyvo vadovo patvirtintą tvarką. Skaitytojų nufotografuotų dokumentų vaizdai negali būti naudojami komerciniais tikslais ar perduoti tretiesiems asmenims. Skaitmeninius vaizdus, skirtus platinti, publikuoti, naudoti parodų ekspozicijoms, skaitytojas turi užsakyti archyve, naudodamasis archyve teikiamomis dokumentų kopijavimo ir skenavimo paslaugomis. Skaitytojų padarytų skaitmeninių dokumentų vaizdų atspausdintos kopijos negali būti tvirtinamos tikrumo žyma.

 

AR UŽ DOKUMENTŲ PAIEŠKĄ VALSTYBĖS ARCHYVUOSE REIKIA MOKĖTI? JEI TAIP, TAI KUR NUSTATYTI ĮKAINIAI?

Taip, valstybės archyvų teikiamos dokumentų paieškos paslaugos yra mokamos. Paslaugų įkainiai nustatyti Valstybės archyvų mokamų paslaugų kainoraštyje, patvirtintame Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu. Atsiskaityti už paslaugas, suteiktas Lietuvos literatūros ir meno archyve, galima banko mokėjimo pavedimu į Archyvo banko sąskaitą. Sąskaitos numerį galite rasti pagrindinio Lietuvos literatūros ir meno archyvo internetinio puslapio viršuje, dešinėje pusėje kartu su rekvizitais  arba sąskaitos numeris bus jums nurodytas Archyvo darbuotojo kartu su reikalinga sumokėti suma.

 

KUR KREIPTIS DĖL DARBO STAŽĄ PATVIRTINANČIŲ DOKUMENTŲ, REIKALINGŲ PENSIJAI APSKAIČIUOTI, JEI ĮSTAIGA, KURIOJE DIRBAU, JAU LIKVIDUOTA?

Valstybės archyvai nesaugo likviduotų įstaigų personalo dokumentų, patvirtinančių darbo stažą. Tačiau informacijos apie šių dokumentų saugojimo vietą galite teirautis paskambinę telefonu 8 618 06 195 arba pateikę užklausą paštu ar el. paštu [email protected]

Detalesnę informaciją galite rasti šios interneto svetainės skiltyje Paslaugos / Administracinės paslaugos / Informacijos teikimas apie valstybės archyvų, kitų institucijų, įstaigų, įmonių saugomus dokumentus arba Paslaugos / Administracinės paslaugos / Dokumentų, patvirtinančių darbo stažą ir (arba) darbo užmokestį, išdavimas. Pastaroji paslauga teikiama neatlygintinai tik tuo atveju, jei kreipiamasi dėl dokumentų, patvirtinančių darbo stažo trukmę ir (arba) darbo užmokestį valstybinės archyvų sistemos įstaigoje. Visų kitų įstaigų, kurių dokumentai yra saugomi valstybės archyvuose, duomenų apie darbo stažą išdavimas yra mokamas pagal patvirtintą kainoraštį.

Į rašytinius asmenų prašymus atsakoma per 20 darbo dienų nuo jų gavimo institucijoje.

 

 

 

Informaciją atnaujino: Rasa Vaškaitė,
Informacija atnaujinta: 2023-02-01 07:31