Maironio g. 28B, 44249 Kaunas , tel. (8 37) 32 31 11, faks. (8 37) 20 71 82
el. p. kaunas@archyvai.lt, kodas Juridinių asmenų registre 190765474,
Atsiskaitomoji sąskaita AB bankas „Swedbank“ LT81 7300 0100 0222 9404

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

Informacija apie archyvo veiklą ir saugomus dokumentus teikimas

                                                                  PATVIRTINTA

                                                                  Kauno regioninio valstybės archyvo direktoriaus

                                                                  2017 m. rugpjūčio 9 d. įsakymu Nr. V-21

 

                            ADMINISTRACNĖS PASLAUGOS „INFORMACIJOS

                           TEIKIMAS APIE ARCHYVO VEIKLĄ IR SAUGOMUS

                                               DOKUMENTUS“ APRAŠYMAS

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos versija

3

2.

Administracinės paslaugos pavadinimas

  Informacijos teikimas apie archyvo veiklą ir saugomus dokumentus

3.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

  Informacijos apie archyvo veiklą ir saugomus dokumentus teikimo paslauga leidžia paslaugų gavėjams gauti informaciją apie archyvo teikiamas paslaugas, vykdomą veiklą ir čia saugomus Nacionalinio dokumentų fondo dokumentus.

  Asmeniui turima informacija teikiama žodžiu - telefonu arba tiesiogiai atvykus į archyvą, raštu – tiesiogiai atvykus į archyvą arba siunčiant klasikiniu paštu bei elektroniniu būdu: Integralioje administracinių paslaugų sistemoje (I@ps http://iaps-pub.archyvai.lt/web/guest/apie), per E. pristatymo informacinę sistemą (https://epristatymas.post.lt/) arba elektroniniu paštu paštu kaunas@archyvai.lt, alytus@archyvai.lt, marijampole@archyvai.lt.

  Į asmenų paklausimus atsakoma tokiu pačiu būdu, kokiu buvo kreiptasi, išskyrus tuos atvejus, kai besikreipiantis asmuo išreiškia savo pageidavimą dėl informacijos suteikimo būdo.

4.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

  1. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas;

  2. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas;

  3. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas;

  4. Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas;

  5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių, patvirtinimo“.

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

  1. Fizinio ar juridinio asmens, apie kurio (kurių) dokumentus norima gauti informaciją, pavadinimą.

  2. Laisvos formos prašymas (jei paslaugos gavėjas kreipiasi raštu), kuriame turi būti nurodytas asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta (jeigu kreipiasi fizinis asmuo) arba pavadinimas, kodas, buveinės adresas (jeigu kreipiasi juridinis asmuo) ir kontaktiniai duomenys ryšiui palaikyti.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

  1. Fizinio ar juridinio asmens apie kurio (kurių) dokumentus norima gauti informaciją, pavadinimą.

  2. Laisvos formos prašymas (jei paslaugos gavėjas kreipiasi raštu), kuriame turi būti nurodytas asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta (jeigu kreipiasi fizinis asmuo) arba pavadinimas, kodas, buveinės adresas (jeigu kreipiasi juridinis asmuo) ir kontaktiniai duomenys ryšiui palaikyti.

  Siekdamas tinkamai atsakyti į asmens pateiktą paklausimą, Archyvo atsakingas darbuotojas turi paprašyti pateikti kuo tikslesnę informaciją, būtiną atsakymui parengti. Esant poreikiui, Archyvas bendradarbiauja su kitais fiziniais bei juridiniais asmenimis ir gauna iš jų informaciją, reikalingą atsakymui į paklausimą parengti.

7.

Administracinės paslaugos teikėjas  

   Dokumentų naudojimo skyriaus vedėja Vitalija Girčytė, tel. (8 37) 20 76 96 el. p. v.gircyte@archyvai.lt;

  Dokumentų naudojimo skyriaus vyrenioji archyvarė Emilija Kulišauskienė tel. (8 37) 32 30 54;

 Apskaitos ir saugojimo skyriaus vyriausioji archyvarė Lidija Panuškienė, tel. (8 37) 32 31 46, el. p. l.panuskiene@archyvai.lt;

  Dokumentų naudojimo skyriaus vyriausioji spe- cialistė Džiuljeta Kundrotienė, tel (8 37) 22 29 44, el. p. kaunas.skaitykla@archyvai.lt;

   Kauno regioninio valstybės archyvo Alytaus filiale:

  Vedėja Zenė Bernatavičienė, tel. (8 315) 52 054, el. p.z.bernataviciene@archyvai.lt;

  Archyvarė Alma Kaminskienė, tel. (8 315) 52 054, el.p. alytus@archyvai.lt

  Kauno regioninio valstybės archyvo Marijampolės filiale:

  Vyresnioji specialistė Danutė Baltrukonienė, tel. (8 343) 92 991, el. p.d.baltrukoniene@archyvai.lt;

  Vyresnioji specialistė Daiva Bobinienė, tel. (8 343) 92 991, el. p.d.bobiniene@archyvai.lt.1

8.

Administracinės paslaugos vadovas

  Direktorius Gintaras Dručkus, tel. (8 37) 32 31 11; 8 616 78422; el. p. g.druckus@archyvai.lt.

  Kauno regioninio valstybės archyvo Alytaus filiale vedėja Zenė Bernatavičienė, tel. (8 315) 52 054, el. p. z.bernataviciene@archyvai.lt;

  Kauno regioninio valstybės archyvo Marijampolės filiale vedėjas Rimvydas Urbonavičius, tel (8 343) 92 976, r.urbonavicius@archyvai.lt.

9.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

  Žodžiu pateikti asmenų prašymai, esant galimybėms, išnagrinėjami nedelsiant. Kitais atvejais administracinė paslauga suteikiama per 20 darbo dienų nuo administracinės paslaugos teikimo pradžios. Dėl objektyvių priežasčių administracinės paslaugos suteikimo terminas gali būti pratęstas, tačiau ne ilgiau nei kaip 10 - čiai darbo dienų.

10.

Administracinės paslaugos suteikimo proceso aprašymas

  Asmenų prašymai nagrinėjami pagal šio aprašymo priede nurodytų veiksmų sekos schemas.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

  Informacija teikiama neatlygintinai.

11.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

  Prašymo forma laisva. Pareiškėjas turi nurodyti savo vardą, pavardę, gyvenamąją vietą, elektroninio pašto adresą (jeigu yra), telefono numerį, aiškiai išdėstyti prašymo esmę.

12.

Administracinės paslaugos informacija teikiama

  Kauno regioninio valstybės archyvo darbo laiku:

 1. Kaune - tel. (8 37) 32 31 11, el. p. kaunas@archyvai.lt; atvykus adresu Maironio g. 28 B, LT-44249 Kaunas. 

 2. Alytaus filiale - tel. (8 315) 52 054 el. p. alytus@archyvai.lt, atvykus adresu Jotvingių g. 7, 62116 Alytus.

  3. Marijampolės filiale - (8 343) 92 976 el. p. marijampole@archyvai.lt, atvykus adresu P. Butlerienės g. 9, 68306 Marijampolė.

  Paslauga yra galutinė.

12.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

 Aprašymas tvirtinamas Kauno regioninio valstybės archyvo direktoriaus įsakymu ir saugomas atitinkamoje byloje pagal dokumentacijos planą.

 

 

 

                                                  _________________________________

Informaciją atnaujino: Kristina Stanišauskė,
Informacija atnaujinta: 2019-11-22 16:44