Maironio g. 28B, 44249 Kaunas , tel. (8 37) 32 31 11, faks. (8 37) 20 71 82
el. p. kaunas@archyvai.lt, kodas Juridinių asmenų registre 190765474,
Atsiskaitomoji sąskaita AB bankas „Swedbank“ LT81 7300 0100 0222 9404

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

Konsultavimas dokumentų valdymo ir naudojimo klausimais

                                                          PATVIRTINTA

                                                          Kauno regioninio valstybės archyvo direktoriaus

                                                          2019 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. V-27

 

ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS „KAUNO REGIONINIAM VALSTYBĖS ARCHYVUI PERDUODANČIŲ DOKUMENTUS VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ĮMONIŲ ATSAKINGŲ ASMENŲ KONSULTAVIMAS DOKUMENTŲ VALDYMO IR NAUDOJIMO KLAUSIMAIS“ APRAŠYMAS

  

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Paslaugos pavadinimas:

Kauno regioniniam valstybės archyvui perduodančių dokumentus valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir įmonių atsakingų asmenų konsultavimas dokumentų valdymo ir naudojimo klausimais

2.

Paslaugos versija:

1

3.

Paslaugos gavėjai:

Juridiniams asmenims ne verslo tikslais

4.

Paslaugos tipas:

Ne el. būdu teikiama paslauga

5.

Paslaugos aprašymas:

Asmenys konsultuojami Kauno regioninio valstybės archyvo (toliau - Archyvas) kompetencijos klausimais žodžiu (telefonu, tiesiogiai atvykus į Archyvą, institucijose, įstaigose ir įmonėse), raštu (atsiuntus paklausimus paštu ar per pasiuntinį), elektroniniu paštu. Informacija teikiama Nacionalinio dokumentų fondo administravimo, dokumentų valdymo ir naudojimo srities reglamentavimo klausimais:

1. Dokumentų rengimo, tvarkymo, apskaitos ir saugojimo;

2. Oficialiųjų elektroninių dokumentų valdymo reglamentavimo;

3. Dokumentų saugojimo terminų nustatymo, terminų rodyklių taikymo;

4. Dokumentų vertės ekspertizės atlikimo;

5. Likviduojamų / reorganizuojamų juridinių asmenų veiklos dokumentų perdavimo toliau saugoti;

6. Valstybės perduotos ir savivaldybėms priskirtos archyvinių dokumentų tvarkymo funkcijos;

7. Elektroninio archyvo informacinės sistemos naudojimo.

6.

Paslaugos rezultatas:

Suteikta konsultacija

7.

Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimą:

1. Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas;

2. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas;

3. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas;

 4. Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 „Dėl Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“.

8.

Už paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:

  • Kauno regioninio valstybės archyvo Alytaus filialo vedėja Zenė Bernatavičienė, (8 315) 52 054, el. p. z.bernataviciene@archyvai.lt;
  • Kauno regioninio valstybės archyvo Alytaus filialo vyriausioji specialistė Danutė Kasikevičienė (8 315) 53 466, z.kasikeviciene@archyvai.lt;
  • Kauno regioninio valstybės archyvo Marijampolės filialo vedėjas Rimvydas Urbonavičius (8 343) 92976, el. p. r.urbonavicius@archyvai.lt;
  • Kauno regioninio valstybės archyvo Marijampolės filialo vyriausioji specialistė Rita Peldžiuvienė, (8 343) 92991, el. p. r.peldziuviene@archyvai.lt;
  • Kauno regioninio valstybės archyvo Marjampolės filialo vyresnioji specialistė Danutė Marcinkevičienė, (8 343) 92991, el. p. d.marcinkeviciene@archyvai.lt;
  • Dokumentų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Rasa Vronevskienė, tel. (8 37) 32 30 98 el. p. r.vronevskiene@archyvai.lt;
  • Dokumentų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Regina Žaliauskaitė, tel. (8 37) 28 06 41, el. p. r.zaliauskaite@archyvai.lt;
  • Dokumentų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Olga Lucik, tel. (8 37) 28 06 42, el. p. o.lucik@archyvai.lt.

 

9.

Paslauga mokama:

Ne

10.

Paslaugos iniciavimo forma:

Prašymas nepildomas. Asmuo turi nurodyti atstovaujamos įstaigos pavadinimą, savo vardą, pavardę, pareigų pavadinimą, kontaktinius duomenis (jei klausimo pobūdis reikalauja išsamesnio nagrinėjimo), aiškiai išdėstyti klausimo esmę.

11.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:

Kreipdamasis asmuo turi pateikti klausimą ir su šiuo klausimu susijusią informaciją.

12.

Pastabos:

Paslauga galutinė

13.

Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas:

Archyvo prižiūrimos valstybės ar savivaldybės institucijos, įstaigos ar įmonės atsakingas asmuo kreipiasi žodžiu arba raštu į administracinę paslaugą teikiantį Archyvo valstybės tarnautoją;

Administracinę paslaugą teikiantis Archyvo valstybės tarnautojas suteikia konsultaciją dokumentų valdymo ir naudojimo klausimais.

Administracinė paslauga teikiama pagal veiksmų sekos schemą, pateikiamą šio Aprašymo priede.

14.

Neelektroninės paslaugos suteikimo trukmė:

Paslauga suteikiama iš karto (jei klausimo pobūdis nereikalauja išsamesnio nagrinėjimo);

Paslauga suteikiama per 20 darbo dienų (jei klausimo pobūdis reikalauja išsamesnio nagrinėjimo).

 

_________________________________________________

Informaciją atnaujino: Kristina Stanišauskė,
Informacija atnaujinta: 2019-11-22 16:46