Maironio g. 28B, 44249 Kaunas , tel. (8 37) 32 31 11, faks. (8 37) 20 71 82
el. p. kaunas@archyvai.lt, kodas Juridinių asmenų registre 190765474,
Atsiskaitomoji sąskaita AB bankas „Swedbank“ LT81 7300 0100 0222 9404

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

Darbuotojai

Liudas Glemža

Darbuotojas einantis šias pareigas atlieka tokias funkcijas:

1. tvarko dokumentų skaitmenines kopijas;

2. tvarko neaprašytus dokumentus, dalyvauja rengiant ir tobulinant dokumentų informacijos paieškos sistemas (fondų apyrašus, apžvalgas, vardines, geografines, dalykines rodykles ir kt);

3. dalyvauja Archyvo saugomos Nacionalinio dokumentų fondo dalies dokumentų viešinimo, informacijos apie juos sklaidos darbuose;

4. skaitmenina: fotografuoja (skenuoja) archyvinius dokumentus;

5. tvarko sukurtas archyvinių dokumentų skaitmenines kopijas: redaguoja skaitmeninius vaizdus (koreguoja vaizdo dydį, ryškumą, kontrastą) ir atlieka kitus vaizdo koregavimo darbus;

6. vykdo kitus Veiklos administravimo ir skaitmeninių dokumentų skyriaus vedėjo, Archyvo direktoriaus ir/ar jo įgaliotų asmenų nurodymus bei pavedimus, siekiant strateginių įstaigos tikslų įgyvendinimo, savo kompetencijos ribose.

 

Darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą arba jam prilygintą išsilavinimą;

2. turėti ne mažesnę, nei 1 metų darbo archyve ar dokumentų valdymo srityje patirtį;

3. gerai žinoti Lietuvos dokumentų ir archyvų įstatymą, kitus teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų rengimą, Nacionalinio dokumentų fondo kaupimą, tvarkymą, saugojimą ir naudojimą.

4. mokėti rusų kalbą B2 lygiu;

5. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

6. mokėti kaupti, sisteminti, analizuoti bei apibendrinti informaciją;

7. būti pareigingu, darbščiu, kūrybingu, gebėti bendrauti laikantis etikos normų ir lygių galimybių principų.

 

___________________________________________________

 

 
 
Informaciją atnaujino: Kristina Stanišauskė,
Informacija atnaujinta: 2018-09-20 14:05