Biudžetinė įstaiga, Naujoji Uosto g. 16, 92122 Klaipėda, tel.(8 46) 31 45 65,
el. p. [email protected], kodas Juridinių asmenų registre 190766042,
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sąskaita LT954040063610000290

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

2016 metai

Nauji dokumentai fonduose

pagal 2016 m. apskaitos duomenis

 

Pateikiame naujus fondų dokumentus, 2016 m. priimtus iš valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių, privačių asmenų, taip pat archyvo veikloje susidariusius dokumentus.

Fondo Nr.

Fondo pavadinimas

Dokumentų chronologinės ribos

Dokumentų kiekis (apsk. vnt.)

Dokumentų apibūdinimas

877

Baltijos baseino Klaipėdos ruožo transporto prokuratūra

1943 – 1960 m.

42

TSRS jūrų ir upių laivyno vyriausiosios karinės prokuratūros, Lietuvos baseino karinės prokuratūros įsakymai, nurodymai, instrukcijos, darbo planai, TSRS prokuratūros, Baltijos transporto prokuratūros, baseinų prokuratūrų darbo apžvalgos, susirašinėjimo su Lietuvos baseino karine prokuratūra baudžiamųjų bylų tyrimo, nusikaltėlių paieškos, teisiniais klausimais dokumentai, statistinės ataskaitos, prokuratūros darbo patikrinimų aktai, baudžiamosios bylos kaltinamoji išvada, pažyma apie užpuolimų ir vagysčių traukiniuose priežastis ir sąlygas

878

Klaipėdos srities prokuratūra

1950 – 1953 m.

10

Įsakymai, potvarkiai, direktyviniai nurodymai veiklos ir personalo klausimais, Klaipėdos srities, Klaipėdos miesto, rajonų prokuratūrų darbo patikrinimų aktai

879

Kretingos rajono prokuratūra

1950 – 1955 m., 1958 – 1961 m., 1963 – 1964 m., 1966 – 1967 m., 1970 m., 1972 – 1974 m., 1976 – 1989 m.

46

Darbo planai, pasitarimo protokolas, statistinės ataskaitos, operatyvinės statistinės ataskaitos, prokuratūros darbo patikrinimo aktai, informacija Valstybės saugumo komiteto įgaliotiniui ir Lietuvos TSR prokurorui apie teroristinių aktų Kretingos rajone tyrimą, susirašinėjimo su Lietuvos komunistų partijos Kretingos rajono komitetu partijos narių padarytų nusikaltimų klausimais, susirašinėjimo su Lietuvos TSR prokuratūra nusikaltimų tyrimo, teisiniais klausimais, ištremtų asmenų reabilitacijos klausimais dokumentai, perdavimo-priėmimo aktai, sudaryti, keičiantis prokuratūros vadovams

880

Skuodo rajono prokuratūra

1954 – 1956 m., 1984 – 1989 m.

13

Rajono prokuratūros operatyvinės statistinės ataskaitos, statistinės ataskaitos, rajono prokuratūros darbo patikrinimo aktai, susirašinėjimo su Lietuvos TSR

prokuratūra baudžiamųjų bylų iškėlimo, skundu nagrinėjimo ir kitais teisiniais klausimais dokumentai, koordinacinių pasitarimų protokolai

881

Šilutės rajono prokuratūra

1956 – 1960 m., 1963 – 1989 m.

54

Įsakymai veiklos klausimais, darbo planai, statistinės ataskaitos, perdavimo-priėmimo aktai, sudaryti keičiantis prokuratūros vadovams, bylų nomenklatūros

2003

Klaipėdos apskrities archyvas

2014 m.

8

Klaipėdos apskrities archyvo direktoriaus įsakymai ir jų registras 1V, archyve atlikto audito dokumentai, darbuotojų susirinkimų protokolai, susirašinėjimo su valstybės institucijomis priskirtos veiklos srities klausimais dokumentai, dokumentų perėmimo aktų registrai 2S, fondų (dokumentų) tvarkymo ir patikrinimo aktų registras 3S, dokumentus valstybės archyvui perduodančių įstaigų dokumentų valdymo patikrinimų pažymos ir jų registras P

2082

Klaipėdos visuomenės sveikatos centras

1990 – 2015 m.

530

Sveikatos apsaugos ministerijos įsakymai, Klaipėdos miesto mero potvarkiai apie centro steigimą, padalinių įsteigimą, reorganizaciją, direktoriaus įsakymai veiklos klausimais ir jų registrai (V6), gamybinių susirinkimų, skyriaus darbuotojų/vedėjų susirinkimų protokolai, darbo planai, darbo ataskaitos, etatų sąrašai, nutarimų dėl žemės sklypų skyrimo statyboms registracijos žurnalai, objektų priėmimo eksploatacijai registracijos žurnalai, informacija apie visuomeninę sveikatą mieste ir apskrityje, projektų ir jų priežiūros išvadų žurnalai, pareigybių instrukcijos, centro įstatai, vidaus tvarkos taisyklės, statistinės ataskaitos visais veiklos klausimais, konferencijų, seminarų, pasitarimų ir kitų renginių dokumentai, audito ataskaitos ir dokumentai apie patikrinimus, nuolat saugomų dokumentų registrai (V1), ūkinės – komercinės veiklos vykdymo sąlygų vertinimo pažymų registrai, leidimų – higienos pasų registrai

2083

Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūra

1990 – 2012 m.

156

Įsakymai, nurodymai veiklos ir personalo klausimais ir jų registracijos žurnalai, struktūrinių padalinių nuostatai, pasitarimų protokolai, darbo planai, veiklos ataskaitos, darbo analizės, statistinės ataskaitos apie prokurorų darbą, nusikaltimų išnagrinėjimo rezultatus, tardymo ir kvotos darbą, informacijos apie nusikalstamumo būklę ir prokuratūros darbą, ikiteisminio tyrimo ir procesinės veiklos patikrinimo pažymos, vyriausiojo prokuroro įsakymų, nurodymų, pavedimų vykdymo dokumentai, nuolatinio saugojimo veiklos dokumentų registrai, bylų nomenklatūros

2084

Klaipėdos rajono apylinkės prokuratūra

1990 – 2012 m.

192

Įsakymai, nurodymai veiklos ir personalo klausimais ir jų registracijos žurnalai, pasitarimų protokolai, darbo planai, veiklos ataskaitos, pažymos, apibendrinimai apie prokurorų darbą, nusikaltimų išnagrinėjimo rezultatus, tardymo ir kvotos darbą, informacijos apie nusikalstamumo būklę ir prokuratūros darbą, ikiteisminio tyrimo ir procesinės veiklos patikrinimo pažymos, pažymos apie praktiką ikiteisminio tyrimo medžiagose, baudžiamųjų bylų apskaitos žurnalas, nuolatinio saugojimo veiklos dokumentų registrai, bylų nomenklatūros

2085

Palangos miesto apylinkės prokuratūra

1994 – 2012 m.

159

Įsakymai, nurodymai veiklos ir personalo klausimais ir jų registracijos žurnalai, struktūrinių padalinių nuostatai, pasitarimų protokolai, darbo planai, veiklos ataskaitos, darbo analizės, statistinės ataskaitos apie prokurorų darbą, nusikaltimų išnagrinėjimo rezultatus, tardymo ir kvotos darbą, informacijos apie nusikalstamumo būklę ir prokuratūros darbą, ikiteisminio tyrimo ir procesinės veiklos patikrinimo pažymos, apibendrinimai dėl prokurorų veiklos ginant valstybės interesus bei asmenų pažeistas teises, nuolatinio saugojimo veiklos dokumentų registrai

2086

Kretingos rajono apylinkės prokuratūra

1990 – 2012 m.

113

Įsakymai veiklos klausimais ir jų registras, pasitarimų protokolai, veiklos planai ir ataskaitos, susirašinėjimo dokumentai, statistinės ataskaitos apie prokuroro darbą, ikiteisminio tyrimo veiklą, pareiškimų ir pranešimų apie nusikalstamas veikas išnagrinėjimą, ikiteisminio tyrimo įstaigų procesinės veiklos patikrinimų pažymos, pažymos, apibendrinimai apie prokurorų veiklą, ikiteisminių tyrimų dokumentų registras, nuolatinio saugojimo dokumentų registras

2087

Skuodo rajono apylinkės prokuratūra

1990 – 2012 m.

148

Įsakymai veiklos ir personalo klausimais bei jų registras, pasitarimų protokolai, veiklos planai ir ataskaitos, statistinės ataskaitos apie ikiteisminius tyrimus, prokuroro darbą, pranešimų ir pareiškimų apie nusikaltimus nagrinėjimą, informacijos apie teisėtumo būklę, ikiteisminio tyrimo įstaigų procesinės veiklos patikrinimų pažymos, įsakymų, nurodymų vykdymo kontrolės dokumentai, ikiteisminių tyrimų dokumentų registrai, baudžiamųjų bylų registrai, dokumentacijos planai.

2088

Šilutės rajono apylinkės prokuratūra

1990 – 2012 m.

109

Įsakymai veiklos ir personalo klausimais bei jų registracijos žurnalai, pasitarimų protokolai, darbo planai ir ataskaitos, statistinės ataskaitos apie prokurorų darbą, pažymos, apibendrinimai apie prokurorų veiklą, informacijos apie teisėtumo būklę, baudžiamųjų bylų apskaitos žurnalai, bylų nomenklatūros

2089

Klaipėdos apskrities viršininko administracijos žemės tvarkymo departamento Klaipėdos miesto žemėtvarkos skyrius

1992 m., 1994 – 2010 m.

43

Klaipėdos miesto valdybos žemėtvarkos tarnybos nuostatai, ataskaitos apie žemių paskirstymą pagal žemės naudotojų grupes ir žemės naudmenas, strateginiai veiklos planai, skyriaus vedėjo įsakymai veiklos klausimais ir jų registrai K, Valstybinės žemės Klaipėdos ir Neringos mieste nuomos, panaudos sutarčių registrai

2090

Klaipėdos apskrities viršininko administracijos žemės tvarkymo departamento Palangos miesto žemėtvarkos skyrius

1992 – 2010 m.

140

Ekspertų komisijų, sudarytų nuosavybės teisei į žemę atstatymo klausimais, susirinkimų

protokolai, įsakymai veiklos klausimais, statistinės ataskaitos, strateginiai veiklos planai, ataskaitos, Valstybės žemės pardavimo, nuomos, panaudos

sutarčių registracijos žurnalai, skyriaus vedėjo protokolai ,Dėl žemės sklypų suteikimo" , Valstybės žemės pirkimo–pardavimo sutarčių registravimo žurnalai, Valstybės žemės nuomos ir panaudos sutarčių registravimo žurnalai, išvadų dėl žemės, miško, vandens telkinio perdavimo neatlygintinai nuosavybėn registrai

2091

Klaipėdos apskrities viršininko administracijos žemės tvarkymo departamento Kretingos rajono žemėtvarkos skyrius

1993 – 2010 m.

83

Vedėjo įsakymai veiklos klausimais, aukcionų protokolai ir dalyvių registracijos žurnalai, žemės valdymo nuosavybės teisėmis faktą įrodančių dokumentų nagrinėjimo komisijos posėdžių protokolai, komisijos dėl kompensacijos už žemę ir mišką išmokėjimo protokolai, piliečių, kuriems atstatyta nuosavybės teise į žemę, mišką, vardiniai sąrašai

2092

Klaipėdos apskrities viršininko administracijos žemės tvarkymo departamento Skuodo rajono žemėtvarkos skyrius

1992 – 2010 m.

166

Tarnybos įsakymai veiklos klausimais, statistinės ataskaitos, ataskaitos apie žemių paskirstymą pagal žemės naudotojų grupes ir žemės naudmenas, patikrinimo aktai apie žemės reformos eigą, skyriaus protokolai dėl nuosavybės teisų atstatymo į žemę ir mišką, žemės valdymo nuosavybės teisėmis faktą įrodančių dokumentų nagrinėjimo komisijos posėdžių protokolai, ataskaitos apie žemių paskirstymą pagal žemės naudotojų grupes ir žemės naudmenas

2093

Klaipėdos visuomenės sveikatos centro Šilutės filialas

1991 – 2001 m.

59

Įsakymai veiklos klausimais, gamybinių pasitarimų protokolai, etatų sąrašai, darbo planai, statistinės ataskaitos pagrindinės veiklos klausimais, susirašinėjimo dokumentai

2094

Klaipėdos visuomenės sveikatos centro Klaipėdos rajono filialas

1991 – 2001 m.

75

Įsakymai veiklos klausimais, darbuotojų pareigybinės instrukcijos, gamybinių pasitarimų protokolai, etatų sąrašai, darbo planai, statistinės darbo ataskaitos, susirašinėjimo dokumentai

2095

Klaipėdos visuomenės sveikatos centro Palangos filialas

1991 – 2001 m.

88

Įsakymai veiklos klausimais ir jų registracijos žurnalas, etatų sąrašai, statistinės ataskaitos visais veiklos klausimais, gamybinių pasitarimų protokolai, darbo planai - sveikatos programos, profilaktinių skiepijimų planai ir metinės sergamumo ataskaitos

2096

Klaipėdos visuomenės sveikatos centro Kretingos filialas

1991 – 2001 m.

86

Įsakymai veiklos klausimais, darbuotojų pareigybinės instrukcijos, gamybinių pasitarimų protokolai, darbo planai, statistinės ataskaitos visais veiklos klausimais, nelaimingų atsitikimų registracijos žurnalas

2097

Klaipėdos visuomenės sveikatos centro Skuodo filialas

1991 – 2001 m.

63

Įsakymai veiklos klausimais, etatų sąrašai, darbo planai, veiklos apžvalgos, statistinės ataskaitos visais veiklos klausimais, audito ataskaita

2098

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Vėžaičių filialas

1990 – 2011 m.

367

Įsakymai veiklos klausimais, susirašinėjimo su Lietuvos

žemdirbystės institutu, Respublikos švietimo ministerija mokslinio tiriamojo darbo klausimais dokumentai, statistinės ir veiklos ataskaitos, administracijos posėdžių protokolai filialo veiklos klausimais, nuolat saugomų dokumentų registrai, darbo planai, mokslinio tiriamojo darbo ataskaitos, vykdytų bandymų dokumentai

2099

Klaipėdos apskrities viršininko administracijos žemės tvarkymo departamento Klaipėdos rajono žemėtvarkos skyrius

1992 – 2011 m.

103

Tarnybos įsakymai veiklos klausimais, statistinės ataskaitos, ataskaitos apie žemių paskirstymą pagal žemės naudotojų grupes ir žemės naudmenas, patikrinimo aktai apie žemės reformos eigą, skyriaus protokolai dėl nuosavybės teisų atstatymo į žemę ir mišką, žemės valdymo nuosavybės teisėmis faktą įrodančių dokumentų nagrinėjimo komisijos posėdžių protokolai, ataskaitos apie žemių paskirstymą pagal žemės naudotojų grupes ir žemės naudmenas, skyriaus darbuotojų susirinkimų protokolai, skyriaus veiklos patikrinimų aktai

2100

Kretingos rajono taryba

1990 – 1995 m.

88

Tarybos posėdžių protokolai ir sprendimai su priedais, sprendimų rengimo dokumentai, tarybos pirmininko potvarkiai veiklos klausimais, nuolatinių komisijų posėdžių protokolai, rajono įstaigų ūkinės-finansinės veiklos patikrinimų dokumentai, susirašinėjimo su respublikinėmis ir rajono įstaigomis dokumentai

2101

Kretingos rajono savivaldybės administracija

1990 – 2000 m.

440

Rajono tarybos, valdybos posėdžių protokolai su priedais, posėdžių rengimo dokumentai, valdytojo, mero, administratoriaus potvarkiai veiklos klausimais, sprendimų, potvarkių rengimo dokumentai, komitetų posėdžių protokolai, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, kultūros paveldo paminklų fondo tarybos posėdžių, darbuotojų susirinkimų protokolai

2102

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija

1990 – 1996 m.

430

Tarybos posėdžių protokolai ir sprendimai, tarybos komitetų posėdžių protokolai, valdybos posėdžių protokolai ir potvarkiai, posėdžių rengimo dokumentai, rajono valdytojo veiklos potvarkiai, potvarkių rengimo dokumentai, nepilnamečių reikalų komisijos veiklos, susirašinėjimo dokumentai, etatų sąrašai, administracijos ūkio išlaidų sąmatos

2103

Klaipėdos apskrities valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

1996 – 2011 m.

104

Įsakymai veiklos ir kadrų klausimais bei registracijos žurnalai, konferencijų, seminarų, darbuotojų pasitarimų protokolai, veiklos planai, veiklos ataskaitos, statistinės ataskaitos veiklos klausimais, tarnybos veiklos patikrinimo aktai

2104

Palangos miesto taryba

1990 – 1995 m.

137

Tarybos sesijų protokolai ir sprendimai, prezidiumo posėdžių protokolai ir sprendimai, sprendimų rengimo dokumentai, tarybos pirmininko potvarkiai, deputatų, nuolatinių komisijų veiklos, susirašinėjimo, gyventojų susirinkimų, miesto renginių dokumentai

2105

Palangos miesto savivaldybės administracija

1990 – 1997 m.

521

Tarybos posėdžių protokolai ir sprendimai, komitetų veiklos dokumentai, valdybos posėdžių protokolai ir sprendimai, posėdžių rengimo dokumentai, mero potvarkiai, potvarkių rengimo dokumentai, susirašinėjimo dokumentai, valdybos veiklos tikrinimo aktai ir pažymos, informacijos apie gyventojų pasiūlymų, pareiškimų vykdymą, reikalų perdavimo-priėmimo aktai, sudaryti keičiantis vadovams

2106

Neringos miesto taryba

1990 – 1994 m.

10

Tarybos sesijų protokolai

2107

Neringos savivaldybės administracija

1990 – 1995 m.

122

Tarybos sesijų, valdybos, savivaldybės posėdžių protokolai, sprendimai, posėdžių paruošiamoji medžiaga, mero, valdybos potvarkiai veiklos klausimais, etatų sąrašai, susitikimų su gyventojais protokolai, susirašinėjimo dokumentai, gyventojų pasiūlymų, pageidavimų kontrolinės kortelės

2108

Klaipėdos miesto valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

1991 – 2011 m.

211

Aukštesniųjų organizacijų įsakymai dėl įstaigos reorganizavimo, stoties įstatai, įsakymai veiklos ir personalo klausimais ir jų registracijos žurnalai, darbuotojų susirinkimų protokolai, etatų sąrašai, veiklos ataskaitos, statistinės atskaitos veiklos klausimais, susirašinėjimo dokumentai, leidimų prekybinei veiklai registracijos žurnalai, tikrinimo aktų registracijos žurnalai

2109

Šilutės rajono valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

1991 – 2011 m.

195

Įsakymai veiklos ir kadrų klausimais, ligoninės nuostatai, pareigybių instrukcijos, veiklos planai ir ataskaitos, etatų sąrašai, statistinės ataskaitos veiklos klausimais, darbuotojų gamybinių susirinkimų protokolai, susirašinėjimo, įstaigos reorganizavimo dokumentai, veterinarijos objektų patikrinimų aktai, pažymos, gyvūnų sveikatingumo, gerovės, identifikavimo veiklos patikrinimų aktai, epizootinių susirgimų registracijos žurnalas, tarnybos veiklos patikrinimų aktai, pažymos, kolektyvinės sutartys, bendras nuolatinio saugojimo dokumentų registras

2110

Palangos miesto valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

1991 – 2011 m.

127

Aukštesniųjų organizacijų įsakymai dėl įstaigos reorganizavimo, įregistravimo pažymėjimas, nuostatai (kopijos), įsakymai veiklos klausimais, darbuotojų susirinkimų protokolai, veiklos ataskaitos, statistinės ataskaitos veiklos klausimais, maisto kontrolės ataskaitos, epizootinių susirgimų ir vakcinavimo aktų registras, tarnybos audito ataskaita

2111

Skuodo rajono valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

1990 – 2011 m.

332

Įsakymai veiklos klausimais, darbuotojų susirinkimų protokolai, veiklos ataskaitos, statistinės ataskaitos veiklos klausimais, maisto kontrolės ataskaitos, epizootinių susirgimų ir vakcinavimo aktų registras, tarnybos audito ataskaita, priežiūros objektų patikrinimų aktai, etatų sąrašai, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai

2112

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija

1990 – 1991 m.

262

Valdybos posėdžių protokolai ir potvarkiai, potvarkių rengimo dokumentai, miesto mero potvarkiai ir jų rengimo dokumentai

Informaciją atnaujino: Edmundas Bareiša,
Informacija atnaujinta: 2017-02-09 12:17