Biudžetinė įstaiga, Naujoji Uosto g. 16, 92122 Klaipėda, tel.(8 46) 31 45 65,
el. p. [email protected], kodas Juridinių asmenų registre 190766042,
AB "Swedbank" atsiskaitomoji sąskaita LT137300010002332090

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

Naujienos

 


 

Tauragės krašto muziejuje 2017 m. gruodžio 7 d. atidaryta paroda „Tauragės žydų istorija archyviniuose dokumentuose“.

2017-12-08

Tauragės krašto muziejuje 2017 m. gruodžio 7 d. atidaryta paroda „Tauragės žydų istorija archyviniuose dokumentuose“. Parodoje eksponuojami dokumentai saugomi Klaipėdos regioninio valstybės archyvo Tauragės filiale, taip pat dalis dokumentų saugomų Lietuvos centriniame valstybės archyve, Lietuvos ypatingajame archyve ir Tauragės krašto muziejuje.

Dar ne taip seniai Tauragė ir jos kraštas buvo daug turtingesnė savo tautine sudėtimi. Tačiau tas netolimas laikas jau atrodo kaip kitas pasaulis. Viena iš miesto bendruomenių - žydai. Tarpukario Lietuvoje jie sėkmingai integravosi, mokėjo lietuvių kalbą, tarnavo kariuomenėje, priklausė Šaulių sąjungai, rėmė pilietines iniciatyvas, daugelis buvo ištikimi savo šalies piliečiai. Deja, Europą užvaldžiusios ideologijos likimą pakreipė savaip.

Kviečiame apsilankyti parodoje.

 

 

 


 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2016 m. lapkričio 23 d. nutarimu Nr. 1173

 

 

 

TAURAGĖS IR TELŠIŲ APSKRIČIŲ ARCHYVŲ REORGANIZAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

 

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Tauragės ir Telšių apskričių archyvų reorganizavimo sąlygų aprašas (toliau – Aprašas) nustato Tauragės apskrities archyvo ir Telšių apskrities archyvo reorganizavimo tvarką.

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 14 straipsniu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 2 d. nutarimu Nr. 621 „Dėl sutikimo reorganizuoti valstybės archyvus“.

 

II SKYRIUS

REORGANIZUOJAMŲ IR REORGANIZAVIME DALYVAUJANČIŲ BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ DUOMENYS

 

3. Duomenys apie reorganizuojamus juridinius asmenis:

3.1. Tauragės apskrities archyvas:

3.1.1. teisinė forma – biudžetinė įstaiga;

3.1.2. buveinės adresas – Tauragė, Gaurės g. 4A;

3.1.3. kodas –293171570;

3.1.4. duomenys apie biudžetinę įstaigą kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

3.2. Telšių apskrities archyvas:

3.2.1. teisinė forma – biudžetinė įstaiga;

3.2.2. buveinės adresas – Telšiai, Sedos g. 12;

3.2.3. kodas – 290767330;

3.2.4. duomenys apie biudžetinę įstaigą kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

4. Duomenys apie reorganizavime dalyvaujantį juridinį asmenį – Klaipėdos apskrities archyvą:

4.1. teisinė forma – biudžetinė įstaiga;

4.2. buveinės adresas – Klaipėda, Naujoji Uosto g. 16;

4.3. kodas – 190766042;

4.4. duomenys apie biudžetinę įstaigą kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

III SKYRIUS

REORGANIZAVIMO BŪDAS, PASIBAIGIANČIOS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS, PO REORGANIZAVIMO VEIKSIANTI BIUDŽETINĖ ĮSTAIGA

 

5. Reorganizavimo būdas – Tauragės apskrities archyvas ir Telšių apskrities archyvas reorganizuojami jungimo būdu, prijungiant juos prie Klaipėdos apskrities archyvo, kuriam pereina visos reorganizuojamų Tauragės apskrities archyvo ir Telšių apskrities archyvo teisės ir pareigos. Po reorganizavimo veiksiančios biudžetinės įstaigos Klaipėdos apskrities archyvo pavadinimas bus pakeistas į Klaipėdos regioninį valstybės archyvą.

6. Po reorganizavimo pasibaigiančios biudžetinės įstaigos – Tauragės apskrities archyvas ir Telšių apskrities archyvas.

7. Po reorganizavimo veiksianti biudžetinė įstaiga – Klaipėdos regioninis valstybės archyvas.

 

IV SKYRIUS

MOMENTAS, NUO KURIO PASIBAIGIANČIŲ BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ TEISĖS IR PAREIGOS PEREINA PO REORGANIZAVIMO VEIKSIANČIAI BIUDŽETINEI ĮSTAIGAI

 

8. Po reorganizavimo pasibaigiančių biudžetinių įstaigų Tauragės apskrities archyvo ir Telšių apskrities archyvo teisės ir pareigos 2017 m. sausio 1 d. perduodamos po reorganizavimo veiksiančiai biudžetinei įstaigai – Klaipėdos regioniniam valstybės archyvui. Po reorganizavimo veiksiančios biudžetinės įstaigos Klaipėdos regioninio valstybės archyvo nuostatai turi būti įregistruoti Juridinių asmenų registre iki 2016 m. gruodžio 31 dienos.

 

V SKYRIUS

PO REORGANIZAVIMO VEIKSIANČIOS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS SAVININKO TEISES IR PAREIGAS ĮGYVENDINANTI INSTITUCIJA

 

9. Po reorganizavimo veiksiančios biudžetinės įstaigos savininko teises ir pareigas (išskyrus sprendimų dėl pertvarkymo, reorganizavimo, likvidavimo ir buveinės pakeitimo priėmimą) įgyvendins Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.

10. Aprašas skelbiamas reorganizuojamų Tauragės apskrities archyvo, Telšių apskrities archyvo ir po reorganizavimo veiksiančios biudžetinės įstaigos Klaipėdos regioninio valstybės archyvo interneto svetainėse http://www.archyvai.lt/lt/taa.html, http://www.archyvai.lt/lt/tlaa_naujienos.html, http://www.archyvai.lt/lt/klaa_naujienos.html ir vieną kartą raštu pranešama visiems kreditoriams.

 

 

 

––––––––––––––––––––


 

Informuojame, kad bendradarbiaujant Lietuvos valstybės istorijos archyvui, Klaipėdos apskrities archyvui ir Klaipėdos universitetui yra suskaitmenintos Lietuvos valstybės istorijos archyve saugomo archyvinio fondo Nr. 1417 „Klaipėdos krašto ipotekos knygų kolekcija“ bylos (97 apsk. vnt). Šiame archyviniame fonde sukauptos Vilniaus apskrities (bylų Nr. 4 – 8) 1915 – 1917 metų civilinių ir baudžiamųjų procesų registracijos sąrašai, Klaipėdos krašto (bylų Nr. 9 – 100) įvairių vietovių* 1744 – 1944 metų notarinės knygos bei Klaipėdos (Memell) miesto 1806 – 1856 metų žemės sklypų registras pagal 1785 metų numeraciją. Su šiomis bylomis (skaitmenine forma) galite susipažinti Klaipėdos apskrities archyvo skaitykloje.

*- Memell, Gűndullen, Karkelbeck, Dawillen, Carlsberg, Tauerlauken, Schmelz (Spitzhut), Gabergischken, Schattern, Nidden, Laugallen, Brusdeilinen, Purmallen (Megallen Kiaul), Kalwen, Heyhof, Sheipen Toms, Mellneraggen, Picklaszen, Wittauten, Paugen, Wessat-Hermann, Schaulen, Anduln, Wallehnen, Wirkutten, Wittinen, Groȝ Jagschen, Hohenflur, Dautzen Niclau, Ilgauden Mauserim, Kepal-Klauss, Kl. Zagschen, Kruken-Gerge, Matzwochlen, Matz Nauda Baltrum, Nausseden Jacob, Paul Narmund, Szabern Wittko, Thalen, Uszaneiten, Bernsteinbruch, Jagutten, Graumen, Grűnheide, Martindorf, Dumpen, Matz-Mazuhren, Jurgen, Terrauben, Schattern, Schlappschill, Schnaugsten, Janischken, Preil, Gr. Jagschen, Clemmenhof


 


 

Klaipėdos apskrities archyvas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti parengė virtualią parodą "1990 m. kovo 11-oji Klaipėdos miesto tarybos dokumentuose".

Kviečiame susipažinti su parodoje eksponuojamais dokumentais.

Archyvo internetiniame puslapyje         arba   


 

Laikraštyje "Vakarų ekspresas" ir šio laikraščio internetiniame portale 2015 m. vasario 18 d. publikuotas reporterės Virginijos Samulionytės straipsnis "Klaipėdos archyvuose - nuo autobiografijų iki kojinių" apie Klaipėdos miesto savivaldybės ir Klaipėdos apskrities archyvus.

Su straipsniu galima susipažinti čia


 

Laidoje "Universitetai.lt" buvo parodytas Klaipėdos universiteto televizijos reportažas apie Klaipėdos apskrities archyvo parengto fotoalbumo „Technika ir gamta: Klaipėdos uostas XIX a. pabaigoje – XX a. pirmoje pusėje“ pristatymą Klaipėdos miesto visuomenei.

Vaizdo siužetą galite pažiūrėti čia        

 


 

Informuojame, kad sprendimas dėl archyvų reorganizavimo iki 2014 m. gruodžio 31 d. nėra patvirtintas ir  visos sąskaitos bei kiti  teisiniai santykiai yra tęsiami, taip kaip buvo.

 


 

Virtualios parodos „Technika, gamta ir žmonės“ lankytojus kvietėme sudalyvauti konkurse - peržiūrėjus eksponuojamas fotonuotraukas, suskaičiuoti, keliose iš jų yra įamžinti Klaipėdos krašto žmonės.

Šiandien skelbiame teisingą atsakymą: Klaipėdos krašto žmonės yra įamžinti 47 fotonuotraukose.

Žmonės nebuvo užfiksuoti tik fotonuotraukose Nr. 17, 31 ir 35.

 

Teisingą atsakymą atsiuntė Romualdas Adomavičius, kuriam dovanojame fotonuotraukų albumą „Technika ir gamta: Klaipėdos uostas XIX a. pabaigoje – XX a. pirmoje pusėje“.

Sveikiname nugalėtoją, o visiems dalyviams dėkojame už dalyvavimą.

 


 

Apie mus rašo


 

2014 m. gruodžio 5 d. Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje įvyko Klaipėdos apskrities archyvo parengto fotoalbumo „Technika ir gamta: Klaipėdos uostas XIX a. pabaigoje – XX a. pirmoje pusėje“ pristatymas Klaipėdos miesto visuomenei. Leidinys parengtas bendradarbiaujant su Klaipėdos universiteto Istorijos katedra, išleido – Klaipėdos universiteto leidykla. Fotoalbume su įvadu bei tekstais lietuvių, anglų ir rusų kalbomis, pirmą kartą publikuojamos Klaipėdos apskrities archyve saugomos Klaipėdos uosto, molų įrengimo darbus, Kuršių marias ir Baltijos jūros audrų nualintas pakrantes XX a. pirmoje pusėje įamžinusios fotonuotraukos. Leidinys skirtas supažindinti klaipėdiečius ir miesto svečius su Klaipėdos uosto istorija. Renginyje pranešimus skaitė Mažosios Lietuvos muziejaus direktorius Jonas Genys, Klaipėdos apskrities archyvo direktorius Edmundas Bareiša. Išsamiai leidinį pristatė ir diskusiją apie Klaipėdos miesto ir uosto sąsajas vedė prof. dr. Vygantas Vareikis.

 

 

Vaizdo siužetą apie vykusį knygos pristatymą galite pažiūrėti čia   

 


 

Jau antrus metus iš eilės Klaipėdos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Istorijos katedros studentai atlieka archyvinę praktiką Klaipėdos apskrities archyve. Per 100 valandų praktinio darbo studentai susipažįsta su Klaipėdos apskrities archyvu ir veikla, jo vieta Lietuvos archyvų sistemoje, archyve saugomais dokumentais. Studentai taip pat atlieka su archyvine veikla susijusias užduotis: ieško įvairaus pobūdžio informacijos bylose, padeda archyvo specialitams tikslinti topografiją, atlikti bylų būklės ir kiekio patikrinimus  ir pan.

 

   

 

_____________________________________________________________________

 

 

 

 

Klaipėdos apskrities archyvas 2013 m. kovo 18 d. pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Klaipėdos universitetu. Sutartyje aptartos galimybės bendradarbiauti renginių organizavimo, mokslinių ir taikomųjų tyrimų, istorinių šaltinių duomenų bazių kūrimo, projektų rengimo, kvalifikacijos kėlimo ir studijų srityse.

 

 

 


Klaipėdos apskrities archyvas 2013 m. kovo 19 d. pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriumi. Sutartyje aptartas abiejų įstaigų dalyvavimas bendruose renginiuose, seminaruose, konferencijose, pristatymuose ir parodose, bendradarbiavimas dalinantis gerąja patirtimi, sukauptomis žiniomis bei aktualia informacija.

 

 

 

 

 

 

 

Informaciją atnaujino: Edmundas Bareiša,
Informacija atnaujinta: 2022-06-20 10:28