Biudžetinė įstaiga, Naujoji Uosto g. 16, 92122 Klaipėda, tel.(8 46) 31 45 65,
el. p. klaipeda@archyvai.lt, kodas Juridinių asmenų registre 190766042,
AB "Swedbank" atsiskaitomoji sąskaita LT137300010002332090

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

Įstaigų konsultavimas Klaipėdos regioniniame valstybės archyve

 

ĮSTAIGŲ KONSULTAVIMO KLAIPĖDOS REGIONINIAME VALSTYBĖS ARCHYVE ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

2019-10-17 Nr. 2R-152

Klaipėda

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Kodas

PAS36752

2.

Versija

3

3.

Pavadinimas

Įstaigų konsultavimas Klaipėdos regioniniame valstybės archyve

4.

Paslaugos gavėjai

Juridiniams asmenims ne verslo tikslais

5.

Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga

Valstybės perduota funkcija

6.

Aprašymas

Įstaigas atstovaujantys asmenys konsultuojami Klaipėdos regioninio valstybės archyvo (toliau - Archyvas) kompetencijos klausimais žodžiu (telefonu, tiesiogiai atvykus į Archyvą, institucijose, įstaigose ir įmonėse), raštu (atsiuntus paklausimus paštu ar per pasiuntinį), elektroniniu paštu. Informacija teikiama Nacionalinio dokumentų fondo administravimo, dokumentų valdymo ir naudojimo srities reglamentavimo klausimais:

1. Dokumentų rengimo, tvarkymo, apskaitos ir saugojimo;

2. Oficialiųjų elektroninių dokumentų valdymo reglamentavimo;

3. Dokumentų saugojimo terminų nustatymo, terminų rodyklių taikymo;

4. Dokumentų vertės ekspertizės atlikimo;

5. Likviduojamų / reorganizuojamų juridinių asmenų veiklos dokumentų perdavimo toliau saugoti;

6. Valstybės perduotos ir savivaldybėms priskirtos archyvinių dokumentų tvarkymo funkcijos;

7. Elektroninio archyvo informacinės sistemos naudojimo.

7.

Paslaugos rezultatas

Suteikta paslauga

8.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas;

Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas;

Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas;

Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 „Dėl Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo

9.

Už paslaugos suteikimą atsakingi darbuotojai

Giedrutė Vaivadaitė

Lina Markaitienė

Eglė Rosinaitė

Danutė Dičmonienė

Ilona Dargienė

Donata Liaudanskienė

10.

Paslauga mokama

Ne

11.

Paslaugos grupės ir pogrupiai

Kitos paslaugos

12.

Gyvenimo atvejai

Kita

13.

Iniciavimo forma

Asmuo turi nurodyti atstovaujamos įstaigos pavadinimą, savo vardą, pavardę, pareigų pavadinimą, kontaktinius duomenis (jei klausimo pobūdis reikalauja išsamesnio nagrinėjimo), aiškiai išdėstyti klausimo esmę

14.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:

Kreipdamasis asmuo turi pateikti klausimą ir su šiuo klausimu susijusią informaciją

15.

Pastabos

Paslauga galutinė

16.

Ne el. būdu teikiama paslauga

 

17.

Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas

KLRVA_adm_pasl_4_schema.pdf

18.

Neelektroninės paslaugos suteikimo trukmė

Paslauga suteikiama iš karto, jei klausimo pobūdis nereikalauja išsamesnio nagrinėjimo;

20 darbo dienų, jei klausimo pobūdis reikalauja išsamesnio nagrinėjimo

_______________

 

 

 

 

 

 

Informaciją atnaujino: Edmundas Bareiša,
Informacija atnaujinta: 2021-04-30 11:54