O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

Alma Kaupienė

DARBUOTOJAS ATLIEKA ŠIAS FUNKCIJAS:

 

priima dokumentus, mikrofilmus darbui ir užtikrinti jų saugumą;

atlieka mikrofilmų ryškinimo, konservavimo bei restauravimo darbus;

tikrina kopijas, montuoja juostas, ruošia dokumentus kopijavimui;

kopijuoja mikrofilmus;

atlieka nukopijuotų juostų cheminį fotografinį apdorojimą;

gamina tirpalus cheminiam apdorojimui;

renka panaudotus cheminius tirpalus utilizavimui;

atlieka aparatūros profilaktiką ir kitus techninius darbus;

vykdo kitas archyvo vadovybės ir skyriaus vedėjo pavestas užduotys.

 

 

DARBUOTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS:

 

turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą, fotografo (fototechniko) kvalifikaciją ir profesinės patirties;

būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais darbo santykius;

žinoti Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymą, Lietuvos centrinio valstybės archyvo (toliau – LCVA) nuostatus, vidaus darbo tvarką, Kopijavimo ir mikrofilmavimo skyriaus nuostatus ir kitus LCVA darbą reglamentuojančius teisės aktus;

žinoti fotojuostų apdorojimo technologiją, darbo instrukcijas, standartus ir griežtai jų laikytis, atliekant pagamintų kopijų cheminį apdorojimą;

gebėti spręsti jam patikėtas užduotis, tvarkyti su darbu susijusią dokumentaciją;

mokėti savarankiškai ir kvalifikuotai atlikti darbus;

žinoti darbuotojo saugos ir sveikatos bei priešgaisrines taisykles ir laikytis jų reikalavimų;

būti pareigingam, darbščiam, kūrybingam, iniciatyviam, gebėti bendrauti, visada laikantis etikos normų.

 

 

Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2018-09-03 13:20