O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

Ana Barisionakienė

DARBUOTOJAS ATLIEKA ŠIAS FUNKCIJAS:

 

remiantis tyrimais pagrįstomis metodikomis atlieka sudėtingus restauravimo ir   konservavimo darbus, išsaugodamas restauruojamo dokumento estetinį, istorinį ir fizinį autentiškumą.

kontroliuoti darbuotojų, turinčių žemesnę kvalifikaciją, atliekamų darbų kokybę.

domisi naujomis metodikomis, rūpinasi savo kvalifikacijos kėlimu.

konsultuoja restauravimo klausimais kitus restauratorius.

prireikus dalyvauti archyvo komisijų darbe, rengiant teisės aktų projektus.

užtikrina dokumentų, gautų iš valstybinių archyvų, saugumą.

nesant skyriaus vedėjo, atlikti jo funkcijas.

vykdo kitas archyvo vadovybės ir skyriaus vedėjo pavestas užduotis.

 

 

DARBUOTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS:

 

būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais darbo santykius.

žinoti Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymą, Lietuvos centrinio valstybės archyvo (toliau – LCVA) nuostatus, vidaus darbo tvarką, Dokumentų restauravimo skyriaus nuostatus ir kitus LCVA darbą reglamentuojančius teisės aktus.

turėti restauratoriaus kvalifikaciją.

mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas apie skyriaus veiklą.

mokėti racionaliai, tikslingai planuoti, organizuoti skyriaus darbą, savarankiškai pasirinkti sprendimo metodus ir būdus.

sugebėti rengti skyriaus teisės aktų projektus.

sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų valdymo taisykles, mokėti taikyti jas praktikoje.

mokėti dirbti kompiuteriu, turėti užsienio kalbos pagrindus.

būti pareigingam, darbščiam, kūrybingam, iniciatyviam, gebėti bendrauti su savo ir kitų įstaigų tarnautojais, visada laikantis etikos normų, lygių galimybių principų.

 

 

Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2018-08-31 11:38