O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

Anna Dedulevič

DARBUOTOJAS ATLIEKA ŠIAS FUNKCIJAS:  

 

Pagal nustatytus kriterijus, atrenka ir parengia perklausai ar peržiūrai į archyvą priimtus garso ir videodokumentus; 

Renka duomenis (nustato įvykius, datas, personalijas) garso ir videodokumentų aprašymui; 

Aprašo neaprašytus garso ir videodokumentus, duomenis įtraukia Į kompiuterinę informacinę sistemą ir kitus apskaitos dokumentus; 

Teikia garso ir videodokumentus Vaizdo ir garso dokumentų ekspertų komisijai; 

Papildo ir tobulina informaciją apie garso ir videodokumentus, esančius kompiuterinėje informacinėje sistemoje ir kituose apskaitos dokumentuose; 

Aptarnauja tyrinėtojus, rengia atsakymus į teminius paklausimus; 

Esant reikalui, dalyvauja archyvo komisijų veikloje; 

Siekiant archyvo strateginių tikslų įgyvendinimo, vykdo kitus vienkartinio pobūdžio archyvo vadovybės ir skyriaus vedėjo pavedimus.

 

  

DARBUOTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS: 

 

Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais darbo santykius; 

Žinoti Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymą, Lietuvos nacionalinio dokumentų fondo sudėtį, organizavimą, saugojimą, naudojimą reglamentuojančius teisės aktus, Lietuvos centrinio valstybės archyvo (toliau – LCVA) nuostatus, vidaus darbo tvarką, Garso ir videodokumentų skyriaus nuostatus ir kitus LCVA darbą reglamentuojančius teisės aktus; 

Žinoti Lietuvos Respublikos Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą; 

Žinoti archyvo garso ir videodokumentų komplekso sudėtį, jo saugojimo, komplektavimo ir naudojimo tvarką reglamentuojančius teisės aktus; 

Išmanyti dokumentų valdymo taisykles, dokumentų aprašymo reikalavimus ir mokėti taikyti juos praktikoje; 

Mokėti savarankiškai ir kvalifikuotai organizuoti ir atlikti darbą; 

Turėti aukštąjį išsilavinimą, mokėti dirbti kompiuteriu, mokėti anglų kalbą; 

Būti pareigingam, darbščiam, kūrybingam, iniciatyviam, gebėti bendrauti, visada laikantis etikos normų, lygių galimybių principų; 

Nuolat kelti savo kvalifikaciją.

 

 

 

 

Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2018-08-31 08:27