O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

Ana Dedulevič

DARBUOTOJAS ATLIEKA ŠIAS FUNKCIJAS:  

 

Pagal nustatytus kriterijus, atrenka ir parengia perklausai ar peržiūrai į archyvą priimtus garso ir videodokumentus; 

Renka duomenis (nustato įvykius, datas, personalijas) garso ir videodokumentų aprašymui; 

Aprašo neaprašytus garso ir videodokumentus, duomenis įtraukia Į kompiuterinę informacinę sistemą ir kitus apskaitos dokumentus; 

Teikia garso ir videodokumentus Vaizdo ir garso dokumentų ekspertų komisijai; 

Papildo ir tobulina informaciją apie garso ir videodokumentus, esančius kompiuterinėje informacinėje sistemoje ir kituose apskaitos dokumentuose; 

Aptarnauja tyrinėtojus, rengia atsakymus į teminius paklausimus; 

Esant reikalui, dalyvauja archyvo komisijų veikloje; 

Siekiant archyvo strateginių tikslų įgyvendinimo, vykdo kitus vienkartinio pobūdžio archyvo vadovybės ir skyriaus vedėjo pavedimus.

 

  

DARBUOTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS: 

 

Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais darbo santykius; 

Žinoti Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymą, Lietuvos nacionalinio dokumentų fondo sudėtį, organizavimą, saugojimą, naudojimą reglamentuojančius teisės aktus, Lietuvos centrinio valstybės archyvo (toliau – LCVA) nuostatus, vidaus darbo tvarką, Garso ir videodokumentų skyriaus nuostatus ir kitus LCVA darbą reglamentuojančius teisės aktus; 

Žinoti Lietuvos Respublikos Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą; 

Žinoti archyvo garso ir videodokumentų komplekso sudėtį, jo saugojimo, komplektavimo ir naudojimo tvarką reglamentuojančius teisės aktus; 

Išmanyti dokumentų valdymo taisykles, dokumentų aprašymo reikalavimus ir mokėti taikyti juos praktikoje; 

Mokėti savarankiškai ir kvalifikuotai organizuoti ir atlikti darbą; 

Turėti aukštąjį išsilavinimą, mokėti dirbti kompiuteriu, mokėti anglų kalbą; 

Būti pareigingam, darbščiam, kūrybingam, iniciatyviam, gebėti bendrauti, visada laikantis etikos normų, lygių galimybių principų; 

Nuolat kelti savo kvalifikaciją.

 

 

 

 

Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2018-08-31 08:27