O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

Artūras Tomelaitis

DARBUOTOJAS ATLIEKA ŠIAS FUNKCIJAS:

 

Atlieka techninius garso ir videodokumentų parengimo skaitmeninimui darbus;

Skaitmenina garso ir videodokumentus;

Parengia ir įkelia suskaitmenintus garso ir videodokumentus į skaitmenines saugyklas;

Atlieka garso ir videodokumentų profilaktiką;

Rūpinasi skyriuje esančia garso ir videoįranga, teikia pasiūlymus dėl jos atnaujinimo;

Dalyvauja rengiant garso ir videodokumentų parodas, ekskursijas, susitikimus;

Prireikus, dalyvauja archyvo komisijų veikloje;

Siekiant archyvo strateginių tikslų įgyvendinimo, vykdo kitus vienkartinio pobūdžio archyvo vadovybės ir skyriaus vedėjo pavedimus.

 

 

DARBUOTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS:

 

Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais darbo santykius;

Žinoti Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymą, Lietuvos nacionalinio dokumentų fondo sudėtį, organizavimą, saugojimą, naudojimą reglamentuojančius teisės aktus, Lietuvos centrinio valstybės archyvo (toliau – LCVA) nuostatus, vidaus darbo tvarką, Garso ir videodokumentų skyriaus nuostatus ir kitus LCVA darbą reglamentuojančius teisės aktus;

Žinoti archyvo garso ir videodokumentų komplekso sudėtį, jo saugojimo, komplektavimo ir naudojimo tvarką reglamentuojančius teisės aktus;

Mokėti savarankiškai ir kvalifikuotai organizuoti ir atlikti darbą;

Turėti aukštąjį koleginį išsilavinimą, mokėti dirbti garso ir videodokumentų apdorojimo programomis, turėti užsienio kalbos pagrindus;

Būti pareigingam, darbščiam, kūrybingam, iniciatyviam, gebėti bendrauti, visada laikantis etikos normų, lygių galimybių principų;

Nuolat kelti savo kvalifikaciją.

 

 

 

 

Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2018-08-31 08:01