O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

Birutė Eitminavičiūtė

DARBUOTOJAS ATLIEKA ŠIAS FUNKCIJAS:

 

atlieka negatyvinės mikrofilmavimo juostos testą, nustatant eksponavimo režimo sąlygas;

priima dokumentus ir ruošia juos mikrofilmavimui;

mikrofilmuoja dokumentus;

filmavimo metu pildo mikrofilmuotų dokumentų aprašą ir užsakymo formą;

užtikrina dokumentų saugumą;

baigus darbus, grąžina dokumentus;

atlieka kasdieninę aparatūros priežiūrą;

informuoja technikos specialistus apie pastebėtus aparatūros gedimus;

vykdo archyvo vadovybės ir skyriaus vedėjo pavestas užduotis.

 

 

DARBUOTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS:

 

turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą arba profesinės patirties;

būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais darbo santykius;

žinoti Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymą, Lietuvos centrinio valstybės archyvo (toliau – LCVA) nuostatus, vidaus darbo tvarką, Kopijavimo ir mikrofilmavimo skyriaus nuostatus ir kitus LCVA darbą reglamentuojančius teisės aktus;

žinoti darbo su mikrofilmavimo technika (mikrofilmavimo kameromis) instrukcijas;

žinoti mikrofilmavimo proceso eigą, laikytis mikrofilmavimo darbų standartų ir taisyklių, filmuojant archyvinius dokumentus;

gebėti spręsti jam patikėtas užduotis, tvarkyti su darbu susijusią dokumentaciją.

žinoti darbuotojų saugos ir sveikatos bei priešgaisrines taisykles ir laikytis jų reikalavimų skyriuje;

.8. būti pareigingam, darbščiam, kūrybingam, iniciatyviam, gebėti bendrauti, visada laikantis etikos normų.

 

 

Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2018-09-03 13:12