O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

Brigita Verbuvienė

DARBUOTOJAS ATLIEKA ŠIAS FUNKCIJAS:

 

Pagal nustatytus kriterijus, atrenka ir parengia perklausai ar peržiūrai į archyvą priimtus garso ir videodokumentus;

Renka pirminius duomenis garso ir videodokumentų aprašymui – nustato įvykius, datas, personalijas;

Aprašo neaprašytus garso ir videodokumentus, duomenis įtraukia į kompiuterinę duomenų informacinę sistemą ir kitus apskaitos dokumentus;

 Atlieka sukauptų dokumentų pirminį aprašymą;

Atlieka įvairius techninius garso ir videodokumentų tvarkymo ir apskaitos darbus;

Esant reikalui, aptarnauja tyrinėtojus;

Siekiant archyvo strateginių tikslų įgyvendinimo, vykdo kitus vienkartinio pobūdžio archyvo vadovybės ir skyriaus vedėjo pavedimus.

 

 

DARBUOTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS:

 

Žinoti Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymą, Lietuvos nacionalinio dokumentų fondo sudėtį, organizavimą, saugojimą, naudojimą reglamentuojančius teisės aktus, Lietuvos centrinio valstybės archyvo (toliau – LCVA) nuostatus, vidaus darbo tvarką, Garso ir videodokumentų skyriaus nuostatus ir kitus LCVA darbą reglamentuojančius teisės aktus;

Žinoti archyvo garso ir videodokumentų komplekso sudėtį, jo saugojimo, komplektavimo ir naudojimo tvarką reglamentuojančius teisės aktus;

Mokėti savarankiškai ir kvalifikuotai organizuoti ir atlikti darbą. Gebėti spręsti jam patikėtas užduotis, tvarkyti su darbu susijusią dokumentaciją;

Turėti vidurinį išsilavinimą ir įgytą profesinę kvalifikaciją, mokėti dirbti kompiuteriu, turėti užsienio kalbos pagrindus;

Būti pareigingam, darbščiam, kūrybingam, iniciatyviam, gebėti bendrauti, visada laikantis etikos normų, lygių galimybių principų;

Nuolat kelti savo kvalifikaciją.

 

 

Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2018-08-31 08:12