O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

Danutė veronika Valienė

DARBUOTOJAS ATLIEKA ŠIAS FUNKCIJAS:

 

Renka informaciją apie būtinas įamžinti asmenybes, svarbiausius valstybės įvykius ir reikšmingiausias politines, ekonomines, kultūrines, socialines problemas.

Bendrauja su Lietuvos Respublikos valstybės bei savivaldybių institucijomis, su kitomis valstybės žinybomis.

Analizuoja europinę ir pasaulinę kino metraščių kūrimo praktiką, taiko ją savo darbe.

Teikia pasiūlymus dėl Valstybės kino metraščio tematikos.

Rengia autorinių sutarčių su Valstybės kino metraščio leidinių autoriais projektus.

Organizuoja Valstybės kino metraščio leidinių filmavimą, kino juostos ryškinimą, montažą, garsinimą bei baigtų leidinių perdavimą nuolat saugoti.

Vykdo skyriaus vedėjo ir archyvo direktoriaus įsakymus, pavedimus bei nurodymus.

 

 

DARBUOTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS:

 

Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais darbo santykius.

Žinoti Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymą, Lietuvos nacionalinio dokumentų fondo sudėtį, organizavimą, saugojimą, naudojimą reglamentuojančius teisės aktus, Lietuvos centrinio valstybės archyvo (toliau – LCVA) nuostatus, vidaus darbo tvarką.

Žinoti archyvo kino dokumentų komplekso sudėtį, jo saugojimo, komplektavimo ir naudojimo tvarką reglamentuojančias taisykles.

Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą.

Mokėti savarankiškai ir tinkamai organizuoti darbą, dirbti kompiuteriu, turėti užsienio kalbos pagrindus.

Būti pareigingam, darbščiam, kūrybingam, iniciatyviam, gebėti bendrauti laikantis etikos normų, lygių galimybių principų.

Nuolat kelti savo kvalifikaciją.

 

Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2018-08-31 10:27