O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

Donatas Šriupša

DARBUOTOJAS ATLIEKA ŠIAS FUNKCIJAS:

 

● organizuoja Ūkio skyriaus darbą, rengia planus, ataskaitas;           

● sprendžia pastatų eksploatacijos, remonto ir aprūpinimo technologine įranga klausimus;

● organizuoja archyvo aprūpinimą ūkio inventoriumi ir orgtechnika;

● organizuoja archyvo pastatuose esančių elektros, šilumos, vandentiekio, telefono tinklų bei kitų inžinerinių įrenginių eksploatavimą;

● organizuoja remonto darbus, kontroliuoja jų vykdymą, priima darbus;

● atsako už pastatų ir statinių techninį stovį;

● vadovauja rengiant paslaugų ir prekių pirkimo konkursus;

● organizuoja archyvo pastatų ir juose esančio turto apsaugą;

● vykdo kitas administracijos pavestas užduotis.

 

 

DARBUOTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS:

 

● būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės ir norminiais aktais, reglamentuojančiais darbo santykių reguliavimą, darbų ir priešgaisrinę saugą, mokėti juos taikyti praktikoje;

● mokėti analizuoti kritines situacijas, gebėti jas savarankiškai spręsti;

● mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo ir pavaldžių darbuotojų darbą;

● išmanyti reikalavimus, keliamus archyvinių dokumentų saugumui ir išsaugojimui, diegti šioje srityje pažangiausias technologijas;

● būti pareigingas, darbštus, mokėti bendrauti su žmonėmis, dirbti kompiuteriu, vairuoti automobilį.

 

 

Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2018-04-12 08:02