O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

Gintautas Petkevičius

DARBUOTOJAS ATLIEKA ŠIAS FUNKCIJAS:

 

● prižiūri ir administruoja LCVA naudojamas operacines sistemas ir taikomąsias programas;

● prižiūri ir administruoja skaitmenines e-kinas saugyklas;

● prižiūri ir administruoja  interneto svetainę “e-kinas.lt”;

● prižiūri kompiuterinės technikos ir tinklų darbą, analizuoja problemas ir jas šalina;

● užtikrina sklandų sistemų darbą;

● teikia pagalba programinės ir techninės įrangos sistemų vartotojams;

● vykdo  kitus archyvo vadovybės ir skyriaus vedėjo pavedimus ir užduotis.

 

   

DARBUOTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS:

 

● žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų valdymą, informacijos apsaugą ir teikimą;

● turėti aukštesnįjį  fizinių mokslų (matematikos, informatikos) išsilavinimą, nuolat kelti savo kvalifikaciją;

● išmanyti šiuolaikines kompiuterines technologijas, programas bei tinklus;

● mokėti kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

● savarankiškai organizuoti savo darbą;

● sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu valstybine kalba, žinoti teisės aktų, kitų dokumentų rengimo ir įforminimo reikalavimus;

● mokėti rusų, anglų arba vokiečių kalbą;

● išmanyti  fizinę IBM Serverių sandarą ir veikimo principus;

● mokėti diegti ir administruoti Microsoft Windows Server 2008 operacines sistemas;

● mokėti diegti ir administruoti virtualius serverius (virtualizacijos programinė įranga Microsoft Hyper – V);

● išmanyti IP įrangos, tinklo komutatorių, ugniasienių ir kitos tinklo įrangos administravimą;

● būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, gebėti bendrauti.

 

 

 

Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2017-11-13 10:42