O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

Jan Voiniuš

DARBUOTOJAS ATLIEKA ŠIAS FUNKCIJAS:

 

● atsako už archyvo elektros, šilumos tinklų ūkį;

● instruktuoja pavaldžius darbuotojus darbo saugos ir elektrosaugos klausimais;

● organizuoja ir vykdo kartu su pavaldžiais darbuotojais elektros, šilumos, gaisro gesinimo, priešgaisrinės signalizacijos, ventiliacijos, apsaugos ir kitų sistemų priežiūrą ir remontą;

● prižiūri liftų darbą;

● rengia elektros įrenginių rejestrą;

● organizuoja elektros įrenginių remonto darbus, techninius patikrinimus, bandymus;

● kontroliuoja elektros ir šilumos energijos taupų naudojimą, rengia ataskaitas apie sunaudotą energiją;

● aprūpina sistemų priežiūrai ir remontui reikalingomis medžiagomis;

● aprūpina darbuotojus individualiosios ir kolektyvinės saugos priemonėmis, saugos ženklais ir plakatais;

● vykdo kitas vadovybės pavestas užduotis.

 

 

DARBUOTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS:

 

● būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės ir norminiais dokumentais, reglamentuojančiais darbo santykių reguliavimą, darbo ir priešgaisrinę saugą, mokėti juos taikyti praktikoje;

● sugebėti įvertinti archyvo pastatų sistemos būklę ir poreikius, planuoti ir vykdyti jų priežiūrą ir remontą;

● mokėti analizuoti kritines situacijas ir sugebėti savarankiškai rasti išeitį iš jų;

● mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo ir pavaldžių darbuotojų darbą;

● būti pareigingas, darbštus, gebėti bendrauti, mokėti dirbti kompiuteriu, vairuoti automobilį.

  

 

 

Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2018-04-12 07:59