O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

Jolė Stimbirytė

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS ATLIEKA ŠIAS FUNKCIJAS:

 

organizuoja ir kontroliuoja Skyriaus darbą, teikia vadovybei Skyriaus planus, ataskaitas, informaciją ir pasiūlymus dėl Skyriaus darbo, kontroliuoja Skyriui pavestų darbo užduočių vykdymą, užtikrindamas tinkamą įstaigai nustatytų uždavinių įgyvendinimą;

vadovauja vaizdo ir garso dokumentų bei mikrofilmų saugojimo, fizinės būklės užtikrinimo darbams, užtikrindamas tinkamą Nacionalinio dokumentų fondo dalies – vaizdo ir garso dokumentų -- išsaugojimą;

kontroliuoja nacionalinių filmų originalių medžiagų perdavimą Lietuvos centriniam valstybės archyvui, jų apskaitos tvarkymą bei saugojimą, įgyvendinant Lietuvos Respublikos kino įstatymą;

organizuoja ir vykdo patikrinimus, kaip valstybės, savivaldybių institucijose, įstaigose, įmonėse, saugančiose bei perduodančiose vaizdo ir garso dokumentus Lietuvos centriniam valstybės archyvui, saugomi ir tvarkomi ten esantys vaizdo ir garso dokumentai, užtikrindamas Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo įgyvendinimą;

pagal Skyriaus kompetenciją rengia metodinės medžiagos, informacinių dokumentų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių dokumentų saugojimą, projektus;

teikia valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, saugančioms bei perduodančioms vaizdo ir garso dokumentus Lietuvos centriniam valstybės archyvui, metodinę pagalbą;

užtikrina Skyriaus rengiamų dokumentų informacijos tikslumą ir išsamumą;

konsultuoja Skyriaus darbuotojus, teikia jiems metodinę pagalbą;

tvarko Skyriaus materialinių vertybių apskaitos dokumentus, užtikrindamas archyvo materialinių vertybių išsaugojimą;

pagal kompetenciją surašo administracinių nusižengimų protokolus už nusižengimus, nurodytus Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse;

vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Archyvo vadovybės pavedimus, kad būtų pasiekti įstaigos tikslai.

 

 

 VALSTYBĖS TARNAUTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS:

 

turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;

turėti 3 metų darbo patirtį ir 1 metų darbo su vaizdo ir garso dokumentais patirtį;

būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais, Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymu, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais archyvų darbą bei dokumentų valdymą, įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijomis;

būti susipažinusiam su audiovizualinio paveldo išsaugojimą reglamentuojančiais Lietuvos ir tarptautiniais teisės aktais, Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymu, vaizdo ir garso dokumentų kūrimo ir jų informacijos perkėlimo technologijų raida;

gebėti atlikti teisės aktų ekspertizę bei rengti analitinę medžiagą;

mokėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir Skyriaus veiklą, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, priimti sprendimus, gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu bei raštu;

mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

mokėti anglų kalbą pažengusiojo vartotojo lygmens B1 lygiu, rusų kalbą pažengusiojo vartotojo lygmens B1 lygiu.

 

 

 

Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2019-01-02 12:43