O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

Jūratė Katilienė

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS  ATLIEKA ŠIAS FUNKCIJAS:

 

pataria skyriaus vedėjui planuojant skyriaus darbą, organizuojant ir kontroliuojant fotodokumentų kaupimo, informacinių sistemų duomenų kaupimo ir papildymo darbus, dokumentų ir jų kopijų naudojimą bei populiarinimą, tam kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai;

kaupia, sistemina, analizuoja gerosios praktikos pavyzdžius fotodokumentų kaupimo, tvarkymo ir naudojimo klausimais bei teikia rekomendacijas dėl jos pritaikymo Skyriaus darbe, užtikrindamas  teisės aktuose nustatytų uždavinių įgyvendinimą;

dalyvauja tikrinant fotodokumentų saugojimą valstybės, savivaldybių institucijose, įstaigose, įmonėse, perduodančiose fotodokumentus Lietuvos centriniam valstybės archyvui, bei kaupia duomenis apie šių institucijų archyvuose saugomų fotodokumentų kiekį, būklę, saugojimo sąlygas, užtikrindamas Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nuostatų įgyvendinimą;

organizuoja darbus, susijusius su temine fotodokumentų paieška, teikia metodinę pagalbą Skyriaus darbuotojams, užtikrindamas atliekamų darbų kokybę;

teikia administracines paslaugas pagal Skyriaus kompetenciją: konsultuoja piliečius, teikia informaciją apie Archyve saugomus fotodokumentus;

pavaduoja Skyriaus vedėją jam nesant;

vykdo kitus, nenuolatinio pobūdžio, Archyvo vadovybės ir Skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant strateginių Archyvo tikslų įgyvendinimo.

 

 

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS:

 

turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

turėti 3 metų archyvinio darbo patirtį;

būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais, Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymu, Lietuvos Respublikos autorinių teisių ir gretutinių teisių įstatymu, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais archyvų darbą, įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijomis;

būti susipažinusiam su audiovizualinio paveldo išsaugojimą reglamentuojančiais tarptautiniais dokumentais, fotodokumentų kūrimo ir jų informacijos perkėlimo technologijų raida;

mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

mokėti savarankiškai planuoti bei organizuoti savo ir jam pavestų grupių darbą;

mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu bei fotodokumentų tvarkymo programomis;

mokėti anglų arba vokiečių kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu, rusų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.

 

 

Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2019-01-02 12:56