O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

Lilija Gaidamavičienė

DARBUOTOJAS ATLIEKA ŠIAS FUNKCIJAS:

 

užtikrina teisingą ir racionalų Archyvo piniginių išteklių naudojimą pagal buhalterinės apskaitos taisykles;

tvarko ir kontroliuoja griežtos atskaitomybės blankų apskaitą;

registruoja biudžeto lėšų ir kitų lėšų gavimo banko išrašus;

įneša į banką grynuosius pinigus;

priima iš klientų grynuosius pinigus už paslaugas;

išrašo kasos pajamų ir išlaidų orderius;

išrašo klientams sąskaitas-faktūras, registruoja jas registre;

pildo kasos knygas pagal esamas programas;

pildo banko išrašų bylą specialiųjų lėšų gavimui, pajamų gavimo žiniaraštį;

rengia pajamų, gaunamų iš klientų už paslaugas, analitinę apskaitą;

tvarko Archyvo turto apskaitą;

dalyvauja atliekant inventorizaciją, rengia inventorizavimo aprašus;

kontroliuoja savalaikį klientų atsiskaitymą už archyvo suteiktas paslaugas, esant reikalui siunčia klientui raštišką priminimą apie įsipareigojimų nevykdymą;

rengia buhalterinius dokumentus, juos registruoja ir tvarko;

vykdo kitus Archyvo vadovybės nurodymus ir pavedimus, jei jie neprieštarauja teisės aktams.

 

 

DARBUOTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS:

 

būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais kasos vedimo tvarką, piniginių lėšų ir griežtos atskaitomybės blankų apskaitą;

turėti aukštesnįjį ekonominį išsilavinimą;

būti susipažinusiam su kasos vedimo tvarka;

mokėti dirbti kompiuteriu;

būti sąžiningam, pareigingam, darbščiam, gebėti bendrauti.

 

 

 

Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2018-11-14 11:28