O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

Lina Mastavičienė

DARBUOTOJAS ATLIEKA ŠIAS FUNKCIJAS:

 

Rūpinasi vaizdo ir garso dokumentų saugumu, racionaliu jų išdėstymu saugyklose ir saugojimo taisyklių laikymusi.

Kontroliuoja temperatūros ir drėgmės režimą saugyklose.

Išduoda vaizdo ir garso dokumentus naudojimui, apiformina jų išdavimą, kontroliuoja grąžinimą.

Tikrina vaizdo ir garso dokumentų kiekį ir būklę saugyklose.

Esant reikalui, dalyvauja archyvo Vaizdo ir garso dokumentų ekspertų bei kitų komisijų darbe.

Teikia metodinę pagalbą įstaigoms ir organizacijoms vaizdo ir garso dokumentų saugojimo klausimais.

Vykdo LCVA direktoriaus įsakymus bei pavedimus ir skyriaus vedėjo nurodymus.

 

DARBUOTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS:

 

Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais darbo santykius.

Žinoti Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymą, Lietuvos nacionalinio dokumentų fondo sudėtį, organizavimą, saugojimą, naudojimą reglamentuojančius teisės aktus, Lietuvos centrinio valstybės archyvo (toliau – LCVA) nuostatus, vidaus darbo tvarką, skyriaus nuostatus ir kitus LCVA darbą reglamentuojančius teisės aktus.

Turėti specialųjį vidurinį arba aukštesnįjį išsilavinimą, darbo su dokumentais patirtį.

Gebėti spręsti jam patikėtas užduotis, tvarkyti su skyriaus darbu susijusius dokumentus.

Išmanyti dokumentų saugojimo tvarką ir išdėliojimo saugyklose principus.

Žinoti darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinių instrukcijų reikalavimus.

Būti pareigingas, darbštus, kūrybingas, iniciatyvus, gebėti bendrauti, visada laikantis etikos normų.

Turėti užsienio kalbų pagrindus.

 

 

Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2018-08-31 11:01